Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Wijsheidkaarten De Psyche

De Psyche

De Psyche


Dit archetype karakteriseert de geest, uw ware ik of essentie. Het is wat we zijn aan het begin en aan het einde wanneer het leven ons niet langer vormt. De kaart gaat over kernmotieven en de dingen die onveranderlijk en eeuwig zijn in de ziel. Het wijst op een behulpzame psychische ervaring en richtlijn en ook op de noodzaak juist te oordelen, trouw te blijven aan uzelf en doen wat uw ziel u gebiedt te doen. De kaart vertelt u dat er een tijd op komst is waarin het moeilijk zal zijn voor u om trouw te blijven aan uw ware karakter.

De kaart betekent ook onontwikkeld potentieel, talenten, krachten, inzichten of innerlijke kwaliteiten die de aankomende gebeurtenis naar voren zal brengen. Misschien ontmoet u iemand die u of uw opvattingen zal veranderen. Misschien experimenteert u met nieuwe ideeŽn of heeft u een ervaring die een diepgaand effect heeft op uw innerlijk. De ervaring kan zwaar zijn maar de geest ontwikkelt zich door contacten met de buitenwereld.

Extra betekenissen

Essentie. Innerlijke realiteit. Kern. Ego. Bewustzijn. Waarheid. Inzicht. Idealen. Aangeboren karakter. Uw ware ik. Eeuwige vlam. Dingen van de geest. Mystieke kennis. Het deel van de ik dat onaangetast is door het leven. Wedergeboorte. Begin.

Wat Carl Jung erover zegt:

Zoals ik het zie is de Psyche een wereld waarin het ego besloten ligt. Misschien zijn er vissen die geloven dat de zee in hen besloten ligt.

'De Bron van Wijsheid' kopen?

De Bron van Wijsheid
De Bron van Wijsheid

De Bron van Wijsheid is een orakel dat geïnspireerd is op de archetypes van Carl Jung. Elke kaart toont één van de archetypen (de held, de alchemist, de wildeman etc.) die onderdeel uitmaken van je psyche/geest. Bij de geïllustreerde kaarten uit dit orakel tref je een uitgebreide boodschap die je kan helpen om inzicht te krijgen in je leven en je onderbewustzijn.

'De Bron van Wijsheid' kopen