Keizer - Structuur

Structuur, vaste vorm, nuchterheid, realiteit, verstarring, leider, beperken, praktisch

Keizer
Fairy 1

Structuur is datgene wat je nodig hebt om zaken een bepaalde vorm te geven. Hierdoor komt er orde en overzicht.

Het verwezenlijken van je wensen kun je doen door jezelf geen illusies te maken, consequent te zijn en spijkers met koppen te slaan.

Draag daarbij de verantwoording en concentreer je op dat wat aanwezig is.

Algemeen

De Keizer heeft een realistische kijk op het leven en met zijn verstand beheerst hij zijn emoties. Hij staat voor verlangen naar stabiliteit en zekerheid, orde en nuchterheid, discipline en verantwoordelijkheid en de capaciteit onze energie te richten. De keizer brengt structuur in je leven. De Keizer wil nog wel een vervallen in een overdrijving hiervan. Dit komt dan tot uiting in de vorm van starheid, perfectionisme, heerszucht en ijzeren tucht.

Liefde

In relaties staat De Keizer voor een periode waarin relaties betrouwbaar en bestendig zijn, of een tijd waarin alle illusies verdwijnen. Hij geeft aan dat relaties vaste vorm krijgen. Ook wijst De Keizer op het gevaar dat je een zo groot mogelijke zekerheid wil hebben in de relatie waardoor deze te beperkend of te star kan worden.

Carrière

In je werk staat De Keizer voor heldere, strakke concepten, standvastigheid en vastbeslotenheid. Hij heeft realiteitszin en gaat nuchter praktisch te werk. Het slagen van zijn plannen hangt helemaal af van zijn eigen discipline. Ook kan het zijn dat de Keizer staat voor plannen die nu vorm beginnen te krijgen en gerealiseerd kunnen worden, want de keizer is iemand die spijkers met koppen slaat.