Tarotkaarten en Tarot kaartleggingen

De Tarot bestaat uit een deck van 78 speelkaarten. Ze zijn al in Europa sinds de vijftiende eeuw. Vanaf de achtiende eeuw zijn tarotkaarten gebruikt voor zowel waarzeggerij (het voorspellen van de toekomst) als voor een soort begeleidende meditatie.

De tarotkaarten zijn opgedeeld in twee categoriën; de Grote Arcana en de Kleine Arcana. De 22 Grote Arcana tarotkaarten beelden afbeeldingen uit als 'de Gehangene', 'de Duivel', 'het Rad van Fortuin' en 'de Dwaas'. De 56 Kleine Arcana tarotkaarten zijn verdeeld in vier series: Bekers, Staven, Zwaarden en Pentakels. Net als de Schoppen, Harten, Ruiten en Klaveren in een traditioneel kaartendek.

Er zijn veel verschillende soorten tarot deckstijlen, van de traditionele Rider-Waite tot Fantasie en Vampieren decks. Naast verschillende soorten tarot decks zijn er ook verschillende soorten tarot kaartleggingen en verschillende manieren om de tarotkaarten te lezen.

De Grote Arcana

De kaarten met de grootste kracht zijn de tarotkaarten van de Grote Arcana. De Grote Arcana kaarten staan voor krachtige spirituele levensveranderingen. Hoe meer tarotkaarten van de Grote Arcana zich in een tarotreading bevinden, des te groter is de kans dat er krachten aan het werk zijn die buiten je controle liggen en dat je er lessen van zult moeten leren.

Dwaas

Dwaas

Naïviteit, ontvankelijkheid, verwondering, openheid, plezier, levenslust, zorgeloos

Magier

Magier

Scheppingskracht, wilskracht, vaardigheid, wijsheid, kracht, meesterschap en diplomatie

Hogepriesteres

Hogepriesteres

Onderbewust, het verborgene, intuïtie, passiviteit, geduld, innerlijke stem

Keizerin

Keizerin

Levendigheid, overvloed, moeder natuur, weelderigheid, groei, vruchtbare bodem, rijkdom

Keizer

Keizer

Structuur, vaste vorm, nuchterheid, realiteit, verstarring, leider, beperken, praktisch

De Hogepriester

De Hogepriester

Vertrouwen, diep geloof, innerlijke leraar, religie, wijsheid in spirituele zaken, godsdienst, traditie, rituelen

Geliefden

Geliefden

Keuze van het hart, volmondig ja-zeggen, beslissing, liefde, liefdeservaring, verbinding

Zegewagen

Zegewagen

Nieuw (zelf)bewustzijn, doorbreken van routine, afwerpen van overgenomen opvattingen, vertrek naar het nieuwe, kracht, moed

Kracht

Kracht

Moed, levenslust, hartstocht, passie, vurigheid, dierlijke instincten, (scheppings)kracht, oerkracht, geduld, zachtheid

Heremiet

Heremiet

Zoeken, introvert, afzondering, dieper inzicht, wijsheid, geslotenheid, weten wat echt belangrijk is, alleen-leven

Rad van Fortuin

Rad van Fortuin

Het lot, bestemming, (levens)taak, voor alles is een tijd

Gerechtigheid

Gerechtigheid

Eerlijkheid, oordeel, rechtvaardigheid, spiegel, objectiviteit, evenwicht, verantwoordelijkheid

Gehangene

Gehangene

Crisis, stilstand, ommekeer, geduld, innerlijke groei, offer, het verlichte denken, verandering

Dood

Dood

Transformatie,loslaten, afscheid, verlossen, het oude en het nieuwe

Gematigdheid

Gematigdheid

Evenwicht, van alles genoeg, harmonie, lichaam en geest in balans, gelatenheid, (innerlijke) zielenrust, zielengids, genezing

Duivel

Duivel

Afhankelijkheid, verstrikking, verleiding, overdaad, verslaving, schaduwzijde, vrijwillig vastzitten

Toren

Toren

Plotseling, doorbraak, ineenstorting, ontsteltenis, donderslag bij heldere hemel, ingrijpende verandering van oude patronen, bevrijding

Ster

Ster

Nieuwe mooie toekomst, hoop, goede ster, geluk en vervulling.

Zon

Zon

Levensvreugde, kracht, vitaliteit, scheppingskracht, creativiteit, herboren voelen, warmte, helder licht

Maan

Maan

Duisternis, schaduwzijde, dromen, angsten, onzekerheid, bange voorgevoelens

Oordeel

Oordeel

Verlossing, bevrijding, je ware schat, iets verloren duikt weer op, de kus op de kikker

Wereld

Wereld

Heelheid, eenheid, het doel, voltooiing, voldoening, de juiste plaats innemen, (eind)punt

De Kleine Arcana

De Kleine Arcana zijn voorouderen van de moderne speelkaarten. Ze staan voor de dagelijkse gebeurtenissen en situaties in ons leven, vertegendwoordigd door de oude elementen van Aarde, Lucht, Vuur en Water.

De kaarten van Staven

De kaarten van Staven symboliseren het element Vuur en vertegenwoordigen punten in ons leven waar we moed en passie tonen. De Staven vertellen ons over onze carrière, onze ambities en doelen en wat we nodig hebben of moeten veranderen om ze te bereiken.

Aas van Staven

Aas van Staven

Kans, kracht, moed, energie, nieuwe impuls, groei, geluk

Staven Twee

Staven Twee

Neutraliteit, besluiteloosheid, afschermen, passiviteit, desinteresse

Staven Drie

Staven Drie

Groei, goede vooruitzichten, mijlpaal, zekerheid, duurzaamheid

Staven Vier

Staven Vier

Blijheid, vreugde, openheid, welkom heten en geheten worden, feest, genieten

Staven Vijf

Staven Vijf

Sportiviteit, spel, uitdaging, krachtmeting, vergelijken, strijd

Staven Zes

Staven Zes

Overwinning, succes, erkenning, vreugde, beloning

Staven Zeven

Staven Zeven

Aanvallen, afweren, bedreiging, zelfhandhaving, tweestrijd, betere positie

Staven Acht

Staven Acht

Verrassing, onverwacht, nieuwe prikkelende impulsen, goede berichten, beweging

Staven Negen

Staven Negen

Oud zeer, geslotenheid, verwondingen, overdreven voorzichtig, terugvallen

Staven Tien

Staven Tien

Somberheid, teneergeslagen, overbelast, geen perspectief, onhandigheid, druk

Schildknaap van Staven

Schildknaap van Staven

Ongebruikelijk nieuws, uitzicht, nieuwe zaken

Ridder van Staven

Ridder van Staven

Verhitte sfeer, levenslust, warmte, hartstocht, temperament, ongeduld

Koningin van Staven

Koningin van Staven

Daadkracht, activiteit, energiek, dynamisch, levenslustig, zelfontplooing zelfvertrouwen

Koning van Staven

Koning van Staven

Daadkracht, zelfvertrouwen, levenslust, macht, dynamiek, wilskracht, zelfontplooiing

De kaarten van Bekers

De kaarten van Bekers symboliseren het element water in de Tarot en vertegenwoordigen een hele reeks van emoties van liefde, bedroefdheid, verdriet, vriendschap tot aan eenzaamheid. Keek naar tekenen van nieuwe liefde, goede vriendschappen en gelukkige families met de kaarten van Beker.

Aas van Bekers

Aas van Bekers

Kans, gevoel, liefde, geluk, vervulling groei, harmonie.

Bekers Twee

Bekers Twee

Liefdevolle tegemoetkoming, ontmoeting, verbinding,verenigen verzoening

Bekers Drie

Bekers Drie

Feest, dankbaarheid, vreugde, goede resultaten

Bekers Vier

Bekers Vier

Bedrukte stemming, mopperen, somber, oververzadigd, koppigheid, ontevredenheid, jezelf afsluiten

Bekers Vijf

Bekers Vijf

Verdriet, pijn, droevige stemming, melancholie, tranendal, steun, hulp

Bekers Zes

Bekers Zes

Fijne herinneringen, wensen van vroeger, dromen, oude bekenden, verleden, oorspronkelijke doelen

Bekers Zeven

Bekers Zeven

Illusie, verhoogde waarneming, roze wolk,verliefdheid, schijn, misleiding, ideaalbeeld, fantasie, dromen, visioen, betovering

Bekers Acht

Bekers Acht

Pijnlijk vertrek, moeilijk afscheid, nieuwe wegen, loslaten, bezwaard gevoel, vastberaden

Bekers Negen

Bekers Negen

Levensvreugde, genieten, feest, zorgeloosheid, goede tijden, verwennerij

Bekers Tien

Bekers Tien

Liefde, harmonie, vervulling, gezamelijk geluk, familie, geborgenheid, vertrouwen

Schildknaap van Bekers

Schildknaap van Bekers

Nieuws, meditatie, ontplooiing, gevoelig, hulp, spontaan

Ridder van Bekers

Ridder van Bekers

Vrede, liefde, vriendelijkheid, romantische sfeer

Koningin van Bekers

Koningin van Bekers

Gevoelskracht, empatisch vermogen, diepgaande gevoelens, innerlijke emoties

Koning van Bekers

Koning van Bekers

Gevoelskracht, empatisch vermogen, diepgaande gevoelens, innerlijke emoties

De kaarten van Zwaarden

De kaarten van Zwaarden symboliseren het element Lucht en vertegenwoordigen onze geest, ons verstand, problemen en communicatie met elkaar. Het zijn vaak ontmoedigende kaarten aangezien het vaak onze worden en gedachten zijn die ons in nare situaties brengt. Maar niet alle kaarten van Zwaarden zijn slecht, want het zijn vaak ook onze woorden en gedachten die ons uit de problemen helpen. Dus zelfs de meest erge kaarten onder de Zwaarden betekenen niet noodzakelijk dat ons een moeilijke tijd te wachten staat.

Aas van Zwaarden

Aas van Zwaarden

Kans, helderheid, duidelijkheid, analyseren, beslissing

Zwaarden Twee

Zwaarden Twee

Dualiteit, tweestrijd, twijfel, afgesloten van gevoel

Zwaarden Drie

Zwaarden Drie

Beslissing tegen gevoel in, hartzeer, verdriet, losmaken, pijnlijke inzichten

Zwaarden Vier

Zwaarden Vier

Gedwongen rust, stilstand, pauze, non-actief, stilte

Zwaarden Vijf

Zwaarden Vijf

Gemeenheid, conflict, laagheid, achterbaks, vernedering, haat, geweld, woede

Zwaarden Zes

Zwaarden Zes

Nieuwe oever, verandering, loslaten van het oude, gemengde gevoelens, afscheid

Zwaarden Zeven

Zwaarden Zeven

Gewiekstheid, list en bedrog, geniepig, er tussenuit knijpen, gehaaidheid, vals spelen, onbetrouwbaarheid

Zwaarden Acht

Zwaarden Acht

Remmingen, belemmering, buitengesloten, beperking, onderdrukking

Zwaarden Negen

Zwaarden Negen

Schuldgevoel, slecht geweten, slapeloze nachten, zorgen, kwellingen, schaamte, verdriet, berouw

Zwaarden Tien

Zwaarden Tien

Eindstreep, afscheid, loslaten, geforceerd einde

Schildknaap van Zwaarden

Schildknaap van Zwaarden

Verraad, indiscretie, conflict, strijd, discussie

Ridder van Zwaarden

Ridder van Zwaarden

Afkoeling, koude, conflict, strijd, oorlog, wraak, kritiek

Koningin van Zwaarden

Koningin van Zwaarden

Verstand, slim, handig, analyseren, onafhankelijk, tegenstrijdig, logica

Koning van Zwaarden

Koning van Zwaarden

Verstand, slim, handig, analyseren, onafhankelijk, tegenstrijdig, logica

De kaarten van Pentakels

De kaarten van Pentakels symboliseren het element Aarde en vertegenwoordigen onze financiën, stabiliteit, soliditeit en standvastigheid in ons leven. De Pentakels staan voornamelijk voor geld, maar ook onze gezondheid en ons thuisleven omdat ze ook staan voor factoren van onze fysieke werkelijkheid.

Aas van Pentakels

Aas van Pentakels

Kans, materieel, geluk, vruchtbaarheid, rijkdom, gezondheid, beloning

Pentakels Twee

Pentakels Twee

Aanpassen, spelen, flexibiliteit, handig, meerdere mogelijkheden, levensstroom

Pentakels Drie

Pentakels Drie

Hoger niveau, groei, examen, kwalificatie, bekwaamheid, proef, overwinnen

Pentakels Vier

Pentakels Vier

Stagnatie, vastzitten, overdreven voorzichtig, vasthouden, bezit, krampachtig, verstarring

Pentakels Vijf

Pentakels Vijf

Gebrek, armoede, ontbering, crisis, tekort

Pentakels Zes

Pentakels Zes

Geven en nemen, generositeit, grootmoedig, edel, nobel, tolerantie, hulpvaardig

Pentakels Zeven

Pentakels Zeven

Langzame gestage groei, geduld, kiemen, goed resultaat, tijd, ontwikkeling

Pentakels Acht

Pentakels Acht

Nieuw begin, start, leerling, goede resultaten

Pentakels Negen

Pentakels Negen

Geluk, kans, gunstig moment, winst, rijkdom, succes

Pentakels Tien

Pentakels Tien

Rijkdom, zorgenloos, zekerheid, tevredenheid, stabiliteit, overvloed

Schildknaap van Pentakels

Schildknaap van Pentakels

Schildknapen zijn kansen die je geboden worden van buitenaf. Ze komen op je af. Je hoeft er niets voor te doen.

Ridder van Pentakels

Ridder van Pentakels

Nuchterheid, standvastigheid, degelijkheid, duurzaamheid

Koningin van Pentakels

Koningin van Pentakels

Stabiliteit, nuchter, realiteitszin, actief, standvastigheid, trouw, geduld, zinnelijk genot

Koning van Pentakels

Koning van Pentakels

Stabiliteit, nuchter, realiteitszin, actief, standvastigheid, trouw, geduld, zinnelijk genot