Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten Zigeuner Waarzegkaarten Verdriet

Verdriet

Verdriet

Trefwoorden

Woede, ruzie, agressie, conflicten


Omschrijving

Hier begint nu het gedonder in de glazen! Reken maar dat dit ventje wat uitgevreten heeft. Of hij heeft weer eens niet geluisterd of hij heeft een brutale grote mond opgezet. In ieder geval is hij gewoon te ver gegaan en dat wordt hem heel duidelijk door een ouder iemand aan zijn verstand gebracht. Na de nodige woordenwisselingen heft hij uit pure drift en wanhoop zijn handen omhoog om hem vervolgens een ferme draai om zijn oren te geven. Wie niet luisteren wil moet maar voelen! Het is zijn eigen schuld. Hij heeft het immers zelf veroorzaakt en moet maar op de blaren zitten. Op iedere actie volgt immers een reactie. Dat kan in woorden of daden zijn, het blijft een vorm van agressie. Waar deze kaart ook komt te liggen, in de toekomst of boven de P.K. , pas op voor een conflictsituatie met alle gevolgen van dien. Of het dreigt zelfs helemaal uit de hand te lopen en blijft niet bij woorden. Dan is de ramp helemaal niet meer te overzien als er over en weer gemept en geslagen wordt. Geïrriteerd worden over en weer verwijten gemaakt. Zakdoeken moeten er aan te pas komen om de tranen af te vegen. Voordat je het goed en wel beseft, ben je al bezig je eigen graf te graven. Laat het liever niet zover komen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Wees toch voorzichtig, want geweld lokt alleen maar meer geweld uit! De omliggende kaarten kunnen aangeven waardoor dit geheibel ontstaat of hoe je het juist kunt ontwijken.

Planeet: Mars

Vroeger al was Mars de god van de oorlog. In de astrologie betekent hij energie, wilskracht en ongeduld. Alle vormen van beweging en activiteit, zowel vreedzaam op het gebied van de sport, als op oorlogsterrein. Mars heeft met vuur te maken. Mensen die voor hun beroep meer aangewezen zijn op eigen lichaamskracht, zoals atleten, zullen een sterke Mars invloed hebben. Hij vertegenwoordigt alle vormen van geweld, soldaten, aanval, verdediging en vernietiging. Het metaal dat bij Mars hoort is ijzer. De kleuren van Mars zijn bloedrood en andere "felle" tinten. Jaspis en robijn zijn de stenen die bij Mars horen.

Combinatie

Gecombineerd met de dood, geld en autoriteit geeft een denderende ruzie aan. De oorzaak van dit alles moet je zoeken in de verdeling van een erfenis. Met huwelijk en stabiliteit vliegen dagelijks de pannen door de lucht. Voor de zoveelste keer was er weer eens een knallende ruzie. Huwelijk en droefheid gecombineerd met verdriet geeft een situatie aan, waar één van de beiden bedroefd na een ruzie achterblijft. Met bezoek en huis zou ik maar op mijn woorden passen. Voordat je het weet ontstaat er een behoorlijke ruzie. Gecombineerd met harmonie en jaloezie begon de avond zo leuk. Helaas..door jaloezie van één van beiden ontstaat er een denderende herrie. Ongeluk in combinatie met verdriet, ziekte en goede vriend is iets heel naars. Door een ongeval belandt een goede kennis van je plots in het ziekenhuis. Met betraande ogen sta je aan zijn ziekbed.


Zigeuner Waarzegkaarten kopen?

Zigeuner Waarzegkaarten
Zigeuner Waarzegkaarten

Deze prachtige 36 Zigeuner Waarzegkaarten zijn gemaakt door Aimée Zwitser. Over het onstaan van deze orakelkaarten zegt Aimée het volgende:

Sinds mijn vierde jaar was ik mij al bewust dat er meer tussen hemel en aarde was. Ik zag, hoorde en voorvoelde dingen die andere mensen blijkbaar niet zagen, hoorden of op andere wijze gewaar werden. Inmiddels heb ik al vele voorspellingen gedaan voor heel wat mensen.

De eerste kaarten waarmee ik werkte waren de gewone speelkaarten. Ik vind het leuk jullie de nodige van mijn kennis en opgedane ervaringen te geven. Ieder mens heeft zijn eigen intuïtie. Luisterde en handelde hij er maar naar. Ik weet echt wel dat vele kwesties verstandelijk benaderd moeten worden. Ik ben er gelijktijdig zeker van, dat heel veel situaties zich anders zouden ontwikkelen als we gevoelsmatig te werk gingen. Het zou veel tijd schelen en moeilijkheden zouden uit de weg geruimd zijn.

Zigeuner Waarzegkaarten kopen