Tarot blinde vlek

De tarot blinde vlek legging geeft informatie over de overeenkomsten tussen ons zelfbeeld en hoe anderen ons zien. Hiervoor worden 4 kaarten getrokken die als volgt worden neergelegd:

De eerste kaart: Bewust

Hier komt ons bewuste zelfbeeld overeen met hoe anderen ons zien.

De tweede kaart: Onbewust

Deze kaart laat zien welke onbewuste processen in ons werkzaam zijn en waar wijzelf noch anderen weet van hebben.

De derde kaart: Schaduw

Dit zijn kanten van ons die we zelf wel kennen, maar voor anderen verborgen willen houden.

De vierde kaart: De blinde vlek

Dit is een deel van ons waar we zelf geen zicht op hebben, maar wat voor anderen wel waarneembaar is.

Neem eerst rustig de tijd om je op je situatie of je probleem te concentreren.

Selecteer eerst een tarot-deck, en vervolgens 4 tarotkaarten.

Oud Engels
Oud Engels
Heksentarot
Heksentarot
Fantasiewezens
Fantasiewezens
Vampierentarot
Vampierentarot
Lord of the Rings
Lord of the Rings
Nieuwe Kunst
Nieuwe Kunst
Feng Shui
Feng Shui
Ukiyo-e
Ukiyo-e
Engelentarot
Engelentarot
Drakentarot
Drakentarot
Rider-Waite
Rider-Waite
Katten Tarot
Katten Tarot

Trek {{ cardsLeft }} kaarten

Bewust
Onbewust
Schaduw
De blinde vlek

Tarot blinde vlek kopen?

Tarot blinde vlek
Tarot blinde vlek

De tarot blinde vlek legging geeft informatie over de overeenkomsten tussen ons zelfbeeld en hoe anderen ons zien.

Tarot blinde vlek kopen