Orakels.net
Home Runen Runenstenen betekenis Wunjo

Wunjo (rechtop)

Wunjo
Vreugde, persoonlijk geluk, succes en waardering van waarde

De tijd om te ontspannen en belangeloos vreugde te ondergaan is nu aangebroken. Er is veel te doen geweest maar nu mag er genoten worden.
Je kunt prettige berichten verwachten en positieve situaties tegemoet zien. Wunjo geeft aan om hiervan nu eens met volle teugen te genieten.

Liefde/relatie

Liefde komt op je pad. Na spanning komt ontspanning. Zoals Wunjo bij de runen de bloesemdragende twijg is die vruchten voort zal brengen, zo zal het je in de liefde ook vergaan. In een bestaande relatie worden eventuele narigheden opgelost en je reltie zal zich (verder) verdiepen.

Gezondheid

Ook al gaat het niet altijd even gemakkelijk, de rune Wanjo kondigt nu een nieuwe periode van vreugde aan. Vreugde die nieuwe energie geeft na een tijdlang geblokkeerd te zijn geweest. Wunjo heeft als symbool een vruchtdragende twijg. Deze twijg bloeit altijd en zorgt altijd voor voedsel voor degeen die hem bezit. Het betekent dat met vertrouwen zaken genezen waar de wetenschap geen antwoord op heeft.

Werk/financieel

Als u een vraag hebt gesteld over werk of uw financiŽle positie, geeft deze rune zeer positieve tendenzen aan. Wunjo is bij de runen de bloesemdragende twijg die uiteindelijk voor vruchten zorgt. Zo is het ook met uw werk of financiŽle positie. Na moeilijke tijden heerst er vreugde over een positieve verandering die zich zal voltrekken.

Spiritueel

Hier ondergaat men Wunjo als een gelukbrengende groeirune die de zoeker helpt op het geestelijke pad. Hierin ontdekt men gelijkgezinden, de mensen waarmee men zich verwant voelt en waarmee uitwisseling van gedachten kan plaatsvinden. Wunjo is hier de rune van het op zijn plaats vallen in dit leven. Het zoeken heeft richting gevonden, een doel. Let dus goed op de mensen die u tegenkomt op dit gebied. Er zitten mensen bij die u verder kunnen helpen op het spirituele pad en u tevens nieuwe inzichten kunnen geven.