Het Orakel van de Indiaanse Medicijnmannen

Beter dan wie ook waren de Noord-Amerikaanse indianen zich bewust van de natuur en de invloed die de natuur uitoefent op het geestelijk en lichamelijk bewustzijn. Ieder seizoen trokken zij naar andere streken en zij reisden naar nieuwe gebieden zodra hun akkers en jachtgebieden uitgeput waren. Deze reizen waren vaak barre tochten vol gevaar en onverwachte gebeurtenissen. Onderweg ontmoetten zij andere stammen en vertelden zij elkaar over hun ervaringen, dilemma's en problemen en hoe zij de kracht vonden om alle tegenslagen het hoofd te bieden.

Zij vonden steun in de overlevering en de religie van hun voorouders, van wie de geest immer doorleeft in de eeuwige jachtgronden. De overlevering van deze tochten in verhalen en rituelen symboliseren in wezen weinig anders dan een inwijdingsritueel, een proces van individuatie ("volwassenwording"), dat ieder levend wezen moet doormaken om harmonie te bereiken met zichzelf, de natuur en de kosmos. De traditie van de Indianen om verhalen te vertellen - gebaseerd op de wijsheid en de steun der Medicijnmannen - komt in vele opzichten overeen met het gebruik in de vroege middeleeuwen in Europa, toen minstrelen en marskramers met hun verhalen en liederen inzicht, steun en verlichting brachten in donkere dagen en moeilijke perioden en levensfasen.

De wijsheid van de Medicijnmannen en de kracht van - helaas - vaak veronachtzaamde tradities en kennis van onze voorouders, schenken ons inzicht en kracht om actuele maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken te beantwoorden. Met Het Orakel van de Indiaanse Medicijnmannen maken wij op visuele, archetypische wijze kennis met de essentie van het bestaan en de oerwaarden die daaraan ten grondslag liggen.

Alle kaarten van Het Orakel van de Indiaanse Medicijnmannen

Zekerheid, waarheid, waardevolle alternatieven, positieve veranderingen, hoop, c...
Liefde, gevoelens, eenheid, geboorte, aandacht, toewijding, vriendschap, seksual...
Veranderlijkheid, verandering, veelzijdigheid, aanpassingsvermogen, pioniersgees...
Gevechten, moeilijkheden, obstakels, spanningen, ziekten, moeilijke maar nuttige...
Werk dat wordt bekroond met succes maar niet ontdaan is van strijd en rivaliteit...
Opbouwende houding, eigenwaarde, projecten die concreet worden, kwesties die met...
De man, de echtgenoot, de verloofde, de vader, de broer, de minnaar, een kind; b...
Starheid, voortduring, vasthoudendheid, zekerheid, waarheid, onbarmhartige maar...
Originaliteit, pionierszin, vrijzinnig leven, creativiteit, wens om tegen de str...
Onbewuste, instinct, droom, verleden, herinneringen, spijt, rijping van ideeën,...
Organisatie, methode, macht, autoriteit, hiërarchie, respect voor natuur en mens...
Paar, liefde, aantrekkingskracht, uitgekomen verlangen, genezing, verzoening, ma...
Ongunstige situatie, noodzaak zichzelf te verdedigen en weerstand te bieden, obs...
Begin, actie, schepping, vermogen, handigheid, moed, risico, beslissing en onmid...
Grap, lachen, onverwachte wending, ergernis, begrip door middel van het tegenges...
Vruchtbaar maar uitputtend wachten, melancholie, afstand, eenzaamheid, tranen, m...
Goddelijke wil, wonder, geloof, uiting van het heilige, teken, boodschap, brief,...
Vruchtbaarheid, creativiteit, geboorte, zachtheid, standvastigheid, overvloed, g...
Afwisseling, twijfels, veranderlijkheid, onzekerheid, moeilijke beslissing, onhe...
Volledigheid, cyclus, wedergeboorte, macht van de tijd, einde en nieuw begin van...
Vrouw, echtgenote, verloofde, moeder, meisje, noodzakelijke afwachting, ontvanke...
Onverwachte, verrassing, onverwacht succes, overwinning op een schijnbaar onkwet...
Onderscheidingsvermogen, keuze, studie, kennis, ontwikkeling van een kwestie na...
Contract, bondgenootschap, norm, moraal, verheldering, overwinning, opnieuw same...
Bescherming, verdediging, noodzaak bondgenootschappen te sluiten, steun en advie...
Overwinning van moeilijkheden, moeilijke maar noodzakelijke passage, lange wacht...
Genezing, verandering, volledigheid, herstel van evenwicht, bescherming, geluk,...
Positief antwoord op een vraag, succes, macht, woord, belangrijke mededeling, be...
Conflict, scheiding, verlies van voorwerpen, idealen of zekerheden, snee, achter...
Noodzaak te reinigen en het innerlijk te veranderen, twijfels, heroverwegingen,...
Gids, steun, ergens bij horen, wortels, familie, ontmoetingen met het verleden,...
Vasthoudendheid, herhaling, voorbereiding, uitstel, sterke maar gecontroleerde e...