Wonderkaarten

Deze prachtige kaarten, van Marianne Williamson, zijn een afspiegeling van de grote en kleine wonderen van het alledaagse leven. Het gaat over onderwerpen variërend van relaties tot de toekomst van onze planeet. Marianne Williamson legt een verband tussen universele waarheden en de dingen die wij allemaal tegenkomen in ons leven van alle dag. De citaten en de prachtige afbeeldingen maken de Wonderkaarten tot wat zij zijn.

Alle kaarten van Wonderkaarten

Meestal behandelen mensen jou net zo vriendelijk als jij hen behandelt.
Neem de tijd om degenen die je hebben geholpen te bedanken.
Hoe je je gisteren ook hebt gedragen, gedraag je vandaag een klein beetje beter.
Als je met iemand een conflict hebt, bid dan steeds voor zijn of haar geluk. Dan...
Voordat we onze boosheid naar andere mensen uiten, is het het beste om onze boos...
Commitment in een relatie betekent commitment aan het proces van wederzijds begr...
Het is een algemeen geaccepteerd en bekend feit dat kinderen liefde nodig hebben...
Een huwelijk is Gods gift aan een man en een vrouw. Het is een gift die weer aan...
Als je naar andere mensen kijkt, zegt dan stil in jezelf: 'De liefde in mij verw...
Verwelkom en omarm de volwassene in jou.
De zin, de betekenis, zit hem niet in dingen, de zin ligt in onszelf. Als wij wa...
De wereld is in nood. Bid er elke dag voor.
Een gezonde, vitale samenleving is er niet een waarin we het allemaal met elkaar...
Elke situatie, elke omstandigheid is een kans om je te oefenen in het zijn van '...
Leven is veel meer dan het leven van het lichaam. Leven is de eindeloze groei en...
Het hoogste niveau van bidden is niet bidden voor iets of om iets. Het is een di...
Gezond en voedzaam eten helpt ons om goed in ons vel te zitten, licht en met vee...
Leg elke kans, elke gelegenheid in Gods hand, en bid dat je ze mag gebruiken in...
Elke relatie is een goddelijke taak, waarbij twee mensen samen maximaal de geleg...
Als seks een voertuig is van liefde, is ze heilig. Het moet een verdieping zijn...
Je leven is volmaakt zoals het is, als je het leeft met een wijd open hart.
Datgene in onze persoonlijkheid wat ons doet afdwalen van de liefde zijn niet on...
Het meest gelukkige leven heeft ook verdrietige dagen. Het is altijd oké om te h...
Vraag jezelf iedere keer dat je een probleem hebt af: 'Wie is het die ik niet ve...
Ieder mens heeft een interessant verhaal. Als jij je de gewoonte eigen maakt hie...
Je bent krachtig, je hebt power, elk moment dat je daarvoor kiest. De keuze om a...
Vraag Gods hulp om je geest stil te maken.
Als je kijkt naar wat anderen fout deden of doen, dan is de kans groter dat zij...
God houdt alles wat je verloren hebt in bewaring, totdat jij klaar bent om het o...
Kinderen zijn niet echt kinderen, het zijn alleen jongere mensen. Als we 60 jaar...
Het leven is een boek dat geen einde heeft. Hoofdstukken worden afgesloten, maar...
Wat moeten we doen met onze angst, onze boosheid, met de wolken die de liefde ve...
Elk moment is een mogelijk wonder. Haal diep adem, wees liefde, en zie hoe het w...
Jouw leven is niet meer of minder belangrijk dan dat van anderen.
Het is helemaal oké om 'nee' te zeggen, zeg het alleen vriendelijk.
Ons belangrijkste werk in het leven is liefhebben en vergeven. Daarna volgt ons...
In elke dag ligt het ontwerp opgesloten voor volmaaktheid, door Gods hand geschr...
Met onze eigen kinderen hebben we de kans om de geschiedenis te herschrijven. Om...
Bij het werken aan onszelf hoort ook, dat we leren hoe we andere mensen kunnen o...
Persoonlijke groei kan pijnlijk zijn, want het kan maken dat we ons beschaamd vo...
Ongeacht wat je probleem is, bidden om een wonder helpt om het op te lossen.
Als tempels van heling, zijn relaties als een bezoek aan de goddelijk dokter. Ho...
In een verlichte wereld is iedereen voortdurend verliefd op iedereen. Wij zien e...
Spirituele technieken als bidden en mediteren kunnen niet niet werken. De vraag...
Voor de wonderdoener is de vrede van God ons enige doel. We nemen afstand van ho...
Geef al je mislukkingen en ook al je successen aan God, en bid dat zij je tot ee...
Geluk is niet iets wat je krijgt, het is iets dat je geeft, dat je uitdeelt.
Vergeving is de keuze om mensen te zien zoals ze nu zijn. Als we kwaad zijn op i...
Naarmate we een zuiverder kanaal worden voor Gods licht, groeit ook onze honger...
Zegen vandaag alles en iedereen.