Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten Terugkeer van Spirit Onvatbaar

Onvatbaar

Onvatbaar

Deze kaart verschijnt wanneer het lijkt alsof we worden aangevallen. Je kunt verschillen van inzicht ervaren, of redetwisten. Misschien voel je je gekleineerd, niet gewaardeerd of niet begrepen. Wat er ook aan de hand mag zijn, je hebt het gevoel dat je jezelf moet beschermen. Soms hebben deze gevoelens geen betrekking op een individueel persoon, maar worden ze gezien als de wereld in zijn geheel.

Het is belangrijk dat je nu gegrond blijft en niet vervalt in oude patronen, gedragingen of reacties. Dit is een gelegenheid om op een gezondere manier met je gevoelens en de situatie om te gaan. Je bent niet verantwoordelijk voor wat anderen zeggen, denken, geloven of voelen. Je hoeft gedachten of gevoelens van een ander niet eigen te maken, of te proberen om zaken op te lossen of iets te veranderen, in een poging om ze tevreden te stellen. Iedereen op deze planeet is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.

De kaart Onvatbaar biedt je een heleboel bescherming tegen de negatieve energie die de situatie omgeeft, zodat je erop kunt reageren en op een positieve manier actie kunt ondernemen. Deze helpt je ook het grotere plaatje te zien en om te ontdekken op welke manier je een probleem kunt oplossen ten hoogste goed van allen die erbij zijn betrokken.

Net zoals je fysieke lichaam zijn immuunsysteem opbouwt, zo bouw je ook op een energetische manier een gezond systeem op als antwoord op negatieve ervaringen en mensen. Het zal niet meer dezelfde invloed op je hebben. Wanneer deze situatie zich in de toekomst weer zou voordoen, zal die je niet op dezelfde manier be´nvloeden.

Je krijgt een gezonde vorm van innerlijke bescherming en hoeft niet langer een energetische ruwe bolster te zijn. Degenen die je omringen zullen de verandering van je geestkracht voelen, omdat je meer accepteert en je openstelt om anderen in je persoonlijke wereld toe te laten.

Terugkeer van Spirit orakelkaarten kopen?

Terugkeer van Spirit orakelkaarten
Terugkeer van Spirit orakelkaarten

Terugkeer van Spirit is het derde spel in de succesvolle serie van Cheryl Lee Harnish. Deze kaarten richten zich vooral op de persoonlijke, emotionele en dagelijkse uitdagingen van het leven. De boodschappen worden nauwkeurig omschreven, geven leiding en gaan meer de diepte in. De ongelooflijke energie van de fractals brengt je in contact met spirit en de liefde die hiervan uitstraalt.

Terugkeer van Spirit orakelkaarten kopen