Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten Healing Kaarten

Healing Kaarten

De helende wijsheden die je op deze kaarten vindt zijn gekozen uit de heilige geschriften en mystieke teksten van over de hele wereld.

Deze kaarten bieden je dagelijkse oefeningen, die niet alleen bestaande ziekten kunnen helpen, maar die tevens je spirituele balans helpen bewaren in je leven. Op elke kaarten vind je weldadige wijze uitspraken, uit de grote spirituele tradities van de wereld, plus een toepassing van die wijsheid in je alledaagse leven.

De verschillende Healing Kaarten

Alle lijden komt voort uit onwetendheid, uit haat en uit begeerte Heling vraagt dat je de waarheid over jezelf erkent.... Alle lijden komt voort uit onwetendheid, uit haat en uit begeerte »
Alles wat verloren was wordt teruggevonden; alles wat gekwetst is wordt weer geheeld Deze waarheid heeft de macht om een deel van je gees... Alles wat verloren was wordt teruggevonden; alles wat gekwetst is wordt weer geheeld »
Als je ziekt wilt genezen, begin dan bij het herstellen van balans Ga vandaag eens op zoek naar manieren om balans in j... Als je ziekt wilt genezen, begin dan bij het herstellen van balans »
Blijf steeds waakzaam, in je lopen, je zitten, je eten en je slapen Je hoeft niet altijd te mediteren om je aandacht bij... Blijf steeds waakzaam, in je lopen, je zitten, je eten en je slapen »
Datgene wat een keer aan het licht is blootgesteld wordt zelf licht Bid dat goddelijk licht in je mag schijnen, en je sc... Datgene wat een keer aan het licht is blootgesteld wordt zelf licht »
De gezonde mens leeft in harmonie met de natuur Je schept harmonie door keuzes te maken, die goed vo... De gezonde mens leeft in harmonie met de natuur »
De goden wonen in je, en verlangen dat je heel wordt Ben je volledig van hun tegenwoordigheid bewust? Roe... De goden wonen in je, en verlangen dat je heel wordt »
De kernoorzaak van alle ziekte is een negatieve houding als het gaat om zorg dragen voor jezelf Hoe zou je 'goed voor jezelf zorgen' omschrijven? Be... De kernoorzaak van alle ziekte is een negatieve houding als het gaat om zorg dragen voor jezelf »
De wereld leeft en ademt, en wij kunnen zijn spirit bij ons binnenhalen Denk aan rollende golven, warme zon, nat gras, verse... De wereld leeft en ademt, en wij kunnen zijn spirit bij ons binnenhalen »
De ziel is op aarde voor haar eigen vreugde en verrukking Overdenk deze verbazingwekkende mogelijkheid eens. J... De ziel is op aarde voor haar eigen vreugde en verrukking »
Door hoop stelt de natuur ons in staat te overleven, zodat wij de natuur zelf kunnen ontdekken Erken vandaag de genezende kracht van hoop. Gebruik ... Door hoop stelt de natuur ons in staat te overleven, zodat wij de natuur zelf kunnen ontdekken »
Een bezoek of een telefoontje van een vriend kan heel helend voor je zijn Jij kunt op dezelfde manier helend zijn voor een vri... Een bezoek of een telefoontje van een vriend kan heel helend voor je zijn »
Een opgewekt woord geeft het hart vreugde, en goed nieuws geeft gezondheid aan je botten Hier is een opdracht: Wees vandaag de brenger van go... Een opgewekt woord geeft het hart vreugde, en goed nieuws geeft gezondheid aan je botten »
Eten wat het jaargetijde te bieden heeft is het geheim van gezondheid Je lichaam weet dat alle dingen hun eigen seizoen he... Eten wat het jaargetijde te bieden heeft is het geheim van gezondheid »
Gelukkig is hij die aandacht schenkt aan de behoeftigen Hoe gemakkelijk ben je geïrriteerd door de behoeften v... Gelukkig is hij die aandacht schenkt aan de behoeftigen »
Gezondheid bevordert spiritualiteit, en spiritualiteit bevordert gezondheid Kies één spirituele waarheid, en leef daar vandaag ten... Gezondheid bevordert spiritualiteit, en spiritualiteit bevordert gezondheid »
Gezondheid is onze natuurlijk staat. Ziekte is een misleider Herinneringen zijn slimme misleiders, zij maken dat ... Gezondheid is onze natuurlijk staat. Ziekte is een misleider »
God geeft je alleen het hier en nu, moment voor moment Hoeveel van je kostbare tijd investeer je elke dag i... God geeft je alleen het hier en nu, moment voor moment »
God schiep geen enkel kwaad zonder ook de remedie te scheppen Zie vandaag alles wat je meemaakt als een zegening e... God schiep geen enkel kwaad zonder ook de remedie te scheppen »
Help anderen in stilte, zonder dankbaarheid of beloning te verwachten Laat de helende kracht van de geest door je handen u... Help anderen in stilte, zonder dankbaarheid of beloning te verwachten »
Herstellen is niet een doel, maar een proces Je houdt nooit op jezelf te herstellen en te vernieu... Herstellen is niet een doel, maar een proces »
Het individu is een belichaming van het universum Waar eindigt precies jouw invloed op het leven? Je z... Het individu is een belichaming van het universum »
Het is belangrijk niet te blijven hangen in therapie Therapie is een boot die je soms nodig hebt om je ov... Het is belangrijk niet te blijven hangen in therapie »
Het is nooit te laat om je lichaam nieuw te maken Zelfs de kleine verandering in je eetgedrag kan een ... Het is nooit te laat om je lichaam nieuw te maken »
Het leven is een cirkelgang van kindsheid naar kindsheid Van kindsheid naar kindsheid betekent een spiraal va... Het leven is een cirkelgang van kindsheid naar kindsheid »
In de stilte bewaren wij het gemakkelijkst onze integriteit Je ziel gedijt in de stilte. Je meest helder leiding... In de stilte bewaren wij het gemakkelijkst onze integriteit »
Je verzetten tegen verandering leidt tot ziekte. Het accepteren van verandering brengt vrede Omarm de veranderingen in je leven. Laat wat je niet... Je verzetten tegen verandering leidt tot ziekte. Het accepteren van verandering brengt vrede »
Laat altijd nog wat ruimte van binnen over als je eet Een lege maag van binnen is een magneet voor levensk... Laat altijd nog wat ruimte van binnen over als je eet »
Laat de hele schepping dansen van vreugde in jou Alles wat je vandaag te doen hebt is blij zijn dat j... Laat de hele schepping dansen van vreugde in jou »
Laat de tijd los Hoeveel heb je vandaag te doen? Moet je elk moment u... Laat de tijd los »
Laat het de schoonheid waar je van houdt zijn wat je doet vandaag We zijn vaak blind voor schoonheid, juist omdat zij ... Laat het de schoonheid waar je van houdt zijn wat je doet vandaag »
Laat je hart zingen en je ziel zich verheugen. Ervaar de verwondering van het leven Prijs alles wat goed is in je leven, al je zegeninge... Laat je hart zingen en je ziel zich verheugen. Ervaar de verwondering van het leven »
Liefde is als een diep meer, dat nooit droog komt te staan Je hebt meer te geven dan je je bewust bent. De enig... Liefde is als een diep meer, dat nooit droog komt te staan »
Nu is nu. Ben jij nu hier of niet? Een fantastische vraag. Leef vandaag ten volle in he... Nu is nu. Ben jij nu hier of niet? »
Om het lichaam te helen, moet je eerst je geest helen Vandaag is de dag voor observatie. Waar dwalen je ge... Om het lichaam te helen, moet je eerst je geest helen »
Pijn is een toetssteen van spirituele vooruitgang Volg je pijn alsof het een lantaarn is in de nacht, ... Pijn is een toetssteen van spirituele vooruitgang »
Rust en vrede in je huis maakt gezond Je huis is voor rust, bijkomen, warmte en liefde. Al... Rust en vrede in je huis maakt gezond »
Spreek of handel met negativiteit, en pijn is het gevolg. Spreek of handel met een zuiver hart, en geluk is het gevolg Zorg dat je positief bent in alles wat je zegt en do... Spreek of handel met negativiteit, en pijn is het gevolg. Spreek of handel met een zuiver hart, en geluk is het gevolg »
Verricht elke handeling alsof het je laatste was Alle spirituele leraren vertellen ons ieder besluit,... Verricht elke handeling alsof het je laatste was »
Voor God betekent vergeving meer dan offers brengen Vergeef vandaag iemand. Open je hart voor die persoo... Voor God betekent vergeving meer dan offers brengen »
Voordat je anderen kunt genezen moet je eerst jezelf genezen Let er vandaag eens op hoe vaak je oordelend bent ov... Voordat je anderen kunt genezen moet je eerst jezelf genezen »
Vraag leiding, om de waarheid te kunnen zien die verborgen ligt in je persoonlijke uitdagingen Zegen datgene wat je moeilijk vindt,en vraag om de d... Vraag leiding, om de waarheid te kunnen zien die verborgen ligt in je persoonlijke uitdagingen »
Vraag niet de geheimen van het universum te mogen begrijpen, vraag alleen te mogen weten wat dit moment betekent Het is gemakkelijk om je te verliezen in eindeloze s... Vraag niet de geheimen van het universum te mogen begrijpen, vraag alleen te mogen weten wat dit moment betekent »
Vriendelijkheid, compassie en echte vreugde bevorderen een serene geest Oefen je in de helende kracht van een meelevende gee... Vriendelijkheid, compassie en echte vreugde bevorderen een serene geest »
Waar geen pad is, ga dwalend verder Er is geen tijd als de onze waarin je zo gemakkelijk... Waar geen pad is, ga dwalend verder »
Wil je zeker zijn van de juiste weg, sluit dan je ogen en loop in het duister In spirituele zin je ogen dicht doen geeft de hemel ... Wil je zeker zijn van de juiste weg, sluit dan je ogen en loop in het duister »
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden Barmhartigheid is een woord dat maar zelden wordt ui... Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden »
Ziekte begint in de maag, en de beste remedie is een gezond dieet Wees je vandaag bewust hoe je je lichaam voedt met g... Ziekte begint in de maag, en de beste remedie is een gezond dieet »
Ziekte is niet een straf, maar een stimulans om te leven Ziekte kan een leermeester zijn, een kameraad of een... Ziekte is niet een straf, maar een stimulans om te leven »
Zonder hoop leven we in verlangen Stel jezelf de vraag: 'Wat is mijn verlangen?' En va... Zonder hoop leven we in verlangen »