Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten Moeder Aarde Kaarten Overgangsriten

Overgangsriten - Verandering

Overgangsriten

Veranderingen van vele winters markeren de cycli van het Wiel, De lijnen op m'n oud gezicht tonen alles wat ik voel. De aard van mijn voorbijgaan dat blijft een groot geheim, Want in het diepste van mijn hart daar ligt mijn levenslot. Toen ik nog maar een kin was aan het begin der tijd, Was iedere ontdekking een wondertje voor mij. Nu dat ik dan oud ben, weet ik eens te meer: Gewicht van elke winder, brengt ontdekking naderbij.

Een overgangsrite markeert een tijd waarin de een of andere gewichtige verandering in het leven plaatsheeft. Als je deze kaart hebt getrokken, wordt er van je gevraagd aantekening te houden van de groei en de verandering die optreden, omdat zij vorm zullen geven aan je toekomst. De veranderingen kunne klein of geleidelijk zijn, maar je bent aan het veranderen. De veranderingen kunnen drastisch en wereldschokkend zijn en een gevoel van verwarring achterlaten, maar elke verandering komt op een bepaalde manier je groei ten goede. De Overgangsritekaart kan als je de magie en spontane´teit van het leven bent kwijtgeraakt, ook spreken over behoefte aan afwisseling. Alleen jij kunt de beslissing nemen om gedeprimeerdheid in opwinding te veranderen. Als je deze beslissing hebt genomen, wees dan bereid om met Adelaar te vliegen en de nieuwe vrijheden te ervaren die deze veranderingen teweeg kunnen brengen. In al deze gevallen is verandering de sleutel. Denk eraan: als het ogenblik dat je ervaart niet mooi is, herscherp het dan, en je zult het initiatief hebben genomen tot je eigen Overgangsrite.

Moeder Aarde Kaarten kopen?

Moeder Aarde Kaarten
Moeder Aarde Kaarten

Vierenveertig schitterend geïllustreerde orakelkaarten, door Jamie Sams en Linda Childers, elk met hun eigen symbool en betekenis, kunnen dagelijks worden gelegd om er een les uit te distilleren.

De specifieke figuren die ontstaan en die in het boek worden beschreven, maken de weg vrij voor het uitbreiden van innerlijke kennis. In combinatie met de tekst, die verschillende manieren van interpreteren en voorspellen uitlegt, vormen de kaarten een belangrijk hulpmiddel bij het versterken van het zelfbewustzijn en voor innerlijke groei.

Moeder Aarde Kaarten kopen