Orakels.net
Home I Tjing I Tjing hexagrammen betekenis

De I Tjing hexagrammen

Alle 64 hexagrammen in de I Tjing op een rij. Klik op het hexagram om er meer over te lezen.

Scheppen

1. Scheppen

Mannelijk, ijverig, creativiteit

Alle lijnen zijn positief in dit hexagram. Het gaat over de scheppende, creŽrende energie. De vrije geest. De draak verwijst naar geestkracht. De eerste twee hexagrammen zijn de meest principiŽle tekens van het boek. De vader en de moeder van alle hexagrammen. Als je je doel wilt bereiken, kun je nu stapsgewijs werken aan dat doel. Zonder twijfels en op een vastberaden manier.

Ontvangen

2. Ontvangen

Vrouwelijk, praktisch, flexibel

Dit is het hexagram van de materie. Het vrouwelijke aspect van de I Tjing. Hier is de materie nog ongevormd en kan zich nog op verschillende manieren manifesteren. Ze is ontvankelijk voor creatieve energie en heeft prikkels van buitenaf nodig. Overgave (ontvangen) aan omstandigheden en wachten op de prikkels. Verdraagzaam en plooibaar. Ook wachten op de initiatieven van de ander, het is beter om de leiding niet te nemen en zelf geen actie te ondernemen.

Startproblemen

3. Startproblemen

Voorzichtig zijn, met iemand praten

Dit is het hexagram van geboorteprocessen en initiaties. Ook het nemen van initiatieven in een onzekere toestand. Daarom is het nodig om helpers aan te stellen, begeleiders. Ook een sprong in het diepe, niet weten waar je met je actie uitkomt. Trefwoord: beproeving van de ziel. Dit is over het algemeen geen makkelijke tijd, je zit aan te hikken tegen iets waar je aan moet beginnen, zonder te weten waar het naartoe gaat. Hier moet je de moed niet opgeven.

Leren

4. Leren

Onwetendheid, lessen, raad vragen

Dit is het hexagram van het leerproces. Ook het aanbrengen van correcties in de opvoeding en het daarna loslaten hoort hierbij. Als het antwoord niet tot je door wil dringen tijdens het orakelen, verschijnt dit hexagram ook. Hier is sprake van onervarenheid, je leert dingen door 'fouten' te maken. Dit hexagram krijg je ook vaak als je teveel orakelt c.q. dezelfde vraag stelt. Blijkbaar wil je dan niet luisteren naar het antwoord.

Wachten

5. Wachten

Geduld, amuseren, voorbereiden

Dit is het hexagram van afwachten en geduld hebben. Tijdens het wachten is het niet zo dat je doelloos wacht, maar vertrouwen hebt in een positieve afloop of verloop van een situatie. Het wachten is een onzekere toestand waarin gewacht moet worden op het juiste moment van actie. Voorlopig moet je zelf niets ondernemen want de tijd is nog niet rijp om je doel te bereiken. Dit moment gaat wel aanbreken.

Strijd

6. Strijd

Ruzie, weestand, meningsverschil

Dit is het hexagram van geschil en conflict. Dit kan een interne tweestrijd zijn of een geschil met een ander. Het zoeken naar een compromis hoort hier ook bij. Trefwoord: verdedigen, je moet jezelf verdedigen en handhaven ten opzichte van anderen. Probeer niet de strijd tot het bittere eind te voeren, ook al heb je gelijk. Het leidt altijd tot verlies als je hier te ver mee gaat.

Organisatie

7. Organisatie

Discipline, regelen, mobiliseren

Dit is het hexagram van organisatie en discipline en het volgen van een hoger moreel. Er is druk van buitenaf, waartegen opgetreden moet worden. Er is interactie met gelijkgestemden, hun moreel moet hetzelfde zijn als van de leider. Het is noodzakelijk om eerlijk te blijven en je intenties zuiver te houden. Blijf trouw aan je doel.

Vereniging

8. Vereniging

Zielsverwanten, samenzijn, gelijk zijn

Dit is het hexagram van zielsverwantschap. De kring van geestverwanten breidt zich uit, er is een gemeenschappelijk doel. Ook wordt de loop van het lot geaccepteerd. Toch blijft de individualiteit behouden, anders draagt men geen steentje meer bij aan het geheel. Er is sprake van een spirituele verbondenheid. Dit draait allemaal om samenwerking, door de samenwerking is er succes mogelijk, waar alle deelnemers wat aan hebben.

Grootbrengen

9. Grootbrengen

Koesteren, zorgen, laagtij

Dit is het hexagram van de omgang met het detail en frustratie. Bezig zijn met kleine dingetjes, het huishouden en het verzorgen van zaken. Al het geleerde wordt in de praktijk gebracht, maar men komt aan de hoofdzaken niet toe. Perfectionisme is een trefwoord hierbij. Een richtlijn voor creatieve zaken, die in perfectie voorbereid worden. Het is geen juiste tijd om grote dingen te ondernemen, en je zult tevreden moeten zijn met de kleine dingen die wel mogelijk zijn.

Diplomatie

10. Diplomatie

Verstandig, beleefd, vriendelijk

Dit is het hexagram van de diplomatie, het tactvol optreden. Niemand op de tenen trappen en bemiddelen tussen twee of meer partijen. Door diplomatiek gedrag wordt integratie mogelijk. Hier moet je voorzichtig zijn met je woorden en je daden omdat je een ander op zijn tenen kunt trappen. Wanneer je vriendelijk blijft valt er meer te bereiken, ook met mensen die agressief kunnen zijn.

Vrede

11. Vrede

Harmonie, evenwicht, geluk

Dit is het hexagram van de harmonische samenhang. Er is kwaliteit. Een periode van voorspoed en geluk. De creativiteit wordt buiten ontvangen. Er is een vruchtbare toestand. Acties die je nu onderneemt zullen succesvol zijn, er is samenwerking met anderen en er wordt aan een gezamenlijk doel gewerkt. Dit is een heel positief hexagram.

Stilstand

12. Stilstand

Scheiding, negatief, ongewenst

Dit is het hexagram van disharmonie. Er is geen mogelijkheid tot kwaliteit of creativiteit. De toestand is niet vruchtbaar. Nadat alles tot staan is gekomen kan alles opnieuw worden aangepakt. Er komen nieuwe wegen naar nieuwe doelen. Dit is het einde van de groei. Als de situatie zich in een verkeerde richting begeeft moet er 'nee' gezegd worden. De boel stagneert hier. Let ook een beetje op wie je in vertrouwen neemt want iemand heeft misschien geen goede bedoelingen met jou. Ga vooral niet in discussie maar trek je terug op jezelf.

Vriendschap

13. Vriendschap

Gelijkgestemd, solidair, sociaal zijn

Dit is het hexagram van solidariteit en sociaal gedrag. Door goede relaties komt er kracht in het geheel. Er is een gemeenschappelijke richting. Inzicht in de eenheid. Vriendelijkheid, naastenliefde en openheid zijn trefwoorden in dit teken. Dit is ook het moment om een beslissing te nemen in samenwerking met andere gelijkgestemden.

Waardigheid

14. Waardigheid

Welstand, groot zijn, bezitten

Dit is het hexagram van de waardigheid. Eenheid binnen de relaties, op gelijkwaardig niveau samenwerken. Afstand houden van gemeenheid en laagheid. Kiezen voor het behouden van je eigen waardigheid. Dat gaat leiden tot groot geluk en welvaart. De kosmos gaat zich ermee bemoeien en er komt geluk op je pad doordat je veel geÔnvesteerd hebt in het goede.

Vakmanschap

15. Vakmanschap

Toewijding, bescheiden, matigen

Dit is het hexagram van deskundigheid, zonder op te scheppen over de kwaliteit. Innerlijke beheersing zorgt voor rustige voltooiing van de zaken. Door bescheidenheid is het ook mogelijk om los te komen van moeilijke situaties. Het is belangrijk je hier bescheiden op te stellen, dan kun je al snel in een betere situatie komen. Er zijn bescheiden winsten te verwachten op het gebied waarover de vraag gaat. Hier moet je niet impulsief te werk gaan, maar juist bedachtzaam.

Enthousiasme

16. Enthousiasme

Muziek, geestdrift, plannen maken

Dit is het hexagram van overgave aan de vernieuwing en bezieling. Ook het gezamenlijk werken aan een project. Inspiratie is een van de trefwoorden. Tijdens deze periode kan er veel geleerd worden. Op die manier kan door een gezamenlijke actie ook een isolement doorbroken worden. Ook dans, muziek, ritme en beweging horen hierbij. Door je enthousiasme krijg je hulp van anderen. Je moet wel door blijven werken aan je doel, anders verlies je de hulp. Zolang je doel verbetering voor meerdere mensen geeft, zal niemand je in de weg staan.

Navolgen

17. Navolgen

Aanpassen, volgen, ideaal

Dit is het hexagram van het volgen van een voorbeeld of een ideaal. Gemotiveerd en geÔnspireerd wordt een ideaal gevolgd op een rustige, bespiegelende manier. Door afwisseling van actie en rust is er gestage groei mogelijk. Ook is dit een teken van zelfstandigheid en de vrije wil. Het navolgen van iemand door wie je je sterk aangetrokken voelt. Het is wel belangrijk om uitersten te vermijden en je steeds aan te passen aan de omstandigheden. Ook mag je niet op eigenbelang uit zijn.

Herstellen

18. Herstellen

Schadelijk, verwaarlozing, bederf

Het herstellen van fouten uit het verleden die vaak ingeslopen zijn door indoctrinatie van de ouderlijke opvoeding, kerk en maatschappij. Fouten uit het verleden worden in het heden hersteld en zijn daarmee geen fout meer. De groei wordt even stopgezet om de fouten er eerst uit te halen. Hier draag je ook gevolgen van, bijvoorbeeld je eigen luiheid, en je moet nu je handen uit de mouwen steken. Soms moet je tot een hele andere aanpak komen om uit de problemen te raken.

Toenadering

19. Toenadering

Hulp krijgen, erkenning, sympathie

Dit is het hexagram van sympathie en affectie. Zolang de verwachtingen niet te hoog zijn, is dit een heel positief hexagram waarin hoger geplaatsten luisteren naar een lager geplaatste. Hierdoor is een nieuwe start mogelijk. Geen tijd waarin er eisen gesteld kunnen worden. Als je nu een nieuwe weg in wilt slaan, kun je rekenen op hulp. Natuurlijk hangt het erbij van af hoe je je tegenover anderen gedraagt.

Schouwen

20. Schouwen

Bekijken, laten zien, overwegen

Dit is het hexagram van bezien en gezien worden. Contemplatie, de totaliteit van alles bekijken op een objectieve manier. Observeren van de eigen handelingen en de uitwerking hiervan. Hierdoor wordt het mogelijk om situaties opnieuw te organiseren. Hier moet nog hard gewerkt worden en af en toe terug gekeken worden op de resultaten. Soms kom je erachter dat bepaalde dingen niet werkten en die moet je dan weer los laten. Het is belangrijk om zo objectief mogelijk te kijken naar de situatie, daar kom je het verste mee.

Doorbijten

21. Doorbijten

Markt, besluiten, twijfelen

Dit is het hexagram van het nemen van moeilijke beslissingen en het doorhakken van knopen. Obstakels moeten worden doorgebeten om verder te kunnen in goede harmonie. Er wordt recht gesproken. Dit gaat ook over fouten in het eigen gedragspatroon die de harmonie kunnen verstoren. Ga ook de confrontatie aan als dat nodig is. Je zult hier wel moed voor moeten opbrengen, maar uiteindelijk zal het een rechtvaardige afloop krijgen.

Bekoorlijkheid

22. Bekoorlijkheid

Eenvoud, schoonheid, essentie

Dit is het hexagram van schoonheid, maar ook van de betrekkelijkheid hiervan. Ware schoonheid komt van binnenuit. Ook het teken van uitvergrote angsten, die als schaduwen op een muur worden geprojecteerd. Via schoonheid ontsnappen aan de waan van de dag, de dagelijkse sleur. Leg de lat van je verwachtingen niet te hoog, want soms zijn de dingen niet zo mooi als ze lijken.

Loslaten

23. Loslaten

Aanvaarden, breken, verval

Dit is het hexagram van ineenstorting, verval. Verzet tegen dit onomkeerbare proces vergroot de schade. Dit is het teken van het loslaten van zekerheden en verlangens. Oude gedragspatronen, die in het nadeel werkten, moeten losgelaten worden. Na deze periode gaat er nieuwe groei komen. Rustig blijven wachten is hier van belang. De omstandigheden zitten niet mee, en daarom moet je wachten op betere tijden.

Terugkeer

24. Terugkeer

Herstellen, opnieuw, beginnen

Dit is het hexagram van hernieuwing en terugkeer van de levenskracht. Terugkeer naar oude en vertrouwde situaties. Een start van een nieuwe cyclus, dit is ook het teken van 'de verloren zoon'. Er is rust nodig om te herstellen en nieuwe energie op te doen. Oude contacten worden weer aangehaald. Hier laat je een moeilijke tijd achter je, het keerpunt is bereikt. Wel moet alles opnieuw een plaats in je leven krijgen, blijf voorzichtig en reageer niet overhaast.

Onschuld

25. Onschuld

Intuitie, zuiver, spontaniteit

Dit is het hexagram van het onverwachte en van de intuÔtie. Het innerlijk vrij blijven van uiterlijke omstandigheden, het bewaren van de innerlijke zuiverheid. Distantie van wat slecht en gemeen is. Ook het leren kennen van de eigen zuivere natuur, dit verloopt via terugkoppeling in de buitenwereld. Hier moet je vooral eerlijk blijven in wat je doet, via een slinkse wijze bereik je je doel niet. Probeer niet het onderste uit de kan te halen.

Verzamelde kracht

26. Verzamelde kracht

Wijsheid, beheersing, leren

Dit is het hexagram van de zelfbeheersing. Het opladen van de accu. Door oude kennis te verzamelen, uit bijvoorbeeld boeken, krijgt men meer beheersing. De geestelijke kracht wordt binnengehouden, er moet op de juiste tijd gewacht worden. Je moet nog even doorzetten, je bent dicht bij je doel, blijf geconcentreerd werken en er zal succes komen.

Voeding

27. Voeding

Opvoeden, eten, voedingspatronen

Dit is het hexagram van de terugkoppeling. Evalueren van situaties, jezelf en anderen. Ook het voeden met kennis door anderen, en het anderen voeden met kennis. Het geestelijke voedsel wordt herkauwd, op een bedachtzame manier. Hier kan het verleden los worden gelaten door voor- en achteruit te kijken en door te gaan naar de toekomst. Luister niet naar verkeerde adviezen, kijk uit van wie je je adviezen krijgt. Laat je ook niet opjutten en probeer heftige emoties te vermijden in gevoelskwesties.

Verantwoording

28. Verantwoording

Stress, zelfstandigheid, onafhankelijkheid

Dit is het hexagram van omgaan met druk, stress, de vrije en onafhankelijke wil. Het dragen van verantwoordelijkheden over je eigen handelingen en gedrag. Een trefwoord hierbij is: draagkracht. Acties worden op eigen verantwoording genomen. Kijk ook uit voor overdreven perfectionisme, overdrijf niets. Tref voorbereidingen om een probleem tot een goed einde te brengen en blijf positief.

Gevaar

29. Gevaar

Diepte, angst, depressie

Dit is het hexagram van gevaar, angst en onzekerheid. Ook de oplossing om hiermee om te gaan staat in het hexagram: water kiest de weg van de minste weerstand. Wie geen gevaar of angst kent, kan zich in het diepe storten. Door met wijsheid met onzekerheden om te gaan, leert men met de diepten van het leven om te gaan. Ga zonder angst je eigen gang en blijf trouw aan jezelf en je waarden. De tijd is niet gunstig maar je komt vanzelf weer in een betere stroming terecht.

Zich hechten

30. Zich hechten

Verstand, helderheid, verbinden

Dit is het hexagram van de vaste relaties en het praktische verstand. Er is structuur nodig en zonder relaties wordt de mens eenzaam. Het verstand is helder. Er wordt verantwoordelijkheid genomen voor datgene waar voor gezorgd wordt. Onderscheid tussen gezamenlijkheid en individualiteit. Wel is het belangrijk relaties te kiezen die bij je passen, je bent er afhankelijk van. Je kunt je eigen harmonie op anderen overbrengen en je plaats vinden tussen anderen.

Verliefdheid

31. Verliefdheid

Inwerking, telpathie, verenigen

Dit is het hexagram van de onzichtbare, wederzijdse beÔnvloeding, de verliefdheid. Er is sprake van telepathisch contact. Fascinatie en betovering, je staat stil bij de schoonheid van het leven. De trigrammen verfraaien en versterken elkaar. Wederzijdse aantrekkingskracht. Hier speelt ook de wet van de aantrekkingskracht een grote rol, dit is een prettige periode. Let wel op dat er geen sprake is van alleen seksuele aantrekkingskracht.

Duurzaamheid

32. Duurzaamheid

Langlopende zaken, regelmatig, constant

Dit is het hexagram van de continuÔteit, langlopende zaken als werk en een relatie. Een wisselwerking tussen partners zorgt voor onderlinge stimulans. Zij vullen elkaar aan. De vrouw past zich aan de initiatieven van de man aan en past de binnensituatie hierop aan. Ondergeschikt zijn aan een groter belang past hier ook bij. Op een rustige en evenwichtige manier wordt er een stabiele situatie bereikt die lang duurt. Je voelt je goed in deze situatie.

Terugtocht

33. Terugtocht

Distanti?ren, weglopen, verschuilen

Dit is het hexagram van de distantie. Boven de moeilijkheden en slechte situaties/mensen staan. Losmaken van storende contacten. Op deze manier blijft de waardigheid behouden en wordt mentale schade voorkomen. Als er wel contact is, is dit op een afstandelijke manier. Hier is het verstandig je terug te trekken en niet op je strepen te gaan staan. Niet vechten en niet je krachten verspillen aan discussies. Jouw tijd komt nog wel.

Grote macht

34. Grote macht

Groot, sterk, krachtig

Dit hexagram is verbonden met macht en de uitoefening van macht. De autoriteit is van natuurlijke aard. Op je strepen staan is een zwaktebod en gaat niet werken. De innerlijke kracht en rechtvaardigheid treden hier naar voren. Het teken van 'heersen is dienen'. Men moet gematigd blijven. Er komen grote kansen, je moet wel opletten niet overmoedig te worden. Word niet arrogant, dan verlies je de medewerking van anderen. Je kunt optimaal gebruik maken van deze tijd door positief te blijven werken aan je doel.

Vooruitgang

35. Vooruitgang

Groeien, floreren, aan het licht brengen

Dit is het hexagram van snelle en ongehinderde expansie. Men kan vooruit. Er komen dingen aan het licht die niet in orde zijn en opgehelderd kunnen worden. Het donker maakt plaats voor het licht. Oude opvattingen worden losgelaten en er komen plotseling nieuwe inzichten. Er zijn nieuwe wegen voor een nieuwe start. Je kunt makkelijk en snel je doel bereiken, ook kun je hulp krijgen van iemand die op een sterke positie zit. Alles verloopt naar wens. Het is wel zo dat ook dingen die niet goed zijn aan het licht komen in deze periode. Ruim die dingen op.

Onderdrukking

36. Onderdrukking

Onopvallend, angst, verwond

Dit is het hexagram van de onderdrukking of van buitenaf toegebrachte kwetsuren. Doen alsof je gek bent, naar buiten treden levert schade op. Onderduiken is een van de trefwoorden. Het geeft de raad niet somber te zijn, maar wel weg te duiken, de intelligentie wordt verduisterd. Er wordt een nieuwe vrijheid voorbereid in het verborgene. Hier ga je het onderspit delven als je jezelf laat zien. Wees inschikkelijk, zeg ja en amen en weet dat jij het bij het rechte eind hebt. Doe alsof je gek bent en later komt er wel een kans om hier uit te komen.

Gezin

37. Gezin

Verantwoordelijk, geld, netwerk

Dit is het hexagram van familie- of werkbanden. Relaties. Iedereen heeft een eigen positie en de onderlinge verhoudingen zijn bepalend voor de harmonie. Er is structuur nodig. Er moet ook een goede financiŽle huishouding worden gevoerd. De zaken worden ook overlegd, communicatie is een trefwoord bij dit teken. Hier kom je in een rustige 'saaie' fase terecht. Veiligheid en harmonie spelen hier een belangrijke rol. Er zal makkelijk een compromis gesloten kunnen worden waarbij beide partijen zich goed voelen.

Tegenstelling

38. Tegenstelling

Individu, verschillend, tegenstand

Dit is het hexagram van individualisatie. Iedereen zet zijn eigen ding neer in het geheel. Jezelf blijven is een van de trefwoorden bij dit teken. Probeer niet de verschillen te overbruggen, maar te accepteren. Zoek ook naar een gezamenlijk doel maar verwacht niet teveel.

Hindernis

39. Hindernis

Blokkade, impulsief, grenzen

Dit is het hexagram van de obstakels. Ook hoe je hiermee om kunt gaan, komt hierin tot uitdrukking. In dit teken is er hulp van anderen nodig om met de tijdelijke hindernis om te kunnen gaan. Ook kan het zijn dat hier tegen de eigen grenzen aangelopen wordt. Blijf voor je doel vechten, ook al lijkt het alsof het een verloren zaak is. Op korte termijn komt er nog geen resultaat, kijk naar de langere termijn en verlies je doel niet uit het oog.

Bevrijding

40. Bevrijding

Doorbreken, losmaken, ontwarren

Dit hexagram is het teken van bevrijden van gedragspatronen, fouten worden uit de boekhouding gehaald om te werken aan een nieuwe start. Ook het teken van bevrijding van spanningen, de boel wordt ontward, uit de knoop gehaald. Hierdoor ontstaat een helder zicht op een nieuw begin. Hier ben je met een bezem door je leven aan het gaan en de kansen gaan hierdoor keren. Er komt ruimte voor een positieve verandering.

Vermindering

41. Vermindering

Sober, basaal, minimaal

Dit is het hexagram van de afname. Terug naar de basis. Wrok en begeerte moeten worden verminderd, alles moet naar de essentie worden teruggebracht. Op die manier leert men wat er essentieel is, met het vertrouwen dat er een betere periode aan gaat komen. Schikken in de omstandigheden, men doet een stapje terug. In dit soort situaties word je creatief en ga je een andere manier vinden om de tekorten aan te vullen. Heel voorzichtig zal je situatie gaan verbeteren.

Vermeerdering

42. Vermeerdering

Mazzel, voorspoed, overvloed

Dit hexagram gaat over voorspoedige groei en mazzel. Zonder moeite komt er winst. Dit gaat niet per se over materieel voordeel maar ook over groei van de persoonlijkheid. De omstandigheden werken hieraan mee. Dit is een gunstige periode, vooral als iedereen voordeel kan halen. Ook als je veranderingen wilt doorvoeren, zullen deze nu succesvol verlopen. Benut de kansen die op je pad komen.

Doorbraak

43. Doorbraak

Rechtvaardig, vastberadenheid, kalmte

Dit is het hexagram van de vastberadenheid. Er is vastberadenheid nodig om een obstakel door te bijten. Dit kan een obstakel bij jezelf zijn, of van buitenaf. Hier moet het gemene en slechte aangepakt worden. Er wordt gestreefd naar zuiverheid en perfectie. Om dit te bereiken is doorbijten noodzakelijk. Energiek vooruit blijven gaan in het goede is het motto van dit teken. Het is een moeilijke tijd, van pijn en verdriet. Laat je niet meeslepen met de negatieve gevoelens, dan verlies je veel energie. Blijf zelf vriendelijk, ook tegen mensen die gemeen tegen je doen.

Tegemoetkomen

44. Tegemoetkomen

Seksualiteit, ontmoeten, vruchtbaarheid

Dit is het hexagram van het instinct en het driftleven, de paardrift. Het geeft geen duurzaamheid, de drijfveer is die van de begeerte. Met dit teken leert men de doelstellingen beheersen doordat de drijfveren onderzocht worden. Men wil iets heel graag, maar de moeilijkheden zullen niet uitblijven. Ook het teken van het libido en sexuele relaties. Probeer de zaken niet buiten jezelf te plaatsen, je ben waarschijnlijk onoplettend geweest. Blijf alert en denk twee keer na voordat je iets doet.

Verzamelen

45. Verzamelen

Vergaderen, groep, aanvullen

Dit hexagram streeft ernaar een verzameling compleet te maken. Pas als alles verzameld is kan er iets tot stand gebracht worden. Ook vergaderen hoort bij dit teken. Het verzamelen van mensen en informatie. Neem ook voorzorgen voor als er een tijd komt die wat minder is. Verder ga je een goede tijd tegemoet, al moet je nog de nodige offers brengen.

Omhoogdringen

46. Omhoogdringen

Promoveren, stijgen, groeien

Dit is het hexagram van opklimmen, bewustwordingsprocessen en promotie. Door stap voor stap door te gaan in het goed, klimt men omhoog op de ladder. Langzame groei om hindernissen heen. Op deze manier komt er ook meer beheersing over het starten van een nieuwe cyclus. Alles draait om wat men zelf voor ambities wil verwezenlijken. Je kunt jouw weg in het leven vinden en je taken vervullen. Je weet dat je een klein radertje bent in het geheel. Je kunt aantonen wat je waard bent.

Benauwenis

47. Benauwenis

Eenzaamheid, onbegrepen, alleen

Dit is het hexagram van de beproeving van de eenzaamheid. Woorden worden niet geloofd, gevoelens laten zich niet tot uitdrukking brengen. Er is geen of nauwelijks communicatie mogelijk. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen om uit deze eenzaamheid te komen. Zelfstandigheid is een van de trefwoorden bij dit teken. Ondanks dat je je met je rug tegen de muur gezet voelt, moet je niet somber worden. Je kunt nu geen dingen realiseren, je gaat sterker uit deze situatie komen.

Waterput

48. Waterput

Geven en ontvangen, bron, kennis

Dit is het hexagram van het karakter, onveranderlijk bezit. De wortels zijn goed en zuigen water op, kennis. Deze kennis kan weer gedeeld worden met anderen. Putten uit de waterput. Ook gaat het om zuiverheid, de bron moet zuiver blijven. De bron blijft stromen, voor iedereen is er iets te halen. De put verplaatst zich niet, dit is dan ook het teken van centreren. Hier loop je ook het risico van oppervlakkigheid, uiterlijke gewoontepatronen. Let op dat je alles niet te veel op z'n beloop laat. Laat je niet passief mee drijven op de stroom.

Omwenteling

49. Omwenteling

Hervorming, transformatie, revolutie

Dit is het hexagram van hervormingen. Er worden grote veranderingen doorgevoerd. Een trefwoord hierbij is: revolutie. Het tijdstip is van groot belang omdat belangrijke veranderingen voorbereiding nodig hebben en daar komt nog de tijd bij van aanvaarding van de veranderingen. Bij de hervorming kan er onrecht gezuiverd worden zodat alles op een zuivere manier en via zuivere relaties verloopt. Het is tijd om de koers te wijzigen, de zaken moeten echt op een andere manier aangepakt worden maar ga niet overhaast te werk.

Spijspot

50. Spijspot

Integratie, samenvoegen

Dit is het hexagram van combineren en integreren. In de spijspot worden verschillende ingrediŽnten tot een nieuw gerecht gekookt. Dit leidt tot vernieuwing. Als je integer gewerkt hebt, zul je vooruitgang boeken. Je situatie wordt stabiel en je kunt de chaos achter je laten.

Schrikken

51. Schrikken

Plotseling, bang, opwinden

Dit is het hexagram van de schrik. Met een donder komt het besef dat het leven anders in elkaar steekt dan tot nu toe gedacht werd. Het leven moet in orde gemaakt worden om te komen tot een betere situatie. Door toegewijd bezig te zijn blijft een paniekaanval uit. Deze kracht is niet te stoppen door anderen. Je hebt heel wat werk te verzetten om de obstakels op te ruimen, maar uiteindelijk kun je je doel bereiken. Je leert hier omgaan met onverwachte situaties waar je eerst van schrikt.

Stilhouden

52. Stilhouden

Meditatie, terugtrekken, stilte

Dit is het hexagram van het stilhouden, meditatie en rust. Door stil te blijven kan er kosmische energie opgedaan worden. Binnenblijven en contact krijgen met jezelf. Door introspectie hernieuwt de visie op de wereld. Afsluiten van de omgeving en de invloeden hiervan. Verstillen is een trefwoord bij dit teken. In deze situatie maak je je zorgen, of over het verleden en de pijn die je is aangedaan, of over de toekomst. Probeer zoveel mogelijk in het nu te leven en laat je niet meeslepen door somberheid en angst. Wacht rustig een beter moment af.

Geleidelijkheid

53. Geleidelijkheid

Opbouwen, groeien, trouw

Dit is het hexagram van ontwikkelingen die een lange periode nodig hebben om tot voltooiing te komen. Het procesmatig groeien. Het teken is verbonden aan het sluiten van een huwelijk. De ontwikkeling is diep geworteld en vormt een stevige basis. Trefwoorden hierbij zijn uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Hier heb je nog wel geduld nodig om te bereiken wat je wilt. Alles gaat heel langzaam en je moet niets forceren of impulsief gaan handelen.

Schikken

54. Schikken

Huwen, inbinden, toebehoren

Dit is het hexagram van het overschrijden van een drempel of een grens. Het teken van een "point of no return". Er moet geschikt worden in de omstandigheden, er is geen controle uit te oefenen op anderen of de omstandigheden. Schikken naar nieuwe regels. Dingen zijn niet altijd dat wat ze lijken te zijn. Plotseling kan er een kink in de kabel komen, er staat een fijne periode voor de deur die niet blijvend is.

Succes

55. Succes

Oogsten, overvloed, waardevol

Dit is het hexagram van het succes, het hoogtepunt van de omslag. Succes kan niet altijd voortduren en daarom is het beter om het succes uit te smeren over mensen die verdiensten hebben. Succes kan het begin zijn van iets nieuws, in plaats van een einde van een ontwikkeling. Je moet wel op blijven letten dat je niet negatief beÔnvloed wordt. Blijf dankbaar voor wat er op je pad komt.

Zwerver

56. Zwerver

Reizen, zoeken, aanpassen

Dit is het hexagram van het reizen. De mens die zijn bestemming zoekt. Als reiziger is het belangrijk bescheiden te blijven. De plaats is nog onbekend van waar je heen moet. Iemand draagt hier de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Het is belangrijk om vriendelijk maar wat gereserveerd te zijn, matigen dus. Je hebt hulp van anderen nodig en die contacten moeten prettig en eerlijk zijn. Blijf laag in je wensen.

Zachtmoedig

57. Zachtmoedig

Aftasten, vriendelijk, meebuigen

Dit is het hexagram van het groeien, zoeken en nadenken. Dit wel met een doel voor ogen, het gaat er om de weg te vinden naar dat doel. Een zachtmoedig-indringend karakter kan met aanhoudend indringen en doorzettingsvermogen leiden tot succes. Aftasten is een van de trefwoorden bij dit teken. Hier komen ook zaken aan het licht die niet in orde zijn, doe rustig aan en laat je niet opjutten. De tijd zal in je voordeel gaan werken.

Blijmoedig

58. Blijmoedig

Gezelligheid, vrienden, praten

Dit is het hexagram van de communicatie, van de vreugde en expressie. Betovering en fascinatie zijn trefwoorden bij dit teken. Het gaat niet over een oppervlakkige manier van communicatie, maar over oprecht plezier en interactie met vrienden. De dingen worden besproken. Maak ook gebruik van je humor, zo relativeer je ook bepaalde zaken waardoor je wat toegankelijker wordt. Je kunt op je vrienden rekenen en een beroep op ze doen als dat nodig is. Vat de zaken niet te zwaar op, maar denk er ook niet te lichtzinnig over.

Oplossen

59. Oplossen

Verspreiden, ontwarren, verdampen

Dit is het hexagram van de vervluchtiging. Het transcenderen van problemen. Het loslaten van een schijnbare of niet bestaande grens of probleem. Door eigenbelang los te laten, gaat men over naar een andere orde. Daarom is een van de trefwoorden: overstijging. Je kunt ook het gevoel hebben op een eilandje te zitten, ga dan op zoek naar gemeenschappelijke activiteiten. Daarmee kom je weer op dezelfde golflengte.

Beperking

60. Beperking

Grenzen, maatstaf, matigen

Dit is het hexagram van begrenzingen. Eigen grenzen en die van anderen. Binnen de grenzen is er nog veel te doen, extreme begrenzing is niet vol te houden. In deze tijd worden de eigen grenzen gesteld. Regelgeving hoort er te zijn, de regels mogen niet belangrijker worden dan de gang van zaken. Teveel regels werken onwettig gedrag in de hand. Binnen deze grenzen merk je dat je nog heel veel ruimte hebt, het geeft ook een gevoel van veiligheid om binnen de grenzen te blijven. Alles wat teveel is moet je verbannen maar ook alles wat te weinig is. Je moet niet te streng zijn voor jezelf. Zoek de middenweg tussen dingen die moeten en dingen die mogen.

Innerlijke waarheid

61. Innerlijke waarheid

Trouw, betrouwbaar, naastenliefde

Dit is het hexagram van betrouwbaarheid en vertrouwen. Naastenliefde is een van de eigenschappen van dit teken. Gezamenlijke plannen zullen lukken. Dit is ook het teken van de helderziendheid. Kijk uit voor vooringenomenheid, dan krijg je de deksel op je neus. Schend niemands vertrouwen.

Overgangsproces

62. Overgangsproces

Rouwen, klein, tekortkoming

Dit is het hexagram van een overgangstoestand of rouwproces. Door praktisch aan de slag te zijn, wordt een overgang naar een nieuwe situatie mogelijk gemaakt. De gewone dagelijkse gang van zaken moet door blijven gaan. Dit hoeft niet per se van een prettige naar een nare situatie te zijn, ook andersom is het nodig om bewust te blijven van deze periode naar een nieuwe cyclus. Probeer tevreden te zijn met kleine dingen, misschien moet je ook om hulp vragen in deze tijd. Het is geen moment om grote veranderingen aan te brengen.

Voltooid

63. Voltooid

Bereikt, doorwaden, eindigen

Dit is het hexagram van de perfecte orde. Iedereen staat op de juiste plaats. Maar ook dit gaat weer veranderen. Het gaat hier om het bewaren van het juiste evenwicht, stabiliseren. Bij het ordenen moeten er steeds weer dingen op hun plaats gezet worden. Trefwoord hierbij is: voltooien. Je laat hier de oude situatie achter je en begint aan een nieuwe cyclus. Er moeten op praktisch gebied dingen geregeld worden. De terugval is ook onderweg. Houd hier rekening mee.

Bijna voltooid

64. Bijna voltooid

Voorzichtigheid, oversteken, inhouden

Dit is het laatste hexagram van de I Tjing. Hier moet alles nog beginnen, aanvangen is een trefwoord bij dit teken. Elke stap levert resultaat op, maar wat het resultaat is, valt nog te bezien. Hier komen nieuwe wegen naar nieuwe doelen. Het vorige doel is bereikt. Er moet weer een plaats ingenomen worden, terugkeer naar de oude situatie is niet mogelijk. Gebruik je energie voor de juiste zaken, een moeilijke toestand gaat gunstig worden. Laat de tijd haar werk doen.