Zielezalf-kaarten

Deze 50 inspiratiekaarten door Chantal Greeve zijn voor mensen die rouwen om een geliefd dier.

Mensen kunnen dagelijks of regelmatig een kaart trekken. Op elke kaart staat een tekst/boodschap die tot inspiratie, troost, steun of inzicht kan zijn tijdens het rouwproces om een geliefd dier.

Alle kaarten van Zielezalf-kaarten

Afscheidenheid is een illusie. Afscheid bestaat niet. Jij bent Licht-energie, ee...
Alles is wat het is. Alles is één en verbonden, al-tijd en over-al. Al-is. Alles...
Indien er nog andere dieren bij je thuis wonen, let op eventuele gedragsverander...
In Overgave en Vertrouwen, in Aanvaarding van het voortdurend veranderend Leven,...
Authentiek Leven is leven met een lach en een traan en weten dat beiden één zijn...
Schrijf een brief aan je geliefde dier of een gedicht. Schrijf een brief van je...
Creatief bezig zijn, bevrijdt je uit een sombere gedachtentunnel en brengt je we...
Tel je zegeningen in plaats van je zorgen. Voel je dankbaarheid om de zegening e...
Dieren kunnen onze leermeesters en inspiratie zijn. Kijk naar dieren en zie hoe...
Laat je dier tot je komen in je dromen. Nodig hem/haar hiertoe uit vlak voor het...
Alles verandert voortdurend. Jij en je dier zijn Lichtenergie in eeuwige evoluti...
Jij bent energie en jouw energie volgt waar je je aan-dacht op richt. Richt de f...
Onze grootste gehechtheid is onze gehechtheid aan pijn. Onvoorwaardelijke Liefde...
Glim en Lach! Glimlach elke dag. Straal elke dag, zoals je dier je elke dag deed...
Je hart is je ware wezenscentrum en je verbinding met je ware Lichtwezen en Ziel...
Herinneringen zijn als ankers in je pijn. Licht de ankers en wees bereid het ver...
Heimwee naar het verleden en angst voor de toekomst blijven een bron van pijn. D...
Laat je dier, dienst Onvoorwaardelijke Liefde diens Levensvreugde, diens Authent...
Elk moment opnieuw maak je keuzes. Kies je om te vechten, te vluchten of vast te...
In de leegte en stilte van je hart vindt je verzachtende vrede. Word de stilte e...
Luister naar je lichaam en elke fysieke pijn of spanning. Geef je lichaam wat he...
Licht is de levende vibrerende energie en essentie van het universum, van alles...
Probeer dagelijks momenten van meditatie in te lassen. Focus al je aandacht op j...
Aanvaard de omstandigheden (hoe, waar en wanneer) van het heengaan van je dier,...
Ben je bereid je persoonlijke controle los te laten? Ben je bereid je in volle V...
Rouwen om je dier is belangrijk. Geef jezelf de ruimte om te rouwen om je dier....
Schuldgevoel is een creatie van je menselijk denken, vanuit een gevoel niet goed...
Je kan je dier vragen om jou bepaalde tekenen of signalen te geven. Vraag dit be...
'Thuis' is wat dieren ons tonen, in een directe en woordeloze taal van het hart...
Tijd heelt niet je wonden. Alleen jouw bereidheid kan heling toeslaan. Geef jeze...
Jij bent uniek. Je dier is uniek. Jullie band is uniek. Rouw om je dier op je ei...
Het leven verandert voortdurend. Overhaaste of ingrijpende veranderingen als emo...
De Verbondenheid in Liefde met je dier is eeuwig, niet je verdriet. Laat je verd...
Vertel jullie verhaal, het verhaal van het lief en leed gedeeld met je geliefde...
Je kan niemand of niets bezitten. Je kan niets of niemand verliezen.
Huil, wees boos, voel je verdriet en je pijn, maar hou tegelijk het vertrouwen d...
Vervulling vindt je niet in opvulling van buitenaf. Vervulling is denken en doen...
Maak een lijst van de eigenschappen die je bewonderde bij je dier. Probeer dagel...
Wanneer je ophoudt met zoeken naar geluk, invulling en vervulling buiten jezelf,...
Wees zacht voor jezelf en voor elk ander wezen, mens of dier, die jou weerspiege...
Iedereen en alles wat leeft, is een uitdrukkingsvorm van één universele Lichtene...
Tijdens, maar ook na diens fysieke leven, communiceert je dier met jou via een w...
Tijdens je fysieke leven kunnen zieledelen zich afscheiden van je Ziel door hevi...
De ziel van je dier koos de tijd, de reden en de omstandigheden van diens heenga...
Je hebt pijn, je voelt pijn, maar je bent niet de pijn. Onze diepste pijn als me...
Word even stil, focus en center op je hartstreek, sluit je ogen en vraag jezelf...
Wat heeft je leven betekend voor jezelf, voor anderen en voor de wereld? Wat is...