Staven Tien - Overbelasting

Somberheid, teneergeslagen, overbelast, geen perspectief, onhandigheid, druk

Staven Tien
Fairy 1

Overbelasting ontstaat doordat je hoge eisen stelt aan jezelf en vindt dat je alles alleen moet doen.

Je bent zo druk bezig met allerlei zaken bezig dat je uiteindelijk het doel niet meer ziet.

Algemeen

Staven Tien geeft aan dat je het niet meer ziet zitten. Je bent somber en terneergeslagen. De kaart laat zien dat je teveel van jezelf vraagt. Je bent zo ontzettend druk bezig met meerdere dingen tegelijk dat je daardoor geen overzicht meer hebt. Verantwoordelijkheid hangt als een molensteen om je nek. Staven Tien kan ook aangeven dat je onhandig omgaat met de situatie of datgene waar je mee bezig bent. Er is nog te weinig ervaring. Dit komt omdat je met Staven Tien vaak wat stappen hebt overgeslagen en nu nog te weinig kennis en ervaring hebt om dingen goed uit te voeren. De onhandige aanpak en het teveel van jezelf vragen zorgt voor overbelasting. Met Staven Tien is het belangrijk om te kijken of je alles wel alleen moet doen. Welke staven kun je laten vallen of aan anderen overdragen zodat je weer (over)zicht krijgt op het geheel.

Liefde

In relaties geeft Staven Tien aan dat je somber en terneergeslagen bent. De kaart kan aangeven dat je alleen bent, zonder partner leeft en geen uitweg uit
deze situatie ziet. Waarschijnlijk belast je jezelf teveel met het zoeken naar die uitweg zodat je geen beeld meer hebt van waar je nu eigenlijk mee bezig bent. Staven Tien laat dan je zien dat het beter is om acties te verminderen. Je verspilt geen energie meer en deze kan dan gerichter gebruikt worden. Dit geeft vaak ook een beter resultaat. De kaart kan ook aangeven dat je wel een relatie hebt maar deze, door jou, als drukkend en deprimerend wordt ervaren. Belangrijk hier is om eerst goed na te denken en niet alles zomaar uit ontevredenheid kapot te maken.

Carrière

In je werk staat Staven Tien voor stress, teveel eisen van jezelf of verantwoordelijkheid die je nog niet aankunt. Dit kan een gevolg zijn van het te snel opklimmen op de ladder. Je mist dan kennis en ervaringen die essentieel zijn voor je huidige bezigheden. Hierdoor ontstaat een gevoel van overbelasting en het missen van overzicht. De kaart geeft aan dat je taken moet loslaten, aan anderen geven of niet alles tegelijk moet willen doen zodat je weer overzicht krijgt en jezelf minder belast. Staven Tien kan ook staan voor zwaar werk, zoeken naar een baan wat niet wil lukken of een belastend zwaar examen.