Gehangene - Stilstand

Crisis, stilstand, ommekeer, geduld, innerlijke groei, offer, het verlichte denken, verandering

Gehangene
Fairy 1

Stilstand is het stagneren van een natuurlijk verloop in ontwikkelingen.

Dit zorgt er voor dat de energie niet door kan stromen, wat een ongezonde situatie oplevert.

Hierin kan alleen verandering komen als je de tijd neemt, de stiltstand, om te groeien en de dingen anders te gaan zien.

Meestal gaat de verandering gepaard met een offer dat je zult moeten brengen.

Algemeen

De Gehangene staat voor stilstand en geeft aan dat je bent vastgelopen. De kaart staat voor een fase van passiviteit die beslist nodig is. Aan de buitenkant lijkt het alsof er niets gebeurt. De Gehangene geeft met zijn stilstand de mogelijkheid om diep over zaken na te denken en tot andere inzichten te komen. Deze nieuwe kijk op zaken zorgt voor een ommekeer in je leven.

Liefde

In relaties laat De Gehangene zien dat je vast zit in een situatie die je als erg onaangenaam ervaart. Het kan zijn dat je geen vaste partner hebt en tevergeefs veel moeite doet om deze te krijgen. Ook kan het zijn dat je in een relatie vast zit waarin je tevergeefs veel moeite doet om er uit los te breken. Belangrijk is hier om anders te gaan denken, proberen te begrijpen wat je niet goed doet. Pas dan zal in de onaangename situatie een ommekeer komen.

Carrière

In je werk staat De Gehangene voor stagnatie en daardoor uitstel of uiteindelijk afstel van dat wat je wilt. Plannen worden niet uitgevoerd. Het gaat vooral om kleine, hinderlijke en vertragende gebeurtenissen die je ergeren maar waar je niet over nadenkt. Er tegen in gaan en zaken forceren levert niets op.