Wijsheid van het Orakel

Het deck van 'Wijsheid van het Orakel' van Colette Baron-Reid is een heilig communicatiemiddel om te communiceren met het goddelijke en boodschappen over alle aspecten van jouw levensreis te ontvangen. Het Orakel is een manier om te verbinden met hogere wijsheid over je leven en om te reflecteren waar je vandaan komt, wat je daar geleerd hebt, waar je nu staat en waar je naartoe gaat.

Maak dit deck je vriend en laat het Orakel je helpen om meer wijsheid en kennis over je keuzes en hun consequenties, je gedachten en intenties en de vervolgstappen te verkrijgen. Ze is aanwezig, starend vanuit iedere kaart, wachtende om je hoogste goed te verhullen en je te leiden en beschermen tijdens je reis. Haar wijsheid komt met iedere kaart en stelt je in staat te zijn wie je voorbestemd bent te zijn.

Laat het Orakel je naar een plaats brengen van nieuwsgierigheid die je jezelf nog dieperliggende vragen doet laten afvragen. Ze wacht op jouw raadpleging van haar wijsheid via deze orakelkaarten zodat je antwoorden kunt krijgen en de weg voorwaarts weet naar vrede, je levensdoel, rijkdom en liefde.

Alle kaarten van Wijsheid van het Orakel

- Geduld - Wachten - Langzaam gaan - Welzijn - Meditatie - Vertrouwen
- De behoefte om onder de oppervlakte te kijken - Het verlangen om een masker o...
- Communicatie - Een teken
- Sterke funderingen - Een prachtig werkstuk in de maak
- Wanorde - In misverstand met elkaar zijn - De spanning van tegengesteldheid...
- Creativiteit - Kunst - Inspiratie - Vervulling - Manifestatie
- Strategie - Analytisch zijn
- Gemeenschap - Ergens bijhoren - Gezien en begrepen worden door anderen - Ve...
- Eerlijkheid - De dingen accepteren zoals ze zijn - Loskomen van ontkenning...
- Balans - Rechtvaardigheid - De behoefte om opties te overwegen - Wederzijds...
- Leerzaamheid - Ruimdenkendheid - Aan kunnen passen zonder te compromitteren...
- Vreugde en tevredenheid - Een gevoel van vervulling - Een gevoel dat alles g...
- De Wet van Geven en Ontvangen - Valuta - Afwegingen - Kosten/baten analyser...
- Iets prachtigs onverwachts - Genadigheid van Spirit in de vorm van een onvoor...
- Vergeving - Het goedmaken - Helen na ruzie
- Lotsbestemming - Karma - Accepteren dat er dingen zijn die je niet kunt vera...
- Volledig aanwezig in het huidige moment - Dag voor dag leven
- Bewust contact met een Hogere Macht - De aanwezigheid van het Goddelijke - I...
- Geaard zijn in het dagelijks leven - Nederigheid
- Hulp ontvangen - Autoriteit delegeren - Wederzijdse afhankelijkheid
- Intuïtie - Luisteren naar het Orakel in je - Mededogen - Overgevoeligheid
- Moed - Een sprong van vertrouwen nemen - Angst overwinnen en risico nemen
- Trouw - Loyaliteit - Toewijding
- De smaak van welvaart - Kansen ontstaan uit authenticiteit - Voedende rijkdo...
- In de flow zijn - Terugkeren naar de Bron - Zien hoe het geheel samenvalt -...
- Je realiseren dat iets je wordt ontzegd - Afwijzing is een leermoment
- Geboorte van nieuwe ideeën - Groei - Kansen - Een verademing - Het vernieu...
- Zelfkritiek - Het gewonde ego - Onnodig drama
- Onafgemaakte zaken - Een incomplete les - Gebrek aan sluiting - De drang om...
- Authenticiteit - Thuiskomen bij jezelf - Je thuis voelen - Aankomen bij een...
- Spiraal van gebeurtenissen wanneer een les niet geleerd is - Cyclus waarvoor...
- Tot de kern van een situatie doordringen - Vrij zijn van een last - Schoon s...
- De Wet van Aantrekking die dromen werkelijkheid doen laten worden - Het resul...
- Een kans verbonden met gereedheid - Het besef van synchroniciteit - Geluk en...
- Verbeelding omzetten in manifestatie - Creatief denken - Visualisatie - De...
- Einde - Voltooiing - Weglopen van iets omdat er niet meer te leren of ervare...
- Rust, verjongen en vernieuwing - Tijdelijk inactief - Dromen laten opkomen...
- Tijdloosheid - Goddelijke timing - Onmeetbare tijd
- Uithoudingsvermogen - Kracht - De lange afstand gaan
- Overgangen - Nog niet uit de ene situatie zijn en alweer toegewijd zijn aan d...
- Een gevoel dat onvoorziene verandering in gang gezet is - Voorbereiding op ee...
- Een gevoel van verlies - Een identiteitscrisis - Herkennen dat je anders ben...
- Je aan de regels houden - Aanpassen - Respect hebben voor culturele gewoonte...
- Klaar zijn - Iets aan het licht brengen - Op je best zijn - Zelfvertrouwen
- Tijd om een beslissing te maken - De consequenties overwegen om te bepalen wa...
- Vrijheid - Eadicale acceptatie
- Perspectief - Objectiviteit - Neutrale waarneming vanaf een afstand
- Willen weten waarom - De kracht achter het weten van het 'waarom'
- Tweede kans - Nieuwe mogelijkheden
- Het mannelijke principe van beweging en creatieve activiteit - De kracht om d...
Yin
- Het vrouwelijke principe van ontvankelijkheid - Iemand anders de eerste zet l...
- Harmonieuze partnerschappen - Liefde - Vriendschap - Kameraadschap - Een o...