Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten Ja maar dilemmakaarten

Ja-maar dilemmakaarten

Raadpleeg deze ja-maar dilemmakaarten bij twijfel, probleem of dilemma. Formuleer een actueel dilemma, dat wil zeggen, formuleer een vraag die betrekking heeft op iets wat je op dit moment al dan niet wil doen. Een actie die je kunt ondernemen, bijvoorbeeld: 'zal ik van baan veranderen', of: 'zal ik mijn relatie voortzetten'. De vraag moet altijd iets te maken hebben met iets dat jij zelf kunt doen (en niet met iets wat iemand anders kan doen, vraag dus niet: 'houdt zij van mij'). Gebruik geen ontkenningen als 'niet' of 'nooit'. Stel de vraag positief, eenvoudig en eenduidig. Selecteer een kaart. Dit is het antwoord op je dilemma.