Grote Meester Kaarten

De Grote Meester Kaarten vormen een spiritueel wijsheids-orakel en openen de poort naar innerlijke waarneming, diepere wijsheid en hogere bewustzijnsniveaus.

De kaarten van deze set vertolken in beeld en symbool de energie van 21 'Opgestegen Meesters' en daarmee van 21 belangrijke levensthema's. De Grote Meester Kaarten bieden de mogelijkheid deze energieën op persoonlijke wijze te ervaren en te gebruiken om ons leven een andere wending te geven.

Alle kaarten van Grote Meester Kaarten

- Observeren - van een afstand bekijken en het overzicht houden - bij zichzelf...
- Zich niet over gebeurtenissen opwinden en niet van streek raken over het verl...
- Vertrouwen in zichzelf, in het eigen kunnen, de krachten en de eigen sterke ka...
- Controle loslaten - Onderdrukte, tegengehouden gevoelens laten stromen - Zic...
- Zijn eigen waarheid leven - Zelfbewustwording - Zich bevrijden van vreemde a...
- Zelfvertrouwen - Zelfbewust optreden - Herkennen dat men zijn leven in eigen...
- Toegang tot het Hogere Bewustzijn - Zich verbinden met de aarde - Graag op a...
- Het helen van wonden uit het verleden - Het gebruikmaken van de schat aan vro...
- Visioenen oor de levensweg - Intuïtie - Verbinding met het Hoge Zelf - Held...
- Doelgericht handelen - Projecten en onafgemaakte zaken afhandelen - Visioene...
- Aarding - Zich goed voelen in zijn lichaam - Realiteitszin - Geduld - Waar...
- Zich aanvaard voelen - Zichzelf accepteren met zijn lichte en zijn schaduwkan...
- Het lichaam aannemen - De lichamelijke kracht aannemen - De animale kant -...
- Op de drempel van het volgende hoofdstuk - Groeien - Opgedane ervaringen en i...
- Emotionele verwikkelingen herkennen en zich daarvan bevrijden - Gedragspatron...
- De eigen levensopdracht herkennen en vervullen - Zijn eigen plek vinden en in...
- Het verbinden van verstand en intuïtie - Rechter- en linkerkant, mannelijk en...
- Innerlijke harmonie - Innerlijke vrede - Tevredenheid - Het evenwicht tusse...
- Zijn charisma leven - 'Zijn licht niet onder een korenmat zetten' - Uitstral...
- De eigen scheppende kracht - De samenhang tussen de innerlijke toestand - Be...
- Moederlijke, voedende liefde - Zich gevoed en geliefd voelen - Geven en neme...