De Reiki-boodschap

Open de deur naar filosofie en het bewuste gebruik van Reiki. Deze van set van Marion Mietke & Elisabeth Piper nodigt je uit om je blik te richten op Moeder Aarde en Vader Hemel. Zij hebben een belangrijke boodschap voor ons: Reiki is in Allen. Het is een uitnodiging om je eigen vaardigheden, kracht en licht te herinneren en bewust te worden. De kaarten zijn een prachtige verrijking voor iedereen die in Reiki is geïnteresseerd. Op de 24 kaarten staan begeleidende teksten en zetten ze aan tot nadenken. Je zult voelen dat Reiki meer is dan handoplegging. Reiki is een bewustwordingsproces, het is groei, vreugde en het opent harten.

Alle kaarten van De Reiki-boodschap

Reiki, de universele levensenergie, stroomt door je ZIJN. Vol liefde legt zij in...
Reiki tilt je op naar het licht. Laat toe dat je opgetild wordt. Geef jezelf ove...
Het licht baant zich een weg door de natuur, vol respect en waardigheid, zwevend...
Har-mo-nie, Wat klinkt dat woord toch mooi. Reiki-energie omhult je met deze kla...
Hoor de roep, die uit bovenaardse klanken bestaat. Het is de roep om je te doen...
Laat ons weer in beroering komen, aangeraakt worden. Zoals alles in de natuur aa...
Laat ons weer in beroering komen, aangeraakt worden. Zoals alles in de natuur aa...
Met de Reiki-kracht wordt dat deel van jou belicht en verlicht, dat je vrij maak...
Je vermoedt, je voelt de heldergroene lichtstraal, waardoor genezing zich manife...
Met een krachtige, alles doordringende draaikolk, stroomt de Reiki-energie door...
Met de energie van de stilte, van de innerlijke rust, verlicht Reiki iedere fase...
Als een golf uit de oceaan van de liefde doordringt Reiki-energie je hart. Deze...
Liefde is, als je voelt dat je hart zich wijd opent, en er een diepe compassie v...
Vreugde, vreugde, vreugde! Voel die gelukzalige vreugde, dat parelende bruisen v...
Met een diepe rust en kalmte, geworteld in het ZIJN, in eeuwige vrede, zo baadt...
Voel de Reiki-energie, adem de Reiki-energie. Ze versmelt met je adem. Ze wordt...
Sta toe dat de Reiki-energie zich in jou vermeerdert, groter wordt, en kan strom...
Reiki, de onoverwinnelijke bron van scheppingsenergie, voorziet elke cel van je...
Diep in het binnenste van je hart is de lichtstraal verankerd, die de weg kent n...
Waar dankbaarheid is, is geen ruimte voor twijfel, ontevredenheid, mopperen, wre...
Als een fris briesje voel je de kracht van Reiki in je energieveld. Het kleed va...
Waar sprake is van openbreken, daar is geen ruimte voor blijven steken, voor vas...
De Reiki-energie voedt je met de informatie: De wortels van je psychische ZIJN l...
Waar loslaten is, is geen ruimte voor vasthouden, voor gierigheid, voor onzekerh...