Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Wijsheidkaarten De wijze oude man

De wijze oude man

De wijze oude man


Dit is de kaart van de oude wijsheid. Hij vertegenwoordigt de bron van voorouderlijke kennis en raciaal geheugen, het deel van de psyche dat een band heeft met verleden en toekomst. De psyche is als een kind dat door de tijd omhuld is. ln tegenstelling tot onze bewuste geest wordt de ziel niet beperkt door tijd - hij heeft het vermogen zich op te trekken aan de wijsheid van de wijze oude man van de toekomst. Deze wijze oude man is de persoon die u over twintig jaar zult zijn en de kennis van de wereld zoals die over honderd jaar zal zijn. Er is ook een wijze oude man van het verleden, die niet alleen staat voor uw persoonlijke ervaringen uit het verleden, maar ook voor die van uw voorouders of de ik zoals die eeuwen geleden was in vroegere incarnaties,

Het verschijnen van deze kaart duidt op de behoefte aan een band met dit grenzeloze inzicht en deze tijdloze psychische kracht en het vermogen het aan te trekken. Op een aards niveau betekent dit goed advies, therapie en inzicht. U kunt dit archetype herkennen in experts die beschikken over alle kennis die hun beroep vereist. De kaart kan ook verwijzen naar de ontwikkeling van ongebruikelijke voorspellende gaven.

Extra betekenissen

Wortels en voorouders. Erfenis. Intu´tie. Traditionele kennis. Het spiritistische medium. Banden met andere sferen, tijden en wezens. Mensen die hun tijd vooruit zijn. Het oude en het nieuwe. Zich verdiepen in de bronnen van het spiritisme.

Wat Carl Jung erover zegt:

Als mensen zeggen dat zij wijs of een wijsgeer zijn, kan ik dat niet accepteren. Iemand haalde eens een hoed vol water uit een rivier.

'De Bron van Wijsheid' kopen?

De Bron van Wijsheid
De Bron van Wijsheid

De Bron van Wijsheid is een orakel dat geïnspireerd is op de archetypes van Carl Jung. Elke kaart toont één van de archetypen (de held, de alchemist, de wildeman etc.) die onderdeel uitmaken van je psyche/geest. Bij de geïllustreerde kaarten uit dit orakel tref je een uitgebreide boodschap die je kan helpen om inzicht te krijgen in je leven en je onderbewustzijn.

'De Bron van Wijsheid' kopen