Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Wijsheidkaarten De Persona

De Persona

De Persona

Tijdens ons leven maken we ons veel en verschillende maskers eigen, als acteurs die verschillende kostuums aantrekken voor de rollen die ze spelen. Dit is onze make-up, het gezicht waarvan we denken dat het onze ware ik verbergt en een beschermende cocon rond ons kwetsbaar ego vormt. Een masker is geen misleiding, het is een weergave van wat we hopen te zijn. We trekken het toepasselijke kostuum aan voor de rol; op ons werk heeft onze professionele persona te maken met klanten; thuis spelen we misschien de oppas van een jong kind. Het leven bestaat uit miljoenen vermommingen en onze oudste maskers zijn zo verweven met onze persoonlijkheden dat we ze niet eens als maskers herkennen.

Wanneer deze kaart verschijnt, ziet of bent u de uiterlijke persoon, niet de innerlijke ziel. Omliggende kaarten kunnen u adviseren over het masker, de houding of methode die u moet aannemen voor een specifieke situatie waarmee u te maken hebt. De kaart kan een loopbaanverandering of een nieuwe rol in het leven voorspellen.

Extra betekenissen

Pretentie. Dekmantel. Sluier. Fineer. De innerlijke acteur. Danser. Vermomd. Een rol spelen. Maatschappelijke labels. Geknipt zijn voor een baan. De sociale ik. Vertegenwoordiger.

Wat Carl Jung erover zegt:

Dit masker, dat wil zeggen de spontaan aangenomen houding, heb ik de persona genoemd. Dit was de naam voor de maskers die acteurs in de oudheid droegen.

'De Bron van Wijsheid' kopen?

De Bron van Wijsheid
De Bron van Wijsheid

De Bron van Wijsheid is een orakel dat geïnspireerd is op de archetypes van Carl Jung. Elke kaart toont één van de archetypen (de held, de alchemist, de wildeman etc.) die onderdeel uitmaken van je psyche/geest. Bij de geïllustreerde kaarten uit dit orakel tref je een uitgebreide boodschap die je kan helpen om inzicht te krijgen in je leven en je onderbewustzijn.

'De Bron van Wijsheid' kopen