Het Astro Liefdes Orakel

Aan de meeste conflicten die we in het dagelijks te verduren hebben, liggen problemen en misverstanden binnen de relatiesfeer ten grondslag. Het Astro Liefdes Orakel geeft inzicht in vragen met betrekking tot (liefdes-)relaties en partnerschap.

Op de 69 kaarten, waaraan de symboliek van de astrologie en de mythologie ten grondslag ligt, zijn een groot aantal planeetconstellaties en sterrenbeelden afgebeeld, waarvan de interpretatie inzicht en uitsluitsel kan geven in de liefdesperikelen van de vraagsteller.

Het Astro Liefdes Orakel biedt de mogelijkheid om op speelse wijze met de boodschap van de goden en de planeten in contact te komen en hun vaak verhelderende wijsheid te gebruiken om problemen en blokkades in ons (liefdes-)leven op te lossen.

Alle kaarten van Het Astro Liefdes Orakel

Als je nu alleen bent, heb je dat aan jezelf te wijten. De kans dat je nu de par...
Je bevindt je op een expansieve koers. Dat kan positief of negatief zijn. Het ha...
We gaan een stapje verder, de tijd is rijp om je horizon te verbreden, en dat za...
Deze periode wordt gekenmerkt door meer energie en een enorme dadendrang. Je ene...
Op het vlak van de liefde belooft deze periode succesvol te worden. Je voelt je...
De huidige toestand wordt gekenmerkt door emoties uit het verleden die nu aan he...
Deze periode is gunstig voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. Je geestelijk p...
Je krijgt hier de Mars Power-chocoladereep in de schoot geworpen. Voor je licham...
Mensen in een relatie zullen nu een periode van beproevingen doormaken. Je voelt...
Op dit moment voel je je misschien een beetje als Obelix die de hele dag een men...
De meest geschikte term voor je huidige situatie is het woord 'vastgelopen'. Je...
Als je al langer een vaste relatie hebt, kan het nu tot je doordringen dat deze...
Momenteel kun je het idee hebben dat je gevoelens zo warm zijn als spinazie in d...
De dingen lopen niet zoals jij je dat had voorgesteld. Je inspanningen worden ni...
In deze periode kan een reeds bestaande relatie een grotere bestendigheid verkri...
Wie tot nu toe nog weifelde over een bestaande relatie kan zijn behoefte aan een...
Je bevindt je in een avontuurlijke periode. Je emotionele thermometer gaat op en...
Nu wordt het thuis erg onrustig. Je wordt uit je doornroosjesslaap wakker geschu...
Je gedachten vliegen razendsnel. Je kunt lang niet alles verwerken wat je geest...
Wie zich wil bevrijden van de ketens van het verleden krijgt daar nu alle kansen...
Verhoudingen die onder dit teken beginnen zijn meestal niet van lange duur. In i...
Een van de meest in het oog springende gevoelens die je nu zou kunnen ervaren, i...
Deze periode is gunstig om je behoefte aan onafhankelijkheid en je verlangen naa...
Gedurende deze periode kun je geconfronteerd worden met ervaringen uit het verre...
Om aan het drukkende gevoel van eenzaamheid te ontsnappen is het mogelijk dat je...
Je fantasie kent geen grenzen. Je wordt geconfronteerd met je onbewuste en in po...
Heb je je net aan de deur een 'echte' Pers aan laten smeren, of bleek je auto ee...
Dit is niet het juiste moment voor een nieuw begin. Je energiereserves zijn uitg...
Wanneer de liefde bekoelt denken we dat de ander niet meer bij ons past als een...
Het kan zijn dat je door een gevoel van angst op dit moment geen openhartige omg...
Het kan zeer frustrerend zijn om te moeten vaststellen dat een duurzame versmelt...
Luister naar je intuïtie om te zien in hoeverre je je met de zaken van je medeme...
Als je van plan bent aan een nieuwe relatie te beginnen en dit boek raadpleegt o...
Je gevoelsleven neemt op dit moment op alle niveaus een hoge vlucht. Het is onwa...
Ken je het gevoel helemaal bezeten te zijn van een idee en anderen ervan te will...
Deze invloed kan zich op twee verschillende manieren manifesteren: je kunt het s...
Deze periode kan een keerpunt in je leven vormen en innerlijke veranderingen met...
Ben je ineens helemaal hoteldebotel geraakt van een persoon, die jij als indrukw...
Je hebt het voor het uitzoeken. Wat zou je graag willen, een nieuwe liefde of li...
Als je nu alleenstaand bent en voldoende afstand hebt genomen om terug te kijken...
Deze periode brengt een splitsing met zich mee. Dit kan zowel op materieel als o...
Buit de positieve energie van deze periode uit. Nu kun je je dromen realiseren....
Gedurende deze periode word je met de noodzaak geconfronteerd om je seksuele beh...
Een gezonde portie agressiviteit vormt een belangrijk onderdeel van ons leven. W...
Als je nog niet wist dat mannen en vrouwen totaal verschillende wezens zijn, kri...
De kans is nu groot dat je je geliefde met je agressieve buien op de vlucht jaag...
Beide geslachten, maar met name vrouwen, zijn veelal niet tevreden met wat ze he...
De verbale uitwisseling van gevoelens zal nu gemakkelijker verlopen. Als je al e...
Deze periode leent zich uitstekend voor een nieuw begin. Als je de behoefte voel...
Je ervaart een innerlijke onrust die lijkt op het elektriserende gevoel vlak voo...
In gedachten scheppen we vaak de meest fantastische beelden. We geven vorm aan o...
Van nul naar honderd in een seconde, zo zou je huidige toestand het beste beschr...
Aan de buitenkant gezien zou deze periode zich volmaakt positief kunnen uitdrukk...
Tedere gevoelens en emotionele diepgang hebben nu geen prioriteit, maar wel de s...
Als je al enige tijd alleen leeft en wel graag een relatie wilt aangaan, maar ge...
Als je nu alleenstaand bent kun je gaan testen wat het betekent om een vrije wil...
Je grote vitaliteit en je besliste optreden leiden tot meer belangstelling van a...
Als je een vaste relatie hebt, kun je je door je partner berispt voelen. Je voel...
Dit kan het einde van een relatie betekenen die in de huidige vorm geen overlevi...
Gedurende deze tijd kun je worden geconfronteerd met alle narigheid die het same...
Jij hebt een uitlaatklep nodig voor je dweperige gevoelens. Je hebt dringend iem...
Figuurlijk gezien voel je je nu als iemand met in elke hand een Colt.45, die het...
Als je nu alleenstaand bent en je bezighoudt met de zin van het leven, ligt het...
Als je een vaste relatie hebt zou je nu kunnen merken dat deze in zekere zin sta...
Met deze voortekenen zul je meemaken wat het betekent om verwikkeld te raken in...
In deze periode kun je geconfronteerd worden met relatieproblemen. Het gaat erom...
Dit is een riskante aangelegenheid. Je zou overvallen kunnen worden door een gev...
Begeef je op een innerlijke reis en neem alle relaties die je hebt gehad onder d...
We belanden allen meermaals op het punt dat we veranderingen moeten aanbrengen i...