Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten De Kracht van het Wiel 40 - Kracht - Geestespad van het Westen

40 - Kracht - Geestespad van het Westen

40 - Kracht - Geestespad van het Westen

Kernwoorden

Hulp aanbieden - bemiddeling - geduld


Er heeft zich een situatie voorgedaan die eiste dat je een stap vooruit deed en je krachten met anderen deelde. Dit zou je kunnen afschrikken, maar het is tijd om je krachten te gebruiken voor een hoger goed.

Je bent van nature een middelaar en heel goed in het aanmoedigen van anderen om het goed te doen. Je kracht gebruiken vraagt compassie met anderen en een houding zonder oordeel. Heb geduld met wat zich in je eigen leven ontvouwt. Kracht vereist doorzetting, moed en productiviteit samen met het geloof in jezelf, en in het goddelijke plan van de Grote Geest. Accepteer de verantwoordelijkheden die je krijgt door gebruik te maken van je reserve van kracht die je in je hebt. De krachtkaart wordt nooit lichtvaardig opgegeven en verschijnt vaak juist nadat je een test van spirit hebt volbracht. Je hebt je waarde op een bepaald vlak bewezen, anders zou spirit nu geen beroep op je doen.


Ik ben me er nederig van bewust Grote Geest, dat mijn grootste kracht komt van mijn verbinding met u. Ik ben bereid om dit anderen ook te leren.

De Kracht van het Wiel orakelkaarten kopen?

De Kracht van het Wiel Orakelkaarten
De Kracht van het Wiel Orakelkaarten

De kaarten van de Kracht van het Wiel geven de stenen weer van het traditionele medicijnwiel en zijn een toegankelijke methode om toegang te krijgen tot de oude helende energieën. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van het Wiel leidt je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel kopen