Kracht - Hartstocht

Moed, levenslust, hartstocht, passie, vurigheid, dierlijke instincten, (scheppings)kracht, oerkracht, geduld, zachtheid

Kracht
Fairy 1

Kracht is de natuurlijke drift die aangeeft hoe sterk je levenslust is.

Het is je oerkracht, instinct of dierlijke kracht die in jou verborgen zit.

Deze komt, als het goed is, soms wel eens aan de oppervlakte.

Algemeen

Het geheim van De Kracht berust op een diepe innerlijke harmonie. Bij deze kaart horen eigenschappen als moed, levensdrang, levenslust en passie. De Kracht maakt duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn je instincten en diepste verlangens achter een masker te verbergen. Je moet ze accepteren en op een goede manier leren gebruiken.

Liefde

In relaties staat de Kracht vooral bekend om de hartstochtelijke kant ervan. Ze staat dan ook voor relaties die erg levendig en vurig zijn, vaak ook dramatische voorvallen kennen maar niet negatief uitpakken. De hartstochtelijke kant van de kaart komt hier sterk naar voren. Relaties op deze manier zijn een bron van kracht waar je veel energie door krijgt.

Carrière

In je werk kun je jezelf met hartstocht aan je taken wijden. Deze fase bestaat uit scheppingskracht en grote motivatie. Er is grote energie en je wijdt je met ware hartstocht aan je taken. De vitaliteit in je zorgt voor moed en ondernemingslust. Hiermee kun je jezelf met plezier totaal inzetten voor datgene wat je wilt bereiken.