Het Pad van de Liefde

De verlichtende kunstwerken van de visionaire schilder Rassouli op deze orakelkaarten zijn doordrenkt van de mystieke kracht van de vrouwelijke en natuurlijke schoonheid. Ze helpen je om in contact te komen met de liefde die aan de basis ligt van alles wat bestaat. Samen met de diepgaande boodschappen van Alana Fairchild begeleiden deze kaarten jou op je zoektocht naar jouw authentieke pad. Ze maken je attent op de kansen voor persoonlijke groei die zich voordoen in de verschillende aspecten van je leven, maar in je relaties in het bijzonder. Niet alleen met anderen, maar ook in de onschendbare relatie met jezelf. Stel dit orakel vragen over alles waar je helderheid over wilt en krijg toegang tot de mysteries van het hart.

Alle kaarten van Het Pad van de Liefde

Er woedt passie in jou. Het is zeker geen periode van stilstand, ook als de vera...
Vanuit een kern van stilte, een moment, opent zich op dit moment een compleet un...
Je herrijst nu met veel meer zelfvertrouwen uit de veranderende branden van leve...
Maak een buiging voor de eenvoud. Je zult antwoorden vinden op je meest complexe...
Geliefde, je bent te lang alleen geweest. Je gemeenschap roept je op om je afzon...
Liefste, in jou zit een grootsheid en het vermogen om moediger, groter en uitbun...
Je bent gezegend met de mogelijkheid om te schakelen, je leven te veranderen, de...
Aantrekkingskracht is sterker dan de controle van je bewustzijn. Je hoeft je nie...
Je maakt deel uit van iets diepzinnige, een goddelijke roeping en voorrecht. Dit...
Er zit een hemels kind in jezelf. Het kan zich in je hart, in je baarmoeder bevi...
Ieder gebed van jou is een krachtige uitbarsting van licht dat straalt in de God...
Je bent geraakt door een golf van je eigen bewegende licht. Kun je de zegeningen...
Ontspan. Het is goed om te aanvaarden wat er nu op je afkomt. Zelfs de meest kos...
Maak je geen zorgen. Je bent misschien bang om te vallen, maar dat is gewoon je...
Er wordt over je gewaakt. Veel wezens zijn zich bewust van je bestaan. Ze weten...
Je bent in een periode beland waarin verleden en toekomst botsen. Nu is het perf...
De Godin ontwaakt in je leven. Dit kan in je eigen lichaam zijn, in een sensuele...
Je ziel verlangt naar meer. Het goddelijke is alles en er zijn geen grenzen aan...
Shakti is het goddelijke, vrouwelijke vuur. Ze is het lichaam dat met licht word...
Je voelt je misschien verloren in je eigen gedachten en gevoelens. Dit is de zoe...
Het licht van de maan komt en gaat. Het verstandige van geduld hebben gaat niet...
Jij, verstandig, ontwakend wezen! Je kunt houden van alles wat is! Je kunt van j...
Je wordt over de wateren geroepen, alsof je een brug van licht van de ene oceaan...
Als we op zoek zijn naar goede raad, zijn we vaak op zoek naar woorden die verdu...
In ieder van ons zit een goddelijk zaadje van liefde, wachtend om volledig open...
Je wordt door liefhebbende bewakers in de spirituele werelden naar verwante ziel...
Er zit momenteel ziel in je aanraking en je hebt invloed op de wereld om je heen...
Er is een samenkomst bezig in je lichaam en ziel, een eenmaking van alles wat in...
Vanuit een zich verspreidend lichtpunt worden we een ziel. Daarna veranderen we...
Je treedt binnen in de aanwezigheid van de ware grote en verheven goddelijkheid....
Binnen in jou brandt de vlam van Christus. Deze vlam gaat verder dan godsdienst...
Ze buigt. Ze heeft respect voor groei. Ze ziet dat in de kleinste bloem de lesse...
Het goddelijke spreekt rechtstreeks tot jou. Onder de stilte is er de eindeloze...
Ja, je bent je goddelijke bestemming aan het uiten! Maar wat op dit moment gebeu...
Je kwetsbaarheid is de sleutel tot je groeiende spiritualiteit. Het moment is nu...
Je wordt herboren uit de pulserende baarmoeder van de Goddelijke Moeder. Vol van...
Je bent aan het leren om de spanning van tegenpolen - die zaken die niet onmidde...
Hoewel we door de illusie van individualiteit ploeteren, en onze innerlijke uitd...
Het vrouwelijke element in jezelf, of je nu man of vrouw bent, is momenteel de w...
Aan het eind en het begin van iedere cyclus is er een moment van overgang. Dat m...
Soms weet het hart op een manier waarop de concrete geest en het geheugen dat ni...
Het hart hunkert naar leven en het bloed antwoordt. Met betrekking tot elkaar vi...
Er vindt een heilige offergave plaats: een offergave van de Goddelijke Vrouwelij...
Goddelijke timing wordt ons als een geschenk gegeven. Soms, wanneer we 'verder v...
Je vangt een glimp op van schoonheid en er is nog meer dat onthuld moet worden....
Wat we voelen en uitdrukken, welke keuzes we op een zeker moment maken, is onze...
Als een heiligdom dat in zacht licht baadt, is je hart ontvankelijk, uitnodigend...
Ik zie mezelf in jou en jij ziet jezelf in mij. We lijken misschien zo verschill...
Mijn vreugde, mijn viering is puur. Ik weet dat het Goddelijke eeuwig is! Er is...
Om jou heen hangt de mantel van je eigen schepping. Misschien is die je een poos...
Het Goddelijke wil je zegenen met inspiratie zoals een geliefde spontaan zou aan...
Je spirituele groei wordt nu erkend en gezien door de hemelse wezens die verder...
Je wordt opgeroepen om licht te dragen, om de erfenis van een spirituele afkomst...
Deze kaart stuurt je een boodschap van goddelijke begeleiding. Je draagt een eng...
Je hebt jezelf gegeven, je hebt gevraagd om dienstbaar te zijn voor een groter g...
Er zijn nu in je leven krachten aan het werk die groter zijn dan je eigen persoo...
Ja, het is liefde. Die stuwt je voort en trekt je terug naar je hart. Liefde maa...
De Goddelijke Vrouwelijkheid vieren, is haar schoonheid, haar eindeloze vrijgevi...
De twee geliefden ontmoeten elkaar op een heilige plek. Ze gunnen zich een momen...
Je kunt door de kosmische golf verder worden meegevoerd dan door je eigen inspan...
Er is nu vergeving voor jou. Kun je haar delen? Vergeving voor jezelf, voor de m...
Er is een keuze die je moet maken. Je beseft dit al of je zult het binnenkort be...
Je bent heel open naar de andere zijde toe. De sluier die de werelden van elkaar...
Binnen de heilige tempel van je lichaam ervaart je ziel de onthulling van het en...
Je bent uit elkaar aan het vallen. Misschien begrijp je daar niets van. Er valt...
Jij en een andere ziel zullen in elkaars werelden belanden. Het is een karmisch...
Bevallig drijvend ontbreekt er niets aan deze mooie ziel. Ze kan een onderscheid...
Er bevindt zich een plek van licht in ons waar geen duisternis kan komen. Deze p...
Binnen in jou komt een vraag op. Als je de vraag goed formuleert, zal het antwoo...
Je bent voorbestemd om hemels te leven. Nu. Niet later wanneer je overleden bent...