Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Zielezalf-kaarten

Zielezalf-kaarten

Deze 50 inspiratiekaarten door Chantal Greeve zijn voor mensen die rouwen om een geliefd dier.

Mensen kunnen dagelijks of regelmatig een kaart trekken. Op elke kaart staat een tekst/boodschap die tot inspiratie, troost, steun of inzicht kan zijn tijdens het rouwproces om een geliefd dier.

De verschillende inspiratiekaarten van 'Zielezalf-kaarten'

Afscheid Afscheidenheid is een illusie. Afscheid bestaat niet. Jij bent Lich... Afscheid »
Al-is Alles is wat het is. Alles is één en verbonden, al-tijd en over-al. A... Al-is »
Andere dieren Indien er nog andere dieren bij je thuis wonen, let op eventuele ge... Andere dieren »
Angst In Overgave en Vertrouwen, in Aanvaarding van het voortdurend veran... Angst »
Authenticiteit Authentiek Leven is leven met een lach en een traan en weten dat be... Authenticiteit »
Brief Schrijf een brief aan je geliefde dier of een gedicht. Schrijf een ... Brief »
Creativiteit Creatief bezig zijn, bevrijdt je uit een sombere gedachtentunnel en... Creativiteit »
Dankbaarheid Tel je zegeningen in plaats van je zorgen. Voel je dankbaarheid om ... Dankbaarheid »
Dieren Dieren kunnen onze leermeesters en inspiratie zijn. Kijk naar diere... Dieren »
Dromen Laat je dier tot je komen in je dromen. Nodig hem/haar hiertoe uit ... Dromen »
Evolutie Alles verandert voortdurend. Jij en je dier zijn Lichtenergie in ee... Evolutie »
Focus Jij bent energie en jouw energie volgt waar je je aan-dacht op rich... Focus »
Gehechtheid Onze grootste gehechtheid is onze gehechtheid aan pijn. Onvoorwaard... Gehechtheid »
Glim-lach Glim en Lach! Glimlach elke dag. Straal elke dag, zoals je dier je ... Glim-lach »
Hart-Centrum Je hart is je ware wezenscentrum en je verbinding met je ware Licht... Hart-Centrum »
Herinneringen Herinneringen zijn als ankers in je pijn. Licht de ankers en wees b... Herinneringen »
Hier en nu Heimwee naar het verleden en angst voor de toekomst blijven een bro... Hier en nu »
Inspiratie Laat je dier, dienst Onvoorwaardelijke Liefde diens Levensvreugde, ... Inspiratie »
Keuze Elk moment opnieuw maak je keuzes. Kies je om te vechten, te vlucht... Keuze »
Leegte en stilte In de leegte en stilte van je hart vindt je verzachtende vrede. Wor... Leegte en stilte »
Lichaam Luister naar je lichaam en elke fysieke pijn of spanning. Geef je l... Lichaam »
Licht Licht is de levende vibrerende energie en essentie van het universu... Licht »
Meditatie Probeer dagelijks momenten van meditatie in te lassen. Focus al je ... Meditatie »
Omstandigheden Aanvaard de omstandigheden (hoe, waar en wanneer) van het heengaan ... Omstandigheden »
Overgave Ben je bereid je persoonlijke controle los te laten? Ben je bereid ... Overgave »
Rouwen Rouwen om je dier is belangrijk. Geef jezelf de ruimte om te rouwen... Rouwen »
Schuldgevoel Schuldgevoel is een creatie van je menselijk denken, vanuit een gev... Schuldgevoel »
Tekenen en signalen Je kan je dier vragen om jou bepaalde tekenen of signalen te geven.... Tekenen en signalen »
Thuis 'Thuis' is wat dieren ons tonen, in een directe en woordeloze taal ... Thuis »
Tijd Tijd heelt niet je wonden. Alleen jouw bereidheid kan heling toesla... Tijd »
Uniek Jij bent uniek. Je dier is uniek. Jullie band is uniek. Rouw om je ... Uniek »
Verandering Het leven verandert voortdurend. Overhaaste of ingrijpende verander... Verandering »
Verdriet De Verbondenheid in Liefde met je dier is eeuwig, niet je verdriet.... Verdriet »
Verhaal Vertel jullie verhaal, het verhaal van het lief en leed gedeeld met... Verhaal »
Verlies Je kan niemand of niets bezitten. Je kan niets of niemand verliezen. Verlies »
Vertrouwen Huil, wees boos, voel je verdriet en je pijn, maar hou tegelijk het... Vertrouwen »
Vervulling Vervulling vindt je niet in opvulling van buitenaf. Vervulling is d... Vervulling »
Voorbeeld Maak een lijst van de eigenschappen die je bewonderde bij je dier. ... Voorbeeld »
Vrede Wanneer je ophoudt met zoeken naar geluk, invulling en vervulling b... Vrede »
Zachtheid Wees zacht voor jezelf en voor elk ander wezen, mens of dier, die j... Zachtheid »
Zieleband Iedereen en alles wat leeft, is een uitdrukkingsvorm van één universe... Zieleband »
Zielecontact Tijdens, maar ook na diens fysieke leven, communiceert je dier met ... Zielecontact »
Zieleheling Tijdens je fysieke leven kunnen zieledelen zich afscheiden van je Z... Zieleheling »
Zielekeuze De ziel van je dier koos de tijd, de reden en de omstandigheden van... Zielekeuze »
Zielepijn Zielezijn Je hebt pijn, je voelt pijn, maar je bent niet de pijn. Onze diepst... Zielepijn Zielezijn »
Zielesymbool Word even stil, focus en center op je hartstreek, sluit je ogen en ... Zielesymbool »
Zingeving Wat heeft je leven betekend voor jezelf, voor anderen en voor de we... Zingeving »