Orakels.net
Home I Tjing Schouwen

Schouwen

Bekijken, laten zien, overwegen

Kijk wat afstandelijker naar problemen en zie de mooie kant van het leven.

Schouwen

Dit is het hexagram van bezien en gezien worden. Contemplatie, de totaliteit van alles bekijken op een objectieve manier. Observeren van de eigen handelingen en de uitwerking hiervan. Hierdoor wordt het mogelijk om situaties opnieuw te organiseren. Hier moet nog hard gewerkt worden en af en toe terug gekeken worden op de resultaten. Soms kom je erachter dat bepaalde dingen niet werkten en die moet je dan weer los laten. Het is belangrijk om zo objectief mogelijk te kijken naar de situatie, daar kom je het verste mee.