Heremiet - Wijsheid

Zoeken, introvert, afzondering, dieper inzicht, wijsheid, geslotenheid, weten wat echt belangrijk is, alleen-leven

Heremiet
Fairy 1

Zelfbezinning is het goed overdenken van dingen, (zelf)bewust bezig zijn.

Algemeen

De Kluizenaar of Heremiet staat voor teruggetrokkenheid, betekenisvolle ervaringen, diepe beleving, zoeken naar wijsheid en inzicht en geestelijke rijkdom. Deze kaart geeft een introverte levensfase aan waarin je tot rust en tot jezelf moet komen. Je schermt jezelf hierbij af voor drukte en andere invloeden van buitenaf. Je krijgt dan inzicht in wie je bent, wat je wilt en hoe je dat kunt bereiken. Vaak is er bij De kluizenaar angst voor eenzaamheid en verlatenheid. Als je de rust en stilte vrijwillig op durft te zoeken, geeft het helderheid en kracht. Je beseft dan dat je uiteindelijk genoeg hebt aan jezelf.

Liefde

In relaties kan De Kluizenaar voor vereenzaming binnen een relatie staan. De belangrijkste betekenis van de kaart zit hier in het diepe inzicht en de zekerheid over wat werkelijk belangrijk is voor jezelf in een relatie. De kluizenaar geeft een serieuze benadering van een relatie waarin je bereid bent om jezelf te beperken tot alleen de ander. Op deze manier kunnen je diepere ervaringen beleven in het samen zijn.

Carrière

In je werk staat De Kluizenaar voor zelfbezinning waarin je helder moet krijgen wat je werkelijk wilt bereiken. Dit kan leiden tot een totaal nieuw beeld over succes, erkenning, prestige, betrokkenheid en geld. Dit brengt je een stuk dichter bij datgene wat je echt wilt, je ware roeping. Hierdoor ontstaat er meer karaktervastheid en een diepe innerlijke zekerheid waarmee je gestelde doelen ook in daden om kunt zetten. Ook kan De Kluizenaar staan voor de houding die je aanneemt op het werk. Hij geeft dan aan dat ernst, kalmte, bedachtzaamheid en alleen-zijn belangrijk is voor je.