De betekenis van de runenstenen

Er zijn drie groepen runen die ieder een gevoelsniveau weergeven.

Freya's acht

De eerste groep hoort bij de godin 'Freya' en heeft de principes vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, medeleven, liefde, vruchtbaarheid en introvert.

Fehu

Fehu

Rijkdom, geld, financiële voorspoed, de prijs die betaald moet worden, verandering, bezit

Fehu kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Uruz

Uruz

Kracht, oerkracht, moed, hindernissen, overwinnen

Uruz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Thurisaz

Thurisaz

Poort, bescherming, uitdaging, mysterie, conflicten

Thurisaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Ansuz

Ansuz

Signaal, inspiratie, wijsheid, idealen, communicatie

Ansuz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Raido

Raido

Lange reizen, initiatief, drijvende kracht en verandering

Raido kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Kanu

Kanu

Opening, begeleiding, innerlijke stem, verlichting, innerlijke kracht

Kanu kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Gebo

Gebo

Opening, gulheid, alles wat met ruilen te maken heeft, overeenkomsten, liefde, huwelijk en sexuele vereniging

Wunjo

Wunjo

Vreugde, persoonlijk geluk, succes en waardering van waarde

Wunjo kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Hagals acht

De tweede groep hoort bij de god 'Odin' of 'Heimdal' en staat voor transformerende krachten. Het zijn leerrunen die te maken hebben met het omverwerpen van bestaande situaties en rustverstoringen. Inwijding die verkregen wordt door pijn en tegenslag.

Hagalaz

Hagalaz

Tweespalt, ontwrichting, ook door natuurgeweld en ongecontroleerde krachten

Nauthiz

Nauthiz

Behoeften die kunnen ontstaan door acties en reacties op gebeurtenissen van buitenaf. Zelfvertrouwen, prestatie, passie

Nauthiz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Isa

Isa

Stilstand, blokkade, een periode van inactiviteit die ten goede kan worden gebruikt, wachten op het juiste moment

Jera

Jera

Oogst, offer resultaten, levenscyclus die lonend kan zijn of herhaling van oude fouten

Eihwaz

Eihwaz

Verdediging, natuurlijk einde, leidend naar nieuw begin, verbannen van overvloed, traditie

Perth

Perth

Inwijding, wat nog niet bekend of opgelost is, het wezelijke ik, een kans pakken

Perth kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Algiz

Algiz

Bescherming, het hogere ik, spirituele natuur, dualisme behoefte, zorg in de benadering van belangrijke zaken

Algiz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Sowelu

Sowelu

Totaliteit, overwinning, succes, invullen van mogelijkheden, energie, expansie

Tyrs acht

De derde groep hoort bij de god 'Tyr', de oude god van wijsheid die staat voor het verwerven van kennis. Durven vechten voor een ideaal, rechtvaardig, handhaven van de wet en strijdlustig, maar ook mededogend door inzicht.

Teiwaz

Teiwaz

Krijger, gerechtigheid, altruïsme, zelfverheerlijking, volgen van gekozen pad en daaraan trouw blijven, ook als het moeilijk gaat

Teiwaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Berkana

Berkana

Groei, vernieuwing, genezing, fysieke of spirituele wedergeboorte, vruchtbaarheid en moederschap

Berkana kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Ehwaz

Ehwaz

Beweging, trouw, harmonie, de innerlijke en uiterlijke wereld, medeleven, aspecten van de slapheid of kracht van zichzelf of anderen

Ehwaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Mannaz

Mannaz

Mens, intelligentie, het zelf, ego

Mannaz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Laguz

Laguz

Stromen, geboorte, begin, initiëren van het leven, emoties, de levensstroom volgen, onbewuste wijsheid en intuïtie

Laguz kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Inguz

Inguz

Vruchtbaarheid en heiligheid, zwangerschap, creatief onthouden, nieuwe kracht en leven, betere tijden

Dagaz

Dagaz

Doorbraak, ontwaken, visie van bewustzijn, licht aan het einde van de tunnel, optimisme

Othila

Othila

Scheiding, huis, huishoudelijke zaken, het gezin en financiën, stabiliteit, plicht

Othila kan zowel rechtopstaand als omgekeerd gelezen worden.

Odin

De extra rune.

Odin

Odin

Het levenspad, het onbekende, Phoenix