Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten De Vampiers Verlossing

Verlossing

Verlossing

Trefwoorden

Absolutie, vergeving, boetedoening

Wat de vampiers zeggen

Vampiers, die in mythen en legenden voorkomen, hebben zelden spijt van hun daden maar je weet niet hoeveel spijt we hebben van wat we hebben gedaan. Boetedoening is een manier van helen, dus wanneer je deze kaart trekt laat deze je duidelijk zien hoe opgelucht je je moet voelen als je sorry zegt. Deze boetedoening is geen last en straf van je zelf, maar om je zelf te bevrijden van de negatieve invloed van een onevenwichtige actie, gedachten en woorden. Het doet pijn wanneer we elkaar pijn doen. Het is een vorm van zelfmisbruik om een moment toe te geven aan spijt, of egoïsme, of hebzucht, want je moet ervoor betalen, steeds weer. En je verzet je ertegen om je te verontschuldigen, dat doe je want dat hebben wij gezien. Je vecht tegen de behoefte om - ik kan het beter - te zeggen. Want dat kun je. Dat kun je echt. En om hieraan toe te geven betekent niet dat je de schuld op je te neemt en het is niet verkeerd, want wie dit ook tegen je zegt is geen zuivere ziel. Maar om een misdaad te (h)erkennen, en te bevestigen dat je beter had moeten weten door te zeggen let spijt me, is nederig, mooi en geeft kracht. Zeggen 'het spijt me' betekent verlossing van de haat voor jezelf; hei veroordelen de stille kritiek die zich anders steeds maar in je gedacht•!) blijft herhalen. Wees wat je bent: sorry. 1 leb berouw, maar straf jezelf niet. Heb spijt van de juiste dingen dat betekent niet dat je spijt moet hebben omdat je maar een mens bent, dat je liefhebt, dat je een fout maakt. Het is spijtig dat je een ander pijn doet die had verwacht dat je je beste zelf zou laten zien. En wie die beste zelf is, dat moet jij beslissen en proberen te worden.

Zegeningen

Spijt kunnen hebben, 'sorry' kunnen zeggen en verantwoordelijkheid nemen zal de lasten die je misschien met je meedraagt van de je schouders nemen.

Verwensing

De schuld en het straffen van jezelf maken je op het moment lastig en brengen geen verbeteringen. Waar we geen verandering in aanbrengen kan ons verbitteren.

Advies

Het is tijd om open te zijn over je berouw, en dat wat geheim is gebleven uit te spreken.

De Vampiers orakelkaarten kopen?

De Vampiers orakelkaarten
De Vampiers orakelkaarten

De kunstwerken zijn gemaakt door de bekroonde Jasmine Becket-Griffith en de inzichtgevende wijsheden zijn afkomstig van Lucy Cavendish. Vamps is een diepgaand orakel om onze innerlijke angsten te helen, onze krachten te versterken en patronen die ons tegenhouden op te lossen. Wijs, elegant, heldhaftig en mooi, dit orakel is anders dan alle andere. Met 44 kaarten en een gedetailleerde handleiding met eenvoudige, maar onthullende uitspraken voor je reading, helpt dit orakel je om door de duistere nacht te wandelen, en terug te keren in het licht van hoop, gezondheid, heling en bewustzijn.

De Vampiers orakelkaarten kopen