Orakels.net
Home Inzichtkaarten Non-dualiteit inzichtkaarten

Non-dualiteit inzichtkaarten

Deze non-dualiteit inzichtkaarten zijn een aanzet tot een beter inzicht in jezelf en de wereld om je heen. Soms schudt het leven je door elkaar en heb je vele vragen. De kaarten bieden de mogelijkheid om anders om te gaan met uitdagingen en lastige momenten in je leven. De korte, krachtige zinnen van de kaarten kunnen je een steuntje in de rug geven en jouw zelfinzicht versterken. De werkelijkheid is vaak anders dan door ons denken (het ego) wordt aangedragen. De kunst is hiervoor open te staan.

Stel jezelf een vraag of een onderwerp dat je bezighoudt. Trek vervolgens een kaart en lees de beschrijving. De zin die op jouw kaart staat, is een handreiking om na te denken over de situatie waarvoor je de kaart hebt getrokken. Onderzoek het met je hoofd en je hart.

De verschillende Non-dualiteit inzichtkaarten

1 Stel dat elke gebeurtenis neutraal is en je denken alles inkleurt met alle gevolgen v... 1 »
2 Stel dat je geen invloed hebt op je leven. 2 »
3 Stel dat tegenstellingen alleen in je denken bestaan. 3 »
4 Stel dat je volledig wordt geleefd vanuit je verleden. 4 »
5 Stel dat er nooit iets veranderd, verbeterd of hersteld moet worden. 5 »
6 Stel dat andere mensen er zijn in jouw leven om maar drie redenen: - om je te tonen wa... 6 »
7 Stel dat je niet je gevoelens, emoties en gedachten bent. 7 »
8 Stel dat alles precies gaat, zoals het moet gaan. 8 »
9 Stel dat je nu bent wie je was, voordat je ouders waren geboren. 9 »
10 Stel dat alles liefde is, echt alles. Niets maar dan ook niets uitgezonderd. 10 »
11 Stel dat je geen relatie met je partner hebt, maar met het beeld dat je van je partne... 11 »
12 Stel dat het hele leven een schouwspel is en dat alle mensen acteurs zijn in de film ... 12 »
13 Stel dat het doel van het leven op aarde niet het leren is (denken), maar het ervaren... 13 »
14 Stel dat wat je zoekt, op zoek is naar jou. 14 »
15 Stel dat niets van wat je denkt waar is. 15 »
16 Stel dat het alleen je oordeel en je weerstand is, die pijn en problemen veroorzaakt. 16 »
17 Stel dat je niet hoeft te geloven in een oordeel: goed of fout, juist of onjuist, mooi ... 17 »
18 Stel dat je kunt geloven dat er niets bereikt hoeft te worden, dat nergens aan voldaan... 18 »
19 Stel dat onvoorwaardelijke acceptatie niet iets is wat je kunt bereiken, maar wat je i... 19 »
20 Stel dat weerstand tegen het huidige moment problemen veroorzaakt. 20 »
21 Stel dat je niet je angst, je vreugde, je wanhoop en je pijn bent. 21 »
22 Stel dat je onbegrensd bewustzijn bent. 22 »
23 Stel dat je een handeling verricht, maar je niet de doener bent. 23 »
24 Stel dat tegengesteldheden in het leven bij elkaar horen: geen licht zonder duisternis... 24 »
25 Stel dat niets buiten jezelf problemen veroorzaakt. 25 »
26 Stel dat pijn de mogelijkheid biedt anders te mogen leren denken. 26 »
27 Stel dat er maar één verslaving bestaat: de verslaving aan het zoeken van volmaaktheid. 27 »
28 Stel dat er geen ik is, is er dan nog een probleem? 28 »
29 Stel dat niets echt slecht is, niets slecht kan zijn en niets slecht kan worden; zelf... 29 »
30 Stel dat 99% van alles dat je denkt en alles dat je doet voor jezelf is. 30 »
31 Stel dat er geen lijden is, kun je dan ook geluk ervaren? 31 »
32 Stel dat er geen verschil is tussen een diepe droomloze slaap en dood zijn. 32 »
33 Stel dat je alleen ziet wat je wilt zien. 33 »
34 Stel dat je geen goeroe, leraar, coach, mentor of leider nodig hebt. 34 »
35 Stel dat alles wat je kunt voelen, ruiken, proeven en zien en je als 'echt' beschouwt,... 35 »
36 Stel dat problemen pas een probleem worden wanneer je erin gelooft. 36 »
37 Stel dat je niet de denker bent van je gedachten. 37 »
38 Stel dat je al compleet bent en alleen je Ego dat anders ziet. 38 »
39 Stel dat je alleen een vrije wil hebt om te kiezen hoe je denkt over een situatie die... 39 »
40 Stel dat er geen weerstand is tegen de weerstand; lost de weerstand dan vanzelf op? 40 »
41 Stel dat de schepping verstoppertje speelt met zichzelf in de vorm van een mens. 41 »
42 Stel dat je vleugels zou hebben, waarom zou je dan kruipend door het leven gaan? 42 »
43 Stel dat het Ego datgene is, dat voorwendt wat je niet bent. 43 »
44 Stel dat genezing onvoorwaardelijke acceptatie van de pijn is. 44 »
45 Stel dat je niet de druppel bent in de oceaan, maar de oceaan in de druppel. 45 »
46 Stel dat alles wat je waarneemt er alleen maar is omdat jij het waarneemt. 46 »
47 Stel dat alles wat er mag zijn, verdwijnt en alles wat er niet mag zijn, blijft. 47 »
48 Stel dat je niet hoeft te geloven dat: - er iets bereikt moet worden - ergens aan vold... 48 »
49 Stel dat wat je pijn doet, je uiteindelijk zegent. 49 »
50 Stel dat alles een droom is, maar wel één die heel echt lijkt. 50 »