Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Wijsheidkaarten De Patriot

De Patriot

De Patriot

De patriot vertegenwoordigt dat deel van u dat kracht en zekerheid zoekt bij de stam of clan. Hij verwijst naar uw band met de familie, geboortestad, sportvereniging of land. Hij moedigt u aan na te denken over uw raciale achtergrond, groepsinstinct, trots voor uw eigen en familiegeschiedenis of zelfs de angst voor buitenstaanders. Bent u een supporter van de groep of ondersteunt de groep u? Bent u misschien moediger in een grote groep?

Als uw psyche te zeer doordrongen is van dit archetype kunt u familieziek, fanatiek, racistisch of homofoob worden. Te weinig van de patriot wijst op een gebrek aan trouw of plicht met geen enkel gevoel voor uw thuisland of bezittingen. Op welke manier opereert het archetype in uw leven? Ligt uw kracht binnen uw familie, soortgenoten of land? Of streeft u naar onafhankelijkheid? De zaken die bij deze kaart onderzocht moeten worden, omvatten familie-ethiek, gewoonten, ingaan tegen de clan en gehoorzaam of ongehoorzaam zijn aan de familieverwachtingen.

Extra betekenissen

Banden met de omgeving. Bezittingen. Verbonden zijn met de geschiedenis. Patriottisme. Deel uitmaken van de groep, massa of club. Ik en m'n clubje. Partij kiezen. Als je niet met mij bent, ben je tegen mij.

Wat Carl Jung erover zegt:

Het kan een plezierig gevoel geven om een van tienduizend schapen te zijn!

'De Bron van Wijsheid' kopen?

De Bron van Wijsheid
De Bron van Wijsheid

De Bron van Wijsheid is een orakel dat geïnspireerd is op de archetypes van Carl Jung. Elke kaart toont één van de archetypen (de held, de alchemist, de wildeman etc.) die onderdeel uitmaken van je psyche/geest. Bij de geïllustreerde kaarten uit dit orakel tref je een uitgebreide boodschap die je kan helpen om inzicht te krijgen in je leven en je onderbewustzijn.

'De Bron van Wijsheid' kopen