Moeder Aarde Kaarten

Volgens de Amerikaans-indiaanse spirituele traditie herstelt het 'Medicijn' het contact tussen de mens en de levende natuur. Van de harmonie die dan ontstaat gaat een genezende werking uit, zowel in fysiek als in mentaal opzicht - de natuur als bakermat van wijsheid en helende kracht.

Vierenveertig schitterend geïllustreerde orakelkaarten, elk met hun eigen symbool en betekenis, kunnen dagelijks worden gelegd om er een les uit te distilleren. De specifieke figuren die ontstaan en die in het boek worden beschreven, maken de weg vrij voor het uitbreiden van innerlijke kennis. In combinatie met de tekst, die verschillende manieren van interpreteren en voorspellen uitlegt, vormen de kaarten een belangrijk hulpmiddel bij het versterken van het zelfbewustzijn en voor innerlijke groei.

Alle kaarten van Moeder Aarde Kaarten

De Pijpkaart spreekt over innerlijke vrede die kan worden gevonden door het Zelf...
De Zweethutkaart spreekt over de behoefte om een bepaald aspect van je leven te...
De kaart van de Zoektocht naar een Visioen spreekt over een tijd van nieuwe rich...
Als de Watervogel jouw kant is opgevlogen en je de Peyoteceremoniekaart heeft ge...
De Staande-Volkkaart spreekt tot ons over wortels en geven. We moeten ons door v...
De Zonnedanskaart vraagt ons te kijken naar wat opgeofferd moet worden opdat we...
De Medicijnwielkaart voorspelt een tijd van cycli en/of beweging. Er wordt van j...
De kaart van het Schild van het Oosten stelt de behoefte aan helderheid voor in...
De kaart van het Schild van het Zuiden markeert een tijd van terugkeer naar de k...
Als het Schild van het Westen in je kaarten is verschenen, vraagt Beer je naar j...
Er komt een bepaald soort van wijsheid je kant op als je de kaart van het Schild...
Als de Pijl vandaag doel heeft getroffen in je kaarten, wordt er van je gevraagd...
Als Koraal vandaag in je kaarten verschenen is, wordt er van je gevraagd naar he...
Als Kokopelli je met zijn magische fluit heeft gelokt, is het tijd om naar zijn...
De Praatstok herinnert ons aan de geldigheid van andere standpunten, en leert on...
Als je de Plaats-met-Krachtkaart hebt gekozen, probeer je een Katalysator van be...
De Maantentkaart spreekt over afzondering. Gun jezelf rust. Jouw invloed kan op...
Als de wervelende Regenboog is verschenen, wordt er van je gevraagd elke soort d...
Het Beschilderd Gezicht spreekt over zelfexpressie. Het vertelt je je creativite...
De oorlogskreet heeft weerklonken en de overwinning is zeker als je de kaart van...
Een overgangsrite markeert een tijd waarin de een of andere gewichtige veranderi...
Als de Bedrieger aan je horizon verschenen is, staat je een hoop gelach te wacht...
De Rooksignalen die jouw kant op worden gestuurd, vragen om helderheid van bedoe...
Als je aan het wauwelen bent geweest over wat je toch moet doen, dringt de Raads...
Als de Sprekende Trommen een Pow-Wow hebben aangekondigd, zul je met gelijkgeste...
Als de oorlogsveren vandaag in je kaarten verschenen zijn, is het tijd om op te...
Draagwieg zegt dat de rugzak die je draagt je toekomst is. Als je er invloed op...
Als de Medicijnbuidel vandaag in je handen is gevallen, wordt er van je gevraagd...
De Verhalenvertellerskaart spreekt over expansie op alle niveaus. Als je deze ka...
Als de Kracht van Vuur vandaag in je kaarten is verschenen, wordt er van je gevr...
Als je vandaag de Medicijnkomkaart koos, ligt er heling aan de horizon. Dit kan...
Als de Sprekende Trom tot je gesproken heeft, wordt er van je gevraagd je eigen...
Als de Droomtijd je geroepen heeft, wordt er van je gevraagd met onbeperkte visi...
Als je vandaag een Lastkorf draagt, zegt deze kaart dat je uit je innerlijke kra...
Als de Omslagdoek om je schouders is gevallen, word je uitgenodigd naar huis ter...
De Donderwezenskaart vertelt je dat je een Katalysator bent en dat je nu over de...
De Groot-Mysteriekaart vertelt ons dat de Oorspronkelijke Bron de Schepper van a...
De hoorn des overvloeds is gevuld met een overvloed aan ideeën, talenten, kledin...
Het Stenen Volk markeert een tijd waarin aan jou kennis geopenbaard zal worden....
De Grote Rookspiegel weerspiegelt dat je de mythe achter je moet laten. Je bent...
Met de keuze van de Dood-van-de-Sjamaankaart word je ervan op de hoogte gebracht...
Het Uur van Kracht spreekt over Vreugdesrituelen. Welke je huidige situatie ook...
De Weggeefkaart betekent opluchting door loslaten. Kom niet klem te zitten door...
De Heilige-Ruimtekaart dringt aan op eerbied voor de bezittingen, ideeën, huizen...