Psychologische Inzichtkaarten

Toeval bestaat niet! Dat is het principe waarop de inzichtkaarten zijn gebaseerd. Trek een inzichtkaart en de tekst zal, volgens de wet van synchroniciteit, op dat moment belangrijk zijn voor jouw bewustwordingsproces. De kaarten dagen je uit om contact te maken met ontkende of niet geleefde delen van jezelf.

Daarnaast vormen ze een praktische leidraad voor het omgaan met de uitdagingen in je dagelijks leven. Deze kaarten komen het beste tot hun recht als je al een zekere levenservaring hebt opgedaan. En als je een verlangen hebt om eerlijk te willen kijken naar de onbewuste overtuigingen en gevoelens die je met je meedraagt.

Alle kaarten van Psychologische Inzichtkaarten

Door mijn verdriet te doorleven stijg ik er bovenuit.
Druk ik mijn liefde wel uit op een manier die de ander kan binnenlaten?
Problemen horen bij het leven. Door je huidige problemen op te lossen verbeter j...
Sommige problemen los je op door er helemaal geen probleem van te maken.
Door de dingen in een groter perspectief te zien, hoef ik mij niet te laten over...
Generaliseren is de werkelijkheid vervormen. Ik open mij voor het unieke van elk...
Mijn moed is nu groot genoeg om een dieper niveau van eerlijkheid en kwetsbaarhe...
Slachtoffers, daders en hulpverleners kunnen niet zonder elkaar. In welke rol zi...
Pas als je één stap gezet hebt, wordt de volgende stap zichtbaar. Het heeft geen...
Het goed durven hanteren van het mes der waarheid geeft een schone wond die bete...
Als ik boos ben, waar ben ik dan nalatig in geweest?
Ik open mij in liefde voor mijn angsten.
De oplossing van een probleem ligt meestal op een ander niveau dat die, waarop h...
Stel niet uit tot morgen wat je nu al kunt doen.
Om meer in mijn gevoel te kunnen 'zakken' ben ik bereid mijn controle en defensi...
Ben ik bereid het verdriet te voelen onder mijn boosheid?
Waar laat ik mij in het gedrag dat ik vertoon, nog bepalen door honger naar waar...
Liefde wist het verleden niet uit, maar verandert wel mijn toekomst.
Ik ben in staat om mijn denken te disciplineren door mijzelf te ontdoen van onpr...
Wat ik ook doe, mijzelf laat ik niet meer in de steek.
Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk soms pijn geeft.
Beperkingen zijn alleen maar daar, waar ik ze neerleg!
Wees wie je bent, dat is alles!
Durf ik de boosheid te verkennen die onder mijn verdriet schuilgaat?
Pas als ik nee kan zeggen kan mijn ja een ja zijn.
Ik ben bereid mijn liefde actief uit te drukken.
Ik ben bereid mijn gehechtheid aan oordelen los te laten.
Ik mag gewoon mijzelf zijn en er op vertrouwen dat dat goed genoeg is.
Ik ben bereid de illusie op te geven dat een ander mij gelukkig moet maken.
Ik ben blij met wie ik ben, ook als ik mijn beperkingen tegenkom!
Ik laat mijn verwachtingen los over wat er zou moeten zijn, en open mij in plaat...
Ik ben bereid mijn hart verder te openen ook al betekent het, dat ik mij weer za...
Ik ga voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.
Zie wat meer de humor er van in!
De keuzes die ik maak zijn een uitdrukking van mijn groeiend zelfrespect.
Waar jouw weerstand ligt, daar ligt ook jouw grootste leerproces!
Het is goed om steun te vragen bij diegenen die het je kunnen geven.
Mijn leven in niet perfect, maar ik heb veel om dankbaar voor te zijn.
Het vastklampen aan een illusie doet uiteindelijk meer zeer dan de werkelijkheid...
Zou mijn lichamelijke pijn ontkende psychische pijn kunnen zijn? Mijn symptomen...
Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden heb ik keuzemogelijkheden. Ik ben...
In plaats van de schuld bij de ander te leggen, ben ik bereid de pijn van mijn v...
Je weet het antwoord al! Je hoeft het alleen maar toe te laten.
Het gaat er niet om hoe anderen over mij denken, maar hoe ik over mijzelf denk.
Waar je je tegen verzet blijft. Wat je accepteert kan losgelaten worden.
Alles wat je op een voetstuk zet, zul je met pijn en moeite er weer af moeten ha...
Wat ik ook in het verleden heb meegemaakt: het mag nooit een alibi zijn voor mij...
Ik ben de schepper van mijn eigen werkelijkheid. Als ik zo krachtig ben dat ik d...
Ik laat het verleden los door mij in het contact met de ander af te vragen: Wie...
Ik sta mijzelf toe liefdevol te zijn naar dat in mijzelf, waar ik zo'n moeite me...
Mijn verleden is niet meer wat het geweest is: ik ben bereid op een nieuwe en po...
Als ik van mijzelf, mijzelf mag zijn, kan ik ook een ander laten zijn wie hij/zi...
Het is arrogant om te denken dat jij weet wat het beste voor de ander is!
Hou ik het bij het oude vertrouwde of ben ik bereid mijzelf uit te drukken voorb...
Wil ik nog langer mijn levendigheid inleveren in ruil voor aangepast gedrag?
Zit er wel voldoende voedingswaarde in de dingen die ik tot mij neem?
Spijt levert mij alleen iets op als het mij doet besluiten het nu anders te doen...
In de liefde ben ik niet afhankelijk van anderen. Liefde is een staat van zijn.
Vragen om wat ik wil, vergroot mijn kansen dat ik het ook krijg!
Het is beter om te handelen en misschien fouten te maken, dan niet te handelen....
Ik vertrouw op het proces waar ik in zit. Ik probeer geen uitkomst te forceren.
Bij juiste beslissingen zijn er geen verliezers - alleen maar winnaars!
Luister eens wat minder naar je innerlijke criticus.
Welke jaloezie steekt er achter het oordeel dat ik koester?
Ik weiger verantwoordelijkheden van anderen op mij te nemen. Ik kan een ander ni...
Onvoorwaardelijke liefde houdt in dat ik van iemand houd zoals die is, niet zoal...
Ik ben liefdevol in het uiten van mijn waarheid. Ik doe het op het moment en op...
Ik ben niet verantwoordelijk voor het verdriet en de boosheid van anderen!
Zie en waardeer het mooiste in je medemensen, dat geeft ze de ruimte om zich bet...
Zorg ik nu goed voor mijzelf? Ik zeg alleen maar ja als ik mij er werkelijk mee...
Vandaag maak ik mij geen zorgen.
Help ik die ander werkelijk wanneer ik probeer zijn/haar problemen op te lossen?
Ik onderdruk mijn boosheid niet maar handel er ook niet naar.
Wil ik contact of alleen maar mijn hart luchten? Voor echte communicatie is het...
Al mijn behoeften mogen gevoeld worden.
Wees volledig aanwezig in elke ervaring!
Waar mogelijk vervang ik de eisen naar mijzelf door liefdevolle acceptatie van m...
Goed voor jezelf zorgen is het grootste geschenk dat je anderen kunt geven!