Orakels.net
Home Inzichtkaarten Zen Koan Kaarten

Zen Koan Kaarten

Deze Zen Koan Kaarten zijn instrumenten om te komen tot een betere begrip van het leven. Enerzijds biedt de gids inzicht in de vaak raadselachtig overkomende wijsheden van het zenboeddhismen, anderzijds geven de kaarten gelegenheid tot meditatie. Het overdenken van de daarop voorkomende 'Koans', ofwel inzicht verschaffende zenspreuken, voert naar het pad van geestelijke verlichting. Zo is een beter begrip mogelijk van de levensvragen die je vaak kwellen. Zen leert dat men tot verlichting kan komen door slechts een kleine verschuiving van gezichtspunt. Bezie de dingen anders en kom tot helder inzicht.

De verschillende Zen Koan Kaarten

Ontdek wie u bent Een leerling vroeg eens: 'Waar is Boeddha?' De meester antwoordde: ... Ontdek wie u bent
Wees onzelfzuchtig Meester Hashida leerde: 'De weg van Boeddha bestuderen, is je eigen... Wees onzelfzuchtig
Alles is één Meester Thich Nhat Hanh schrijft: 'De golf leidt het leven van een ... Alles is één
Ga nu op zoek naar uzelf Meester Yuan-wu leert ons niet te aarzelen, maar de aard van het le... Ga nu op zoek naar uzelf
Wees uzelf Ikkyu was een extravagante zenmeester die leerde dat we, in plaats ... Wees uzelf
Wees ongekunsteld en u bewust Toen een meester eens werd gevraagd hoe hij zich in zin drilde, ant... Wees ongekunsteld en u bewust
Wees spontaan Ze leert ons dat we spontaan kunnen leven. Dit is niet het door de ... Wees spontaan
Wees geen gewoontedier Zen leert ons onze ingevingen te volgen, maar deze mogen niet worde... Wees geen gewoontedier
Wees geloofwaardig Zen leert ons diep in onszelf te kijken en te weten wie we werkelij... Wees geloofwaardig
Wees geduldig Sommige zen-denkrichtingen leggen de nadruk op een plotselinge en s... Wees geduldig
Aanvaard uzelf Hoewel zen ons leert juist te handelen en goede gedachten te hebben... Aanvaard uzelf
Oordeel niet Meester Yung-Chia Ta-Shih leert dat onze boeddha-aard het licht van... Oordeel niet
Aanvaard 'niet weten' Meester Seng-T'San leert dat verlichting geen mening is, maar wordt... Aanvaard 'niet weten'
Aanvaard het leven zoals het is Meester Seng-T'San vervolgt deze leer: 'Als aantrekking en afstotin... Aanvaard het leven zoals het is
Zie het wonderbaarlijke in het gewone Zenleraar D.T. Suzuki schrijft: 'Met al onze filosofie, met al onze... Zie het wonderbaarlijke in het gewone
Geef doelgerichtheid op Meester Seng-T'San raadt ons aan doelgerichtheid op te geven en dom... Geef doelgerichtheid op
Wees positief Zen leert dat wanneer we zonder gehechtheid leven, elke dag een goe... Wees positief
Uw houding bepaalt uw werkelijkheid Meester Thien-An schrijft: 'Of het leven verrukkelijk of afschuweli... Uw houding bepaalt uw werkelijkheid
Keuze bepaalt lot Het boeddhisme leert de wetmatigheid van 'karma' - dat ons huidige ... Keuze bepaalt lot
Uzelf bent het probleem Zen leert ons dat wanneer we denken dat er een probleem in ons leve... Uzelf bent het probleem
Waardeer alles Meester Shunrye zei: 'Voor zenleeringen is onkruid, dat door de mee... Waardeer alles
Pijn geneest afzonderlijkheid Meester Kyong Ho schrijft: 'Begeer geen perfect gezondheid. In perf... Pijn geneest afzonderlijkheid
Medeleven leidt tot moed Meester Soyen Shaku raadt ons aan de moed van een held te hebben en... Medeleven leidt tot moed
Medeleven en wijsheid zijn onscheidbaar Het boeddhisme leert dat wijsheid en medeleven onlosmakelijk verbon... Medeleven en wijsheid zijn onscheidbaar
Deel geluk Meester Thich Nhat Hahn zegt: 'Als u vrede en geluk uitstraalt, beg... Deel geluk
Wees hier, nu Deze haiku van meester Basho legt een magisch moment vast. Hij wijs... Wees hier, nu
Wees dankbaar Meester Hsueh-Feng wijst op de dwaasheid van onze situatie. Hij zie... Wees dankbaar
Alles gaat voorbij Een zenmeester heeft deze woorden als zegening uitgesproken. Hoewel... Alles gaat voorbij
Leef met de dood Deze zenspreuk leert ons ons leven te leiden in het bewustzijn van ... Leef met de dood
Afzonderlijkheid bestaat niet 'Mu' is een traditionele zen koan die het vermogen geeft mensen die... Afzonderlijkheid bestaat niet