Orakels.net

Orakelkaarten


Chakra Wijsheid Orakel


Home Orakelkaarten De Kracht van het Wiel 13 - Steen van het Zelf

13 - Steen van het Zelf

13 - Steen van het Zelf

Kernwoorden

Innerlijke kracht - ware zelf - potentieel


Wanneer je twijfel over wat je kunt, dan herinnert de Steen van het Zelf je eraan dat je het alleen in jezelf moet zoeken.

We zijn allemaal met een doel geboren en met de mogelijkheden om hieraan te voldoen. (H)erken dat je ware kracht komt uit het ontdekken en gebruiken van je mogelijkheden om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren. De kaart de Steen van het Zelf doet een beroep op je om je talenten met anderen te delen. We verliezen soms het zicht op onze talenten vanwege de omstandigheden in het leven, angst, negatieve gedachten of kritiek van anderen. Toch laten de talenten waarmee je bent geboren je nooit in de steek.

Koester waar je sterk in bent. Herken en waardeer wat je kunt doen wanneer je op één lijn staat met je ware zelf. Zo moet je zijn, dus kijk naar jezelf en je angsten. Verbreed je horizon en grijp deze gelegenheid aan om te helpen een verschil in de Wereld te maken.


Help me, Grote Geest, om behalve mijn eigen behoeften ook die van anderen te zien, en van de wereld. Leid me om een beroep te doen op mijn eigen kracht door het ontwikkelen en delen van mijn talenten met anderen op een liefhebbende manier.

De Kracht van het Wiel orakelkaarten kopen?

De Kracht van het Wiel Orakelkaarten
De Kracht van het Wiel Orakelkaarten

De kaarten van de Kracht van het Wiel geven de stenen weer van het traditionele medicijnwiel en zijn een toegankelijke methode om toegang te krijgen tot de oude helende energieën. De suggestieve afbeeldingen van de populaire schilderes van de wildernis, Jody Bergsma, brengen de beelden van mythen en de natuur samen om je te helpen het geheim van het scheppen te ontdekken. De Kracht van het Wiel leidt je door middel van vriendelijke gebeden en krachtige waarzeggingen langs het pad van je geest.

De Kracht van het Wiel kopen