Zen Koan Kaarten

Deze Zen Koan Kaarten zijn instrumenten om te komen tot een betere begrip van het leven. Enerzijds biedt de gids inzicht in de vaak raadselachtig overkomende wijsheden van het zenboeddhisme, anderzijds geven de kaarten gelegenheid tot meditatie. Het overdenken van de daarop voorkomende 'Koans', ofwel inzicht verschaffende zenspreuken, voert naar het pad van geestelijke verlichting. Zo is een beter begrip mogelijk van de levensvragen die je vaak kwellen. Zen leert dat men tot verlichting kan komen door slechts een kleine verschuiving van gezichtspunt. Bezie de dingen anders en kom tot helder inzicht.

Alle kaarten van Zen Koan Kaarten

Een leerling vroeg eens: 'Waar is Boeddha?' De meester antwoordde: 'Niet ver van...
Meester Hashida leerde: 'De weg van Boeddha bestuderen, is je eigen ik bestudere...
Meester Thich Nhat Hanh schrijft: 'De golf leidt het leven van een golf en tegel...
Meester Yuan-wu leert ons niet te aarzelen, maar de aard van het leven zelf te d...
Ikkyu was een extravagante zenmeester die leerde dat we, in plaats van eindeloos...
Toen een meester eens werd gevraagd hoe hij zich in zin drilde, antwoordde hij:...
Ze leert ons dat we spontaan kunnen leven. Dit is niet het door de vingers zien...
Zen leert ons onze ingevingen te volgen, maar deze mogen niet worden verward met...
Zen leert ons diep in onszelf te kijken en te weten wie we werkelijk zijn. Zelfs...
Sommige zen-denkrichtingen leggen de nadruk op een plotselinge en spontane bewus...
Hoewel zen ons leert juist te handelen en goede gedachten te hebben, is de groot...
Meester Yung-Chia Ta-Shih leert dat onze boeddha-aard het licht van puur Bewustz...
Meester Seng-T'San leert dat verlichting geen mening is, maar wordt bereikt door...
Meester Seng-T'San vervolgt deze leer: 'Als aantrekking en afstoting allebei afw...
Zenleraar D.T. Suzuki schrijft: 'Met al onze filosofie, met al onze geweldige ve...
Meester Seng-T'San raadt ons aan doelgerichtheid op te geven en domweg te zijn....
Zen leert dat wanneer we zonder gehechtheid leven, elke dag een goede dag wordt....
Meester Thien-An schrijft: 'Of het leven verrukkelijk of afschuwelijk is, hangt...
Het boeddhisme leert de wetmatigheid van 'karma' - dat ons huidige lot door onze...
Zen leert ons dat wanneer we denken dat er een probleem in ons leven is, dat pro...
Meester Shunrye zei: 'Voor zenleeringen is onkruid, dat door de meeste mensen wa...
Meester Kyong Ho schrijft: 'Begeer geen perfect gezondheid. In perfecte gezondhe...
Meester Soyen Shaku raadt ons aan de moed van een held te hebben en het onschuld...
Het boeddhisme leert dat wijsheid en medeleven onlosmakelijk verbonden zijn met...
Meester Thich Nhat Hahn zegt: 'Als u vrede en geluk uitstraalt, begint u vrede v...
Deze haiku van meester Basho legt een magisch moment vast. Hij wijst op een bewu...
Meester Hsueh-Feng wijst op de dwaasheid van onze situatie. Hij ziet ons omringd...
Een zenmeester heeft deze woorden als zegening uitgesproken. Hoewel ze klinken a...
Deze zenspreuk leert ons ons leven te leiden in het bewustzijn van onze eigen st...
'Mu' is een traditionele zen koan die het vermogen geeft mensen die ermee medite...