Bloedmaand

Bloedmaand
Fairy 1

Opoffering, offers, besluit

Beschrijving

Er is een moment voor ons allen om de oogst te verzamelen. Om dat te doen, moeten de aren van het graan op de velden vallen. In ons eigen leven moeten we op eenzelfde manier bereid zijn om los te laten en iets van waarde op te offeren. Zo kunnen we plaatsmaken voor het grotere goed dat dan in ons leven en onze zielen kan stromen. Als we iets opofferen, 'sacrifice' in het Engels, maken we iets 'sacred' (heilig) alleen al door het op te geven. Het is geen opoffering om een offer te maken dat geen waarde en betekenis voor ons heeft. Op dit moment word je dus gevraagd om iets te geven, bij te dragen en op te offeren wat waardevol voor je is, om in ruil daarvoor wat te krijgen. Wat je geeft, moet belangrijk zijn, want er moet een energetische ruimte worden gecreëerd om een belangrijke zegen in ruil naar je toe te laten stromen.

Deze opofferingen zijn niet altijd materieel, het is niet altijd een 'ding' dat we offeren of laten gaan. Het kan om onze trots gaan, om ons oordeel, om onze menselijke arrogantie, of om onze kleingeestige ruzies en onenigheden. Al die zaken vullen onze dagen met afleidingen die niemand tot nut zijn. Met Bloedmaand komt de noodzaak om een diepgaande en ernstige beslissing te nemen om iets op te geven waar we erg aan zijn gehecht. Het kunnen zelfs delen van onze menselijke persoonlijkheid zijn die we opgeven om de hongerige wezens van Bloedmaand te voeden. Zij zullen ons verlossen en bevrijden, ook al zijn ze verschrikkelijk om aan te zien. Twijfel niet. Uit de offers die je maakt, wordt de toekomst geboren. Nu is het moment om die heilige offers te brengen.

Wat vind jij van 'Bloedmaand'? Deel jouw ervaring met ons!

De Wijsheid uit het Feeënrijk kopen?

De Wijsheid uit het Feeënrijk De Wijsheid uit het Feeënrijk

Dankzij deze orakelkaarten kun je in contact komen met deze wijze schepsels. Ze voorspellen niet alleen je toekomst, maar helpen je ook veranderingen in het heden door te voeren om jouw leven en dat van je dierbaren te verbeteren. Want wie het Feeënrijk betreedt, vindt rust en zingeving in heden en verleden.

De Wijsheid uit het Feeënrijk kopen