Orakels.net
Home Runen Runenstenen betekenis

De betekenis van de runenstenen

Er zijn drie groepen runen die ieder een gevoelsniveau weergeven.

Freya's acht

De eerste groep hoort bij de godin 'Freya' en heeft de principes vriendelijkheid, zachtmoedigheid, mededogen, medeleven, liefde, vruchtbaarheid en introvert.

Fehu

Fehu

Staat voor: Rijkdom, geld, financi?le voorspoed, de prijs die betaald moet worden, verandering, bezit
Vertaling: Vee
Astrologische overeenkomst: Stier

Deze rune uit de oudheid geeft het bezit van vee aan. Het bezitten van vee was in de oude tijden nog belangrijker dan het nu is. De betekenis van deze rune is echter nog steeds hetzelfde. De kracht van de rune staat voor bezit. Tegenwoordig geen bezit van mens of dier, maar een positief bezitten. Het bereiken van een eens gesteld doel, materieel of geestelijk. Het grote geluk als hetgeen waar men hard voor gewerkt heeft, bereikt wordt. Ontspanning na gedane arbeid.

Uruz

Uruz

Staat voor: Kracht, oerkracht, moed, hindernissen, overwinnen
Vertaling: Oeros
Astrologische overeenkomst: Pluto

Zoals de oeros niet meer in ons zichtbare universum bestaat, zo is ook de oerkracht uit de mens verdwenen. Maar alles blijft onzichtbaar aanwezig.
Als we onze oerkennis weer leren te gebruiken, dan komt ook de oerkracht weer tevoorschijn.
Uruz zal dan weer in de voor de mens zichtbare wereld aanwezig zijn en ook weer gebruikt kunnen worden.

Thurisaz

Thurisaz

Staat voor: Poort, bescherming, uitdaging, mysterie, conflicten
Vertaling: JŲtun (reus)
Astrologische overeenkomst: Saturnus

Om bewust te leven en te weten waaraan je je krachten moet besteden is het nuttig en nodig om zo nu en dan een pas op de plaats te maken en het verleden aan je voorbij te laten gaan. Beschouw het allemaal, neem er afstand van en ga bewust verder, wetend wat je wilt en waar je mee bezig bent. Dit is een krachtige manier om het leven bewust te leven en lering uit gedane zaken te trekken. Thurisaz herinnert je hieraan.

Ansuz

Ansuz

Staat voor: Signaal, inspiratie, wijsheid, idealen, communicatie
Vertaling: Aesir (god)
Astrologische overeenkomst: Mercurius

Hoe goed we onze zaken ook op een tijdje denken te hebben en hoeveel vertrouwen we ook in onze raadgevers mogen hebben, een beslissing die niet in alle rust en na overweging genomen is, kan later voor grote moeilijkheden zorgen.
Ansuz laat je namelijk weten dat, gewild of ongewild, een advies in je nadeel kan uitpakken. De boodschap van Ansuz is: altijd zelf nadenken voor je beslissingen neemt.

Raido

Raido

Staat voor: Lange reizen, initiatief, drijvende kracht en verandering
Vertaling: Reis
Astrologische overeenkomst: Mercurius in het 9e huis

Als je in het leven wilt slagen is een goede communicatie eigenlijk onvermijdelijk. Het is niet ondenkbaar dat deze communicatie gepaard gaat met een reis.
Ook kan met Raido bedoelt worden dat er een innerlijk contact ontstaat van waaruit een diepere kennis van het spirituele in je wakker wordt gemaakt en deze je op reis stuurt in jouw gedachtewereld om te ontdekken dat veel van wat je wist al levens lang in je ziel lag opgeslagen.

Kanu

Kanu

Staat voor: Opening, begeleiding, innerlijke stem, verlichting, innerlijke kracht
Vertaling: Licht
Astrologische overeenkomst: Mars

Als lichtbrenger laat Kanu nieuwe perspectieven zien. Deze rune trekken in een situatie waarin je het mogelijk niet meer ziet zitten, mag je als een geschenk ervaren.
Dit geldt voor alle mogelijke zaken zoals werk, liefde, maar ook gezondheid. Kanu laat licht op onopgeloste zaken schijnen en geeft nieuwe impulsen aan oude ideeŽn.

Gebo

Gebo

Staat voor: Opening, gulheid, alles wat met ruilen te maken heeft, overeenkomsten, liefde, huwelijk en sexuele vereniging
Vertaling: Geschenken
Astrologische overeenkomst: Venus

Dit is de houding van de geliefden die samengaan. Hun hoofden zijn ver uit elkaar. Niet om afstand te scheppen, maar om de geestelijke vrijheid van ieder individu te waarborgen.
In liefde is eenheid, maar vrijheid is een groot goed waar zorgvuldig en vol vertrouwen mee moet worden omgegaan.
Zonder vertrouwen is er geen bloei doch slechts verstarring. Gebo doorbreekt die verstarring. Gebo kent geen gekeerde kant.

Wunjo

Wunjo

Staat voor: Vreugde, persoonlijk geluk, succes en waardering van waarde
Vertaling: Perfectie
Astrologische overeenkomst: De Zon

De tijd om te ontspannen en belangeloos vreugde te ondergaan is nu aangebroken. Er is veel te doen geweest maar nu mag er genoten worden.
Je kunt prettige berichten verwachten en positieve situaties tegemoet zien. Wunjo geeft aan om hiervan nu eens met volle teugen te genieten.

Hagals acht

De tweede groep hoort bij de god 'Odin' of 'Heimdal' en staat voor transformerende krachten. Het zijn leerrunen die te maken hebben met het omverwerpen van bestaande situaties en rustverstoringen. Inwijding die verkregen wordt door pijn en tegenslag.

Hagalaz

Hagalaz

Staat voor: Tweespalt, ontwrichting, ook door natuurgeweld en ongecontroleerde krachten
Vertaling: Hagel
Astrologische overeenkomst: Uranus

De meeste van ons dromen wel eens van grootse gebeurtenissen die op het oog volkomen buiten ons bereik liggen.
Daarom zullen we ze niet gauw zelfstandig uitlokken. Hagalaz vraagt niet of je aan veranderingen toe bent. Hagalaz slaat toe op het moment dat het voor jou het beste is. Helaas ben je het daar zelden mee eens.

Nauthiz

Nauthiz

Staat voor: Behoeften die kunnen ontstaan door acties en reacties op gebeurtenissen van buitenaf. zelfvertrouwen, prestatie, passie
Vertaling: Armoede of behoeften
Astrologische overeenkomst: Saturnus

Dit is de rune die je dwingt tot zelfonderzoek. Waarom lukken bij andere mensen dingen wel die bij jou niet lukken of anders uitpakken.
Als je jezelf durft te onderzoeken dan merk je dat je eigen gedachten vaak de oorzaak zijn van negatieve omstandigheden.
Je gelooft vaak niet in eigen kunnen. In wezen is Nauthiz heel positief als je hem onder ogen durft te zien. Want hij dwingt je aan jezelf te werken als je de omstandigheden ten goede wilt veranderen.

Isa

Isa

Staat voor: Stilstand, blokkade, een periode van inactiviteit die ten goede kan worden gebruikt, wachten op het juiste moment
Vertaling: Ijs
Astrologische overeenkomst: De Maan

Elke actie die je nu onderneemt pakt verkeerd uit. Stilstand is wat deze fase markeert. Een ijzige toestand van innerlijke verwarring die je belemmert in het hebben van een goed oordeel. Wees je daarvan bewust en doe niets.
Laat liefdesbanden rusten, wacht tot de zon in je hart weer gaat schijnen. Er zijn periodes in het leven dat er niets geforceerd kan worden. Doet men dat toch, dan wordt het buigen of barsten.
Wacht tot je intuÔtie of de omstandigheden je aangeven dat er weer handelend opgetreden kan worden en de oplossing of het antwoord voor situaties dient zich als vanzelf aan. Alsof het licht je situatie verandert, zo duidelijk weet je wat je dan doen moet, als je de tijd van rust maar accepteert.

Jera

Jera

Staat voor: Oogst, offer resultaten, levenscyclus die lonend kan zijn of herhaling van oude fouten
Vertaling: Jaar of oogst
Astrologische overeenkomst: Jupiter

Het lange wachten wordt beloond. Geduld is een schone zaak, maar we hebben meestal geduld nodig in situaties waarin we wel eens als een stormram door het leven willen gaan. Wijsheid is dan een goede raadgever. Als je dan Jera trekt, kun je in ieder geval gerust zijn. Jera zegt dat je op de goede weg bent. Het zaad is gezaaid. Maar de oogsttijd laat zich niet dwingen! De vruchten die we willen plukken kunnen mooi of minder mooi zijn al naar gelang de omstandigheden.

Is het een prachtige zomer met veel zon dan kun je grote vruchten oogsten. Is het koud en regent het veel dan is de oogst kleiner. In deze tijd is het dan ook verstandiger de omstandigheden van de situatie waarin je je bevindt zo optimaal mogelijk te laten zijn om de meeste vruchten van je voorbereidende werk te kunnen oogsten.

Eihwaz

Eihwaz

Staat voor: Verdediging, natuurlijk einde, leidend naar nieuw begin, verbannen van overvloed, traditie
Vertaling: Yggdrasil (taxus)
Astrologische overeenkomst: Pluto

Er zijn altijd wel situaties in het leven die om terugtrekking vragen. Geschokt deinzen we terug vanwege de slag die we gekregen hebben. Nu komt het op je veerkracht aan. De taxusboom staat niet voor niets als symbool bij Eihwaz.

De symboliek van deze boom geeft aan dat je de tijd zou moeten nemen om je wonden te likken en na te denken over de te nemen stappen. Met andere woorden; je wordt gedwongen creatief te reageren wil je je weer kunnen herstellen.

Eihwaz is een prachtig voorbeeld van een rune die in eerste instantie niet aangenaam aandoet maar de mens tot grote hoogten in zijn creativiteit kan brengen. Want laat jij je in een hoek zetten? Nee toch! Eihwaz is een leerrune die je aan de bron van jouw creativiteit brengt en je geestelijk laat groeien waardoor je persoonlijkheid beter tot uitdrukking komt.

Perth

Perth

Staat voor: Inwijding, wat nog niet bekend of opgelost is, het wezelijke ik, een kans pakken
Vertaling: Dobbelsteenbeker
Astrologische overeenkomst: Neptunus in conjunctie met Venus

Als er onverwachte dingen gebeuren beseft men later dat er al lang van tevoren iets gaande was. Ondergronds bereidde de sfeer zich al voor. Perth is de rune die aangeeft dat er verborgen zaken gaande zijn en dat er veranderingen aankomen, vaak positieve, gepaard met winst. Dit kan zowel financieel als geestelijk zijn.

Algiz

Algiz

Staat voor: Bescherming, het hogere ik, spirituele natuur, dualisme behoefte, zorg in de benadering van belangrijke zaken
Vertaling: Eik
Astrologische overeenkomst: Jupiter in conjunctie met Venus

Algiz beschermt de geest tegen al te grote spanning. Deze rune hoort bij de mens met een behoefte om te begrijpen, te leren waarom we hier zijn en wat onze functie is. Algiz hoort bij de mens die dorst naar groei en weten. Maar de antwoorden komen niet van buiten. De antwoorden komen van binnen, ze zitten in onze ziel. Pas door te luisteren naar het stemmetje in onszelf, komen de antwoorden. Ieder op zijn eigen manier, voor dat deel wat voor jou belangrijk is.

Neem Algiz als begeleider in gedachten, laat hem je aan de hand meenemen naar het rijk van de geestelijke gebieden en weet je beschermd door zijn koesterende aanwezigheid. Geestelijke groei zal je beloning zijn.

Sowelu

Sowelu

Staat voor: Totaliteit, overwinning, succes, invullen van mogelijkheden, energie, expansie
Vertaling: Zon
Astrologische overeenkomst: De Zon in verhoging

Sowelu, het scheppende, de grote kracht die om sterke benen vraagt. Het is niet velen gegund om in de zon te kijken en niet verblind te raken. Maar als jij je zorgvuldig door Sowelu laat koesteren, kan er niets mis gaan. Het grote geluk lacht je toe. Je plannen zullen slagen. Doch vergeet niet, het is net als met mede. Het is heel gezond, maar drink je er teveel van, dan word je dronken.

Tyrs acht

De derde groep hoort bij de god 'Tyr', de oude god van wijsheid die staat voor het verwerven van kennis. Durven vechten voor een ideaal, rechtvaardig, handhaven van de wet en strijdlustig, maar ook mededogend door inzicht.

Teiwaz

Teiwaz

Staat voor: Krijger, gerechtigheid, altru?sme, zelfverheerlijking, volgen van gekozen pad en daaraan trouw blijven, ook als het moeilijk gaat
Vertaling: Tyr
Astrologische overeenkomst: De Zon in conjunctie met Mars

Een van de meest geliefde runen voor de daadkrachtige mens. Een gescherpte geest die geen angst voor de tegenstander kent. Toch staat juist de goedmoedige Thor centraal bij deze rune. De godheid die geen onrechtvaardigheid kan zien en er blindelings op los gaat als men vertelt dat de mensen waar hij zo van houdt, bedreigd worden. Hier zit tevens een waarschuwing in. Moed en daadkracht willen nog wel eens gemanipuleerd worden door minder vredelievende mensen.

Teiwaz is de speer, maar gebruik hem alleen als je hebt nagedacht over het doel dat je wilt raken. Is dit wat jij wilt of heeft iemand je iets ingefluisterd. Gebruik Teiwaz pas als je het eens bent met het doel waar je deze kracht voor wilt gebruiken.

Berkana

Berkana

Staat voor: Groei, vernieuwing, genezing, fysieke of spirituele wedergeboorte, vruchtbaarheid en moederschap
Vertaling: Berk
Astrologische overeenkomst: De Maan in aspect met Jupiter

Nieuw leven geboren laten worden maar ook scheppen. Nieuwe mogelijkheden krijgen nu een kans. Nieuwe vergezichten ontdekken zowel in de natuur als in je zelf. Er is een gevoel van evenwicht, zowel in jezelf als in de omgeving. Alles lijkt mee te werken, met andere woorden: de tijd is rijp om te doen wat er gedaan moet worden.

Ehwaz

Ehwaz

Staat voor: Beweging, trouw, harmonie, de innerlijke en uiterlijke wereld, medeleven, aspecten van de slapheid of kracht van zichzelf of anderen
Vertaling: Paard
Astrologische overeenkomst: Boogschutter

Het paard van Odin, Sleipnir, heeft zelfs acht benen om heel snel het universum te kunnen doorklieven. Odin moet op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt, want ook snel ingrijpen, indien nodig, hoort bij zijn taak.

Snel zijn is goed, maar let op je snelheid, Schiet je inzichten niet voorbij, zodat wat je doet niet doelloos wordt. Sta zo nu en dan eens stil bij de bereikte resultaten en vervolg daarna je weg.

Zak, zoals de lus in de M, eens lekker onderuit en, in plaats dat je door de wereld raast, laat je de wereld even aan jou voorbijtrekken. Dit is de beste manier om tijdens drukte toch adequaat en wakker te blijven.

Mannaz

Mannaz

Staat voor: Mens, intelligentie, het zelf, ego
Vertaling: Mens
Astrologische overeenkomst: Venus

Licht en donker zijn twee tegenstellingen die vreugde en verdriet verbeelden. Samen vormen ze Dagaz, het nieuwe begin, het licht van de nieuwe dag. Door de twee Isa's verheven tot boven het aardse. Het aardse, nodig om hier te existeren, is door zijn tweevoudige aanwezigheid tevens de stabiele zekerheid van een mens in balans. A1 deze symbolieken zitten verborgen in de rune Mannaz en verpersoonlijken de vele mogelijkheden om tot inzicht en zelfkennis te komen.

Laguz

Laguz

Staat voor: Stromen, geboorte, begin, initi?ren van het leven, emoties, de levensstroom volgen, onbewuste wijsheid en intu?tie
Vertaling: Water
Astrologische overeenkomst: De Maan

Leven is stromen maar zo nu en dan ook stoppen en soms zelfs een stukje terug keren op het pad om te overzien waar je mee bezig bent. Erover nadenken of deze route voor jou de juiste is. Soms is het goed om enige tijd te verwijlen in de rustige Delta van het leven en te genieten of je te verdiepen in de bron der dingen. Het kan nieuwe ideeŽn voor het vervolgen van de eigen weg geven. Laat je stromen maar weet ook tijdig te stoppen.

Inguz

Inguz

Staat voor: Vruchtbaarheid en heiligheid, zwangerschap, creatief onthouden, nieuwe kracht en leven, betere tijden
Vertaling: Inguz
Astrologische overeenkomst: Venus in conjunctie met de Maan

Wat je ook van plan bent, Inguz lacht je toe. Deze vruchtbaarheidsrune is een kansrune. Inguz voorspelt je warme belangstelling van anderen voor wat je doet en vruchtbare perioden. De runen die in combinatie met Inguz worden getrokken, bepalen mede inhoud en waarde, want Inguz is door zijn veelzijdige betekenis het beste in combinatie met andere runen te duiden.

Dagaz

Dagaz

Staat voor: Doorbraak, ontwaken, visie van bewustzijn, licht aan het einde van de tunnel, optimisme
Vertaling: Dag(licht)
Astrologische overeenkomst: De Zon in conjunctie met Pluto

Nieuwe ideeŽn dienen zich aan. De oude huid kan worden afgeschud. Het is het wakker worden na de slaap. De zon schijnt en het leven dient zich aan als een jonggeborene.

Maak gebruik van deze kans en verslaap de tijd niet. De god van de hoop wordt 's morgens geboren en geeft de grote kansen in het leven om dat te doen wat vooruitgang brengt. Er zijn geen tegengestelde mogelijkheden. Een kans is altijd positief.

Othila

Othila

Staat voor: Scheiding, huis, huishoudelijke zaken, het gezin en financi?n, stabiliteit, plicht
Vertaling: Bezitting
Astrologische overeenkomst: Uranus oppositie Maan

Deze rune laat je bezig zijn met de vraag waarom mensen behoefte hebben om eigen grond te bezitten. Welke angst moet je overwinnen dat je je wilt verschuilen achter palissades? Wie heeft er angst die zijn vertrouwen in de eenheid van het universum en de goden stelt?

Open de grenzen van land en hart en geef de liefde een kans om het familieverband dat alle wezens met elkaar verbindt, weer een eenheid te laten vormen.

Odin

De extra rune.

Odin

Odin

Staat voor: Het levenspad, het onbekende, phoenix
Vertaling: -
Astrologische overeenkomst: De Zon in conjunctie met Neptunus

Je staat geblinddoekt in een ruimte. Je handen tasten in het niets en je voeten voelen geen bodem. Als je daarvan niet in paniek raakt is dat omdat je weet dat je je in jezelf moet centreren. Als je je concentreert op je, niet zichtbare, omgeving dan zul je, net als een kompas, de juiste stand vinden. Zo werkt het ook ongeveer als je moet vertrouwen op een lot dat je nog niet kent.

Als je weet dat je vanuit jouw innerlijke kracht en met behulp van het ongeziene dat laat gebeuren wat gebeuren moet, dan heb je jezelf overwonnen en weet je dat je een onverbrekelijk deel van je omgeving uitmaakt. Een omgeving waarin alles op de juiste plaats terechtkomt als jij je maar realiseert dat vertrouwen tot een van de grondbeginselen behoort. Zo sta je krachtig tegenover het leven en alle verrassingen die dat leven voor je in petto heeft.