Waterkaarten

Deze kaarten kun je gebruiken om je werkelijkheid te creëren. Alles in onze werkelijkheid bestaat uit trillingen. Sommige trillingen kunnen we zien en horen, maar er zijn oneindig veel meer trillingen die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Waarschijnlijk is water heel gevoelig voor de taal van trillingen. Iedere gedachte, ieder gevoel, iedere klank bestaat uit trillingen. Allen zijn subtiel anders. Als je water blootstelt aan trillingen, neemt het die informatie in zich op, het trilt mee en wordt een drager van die informatie. Welke invloed verschillende trillingen op water hebben wordt zichtbaar in de kristallen die water al of niet kan vormen onder verschillende omstandigheden.

Waarschijnlijk bestaat de natuur alleen uit trillingen van liefde, dankbaarheid en harmonie. Daarom reageert water op harmonieuze, liefdevolle trillingen door prachtige, symmetrische kristallen te vormen. Dit water werkt vervolgens helend op de omgeving en dus ook op ons. Ons lichaam bestaat voor meer dan 70% uit water. Je kunt het water dat je drinkt en het water waarin je baadt extra helend en krachtig maken met behulp van deze waterkaartjes!

Alle kaarten van Waterkaarten

Openstaan voor wat er nu is. Niet vechten, niet verbergen, niet verhullen, niet...
Weten waarom je iets doet. Doen wat je ziel je ingeeft. Doen wat er voor jou in...
Als jij tot bloei komt, plukt iedereen daar de vruchten van. Tot bloei komen doe...
Het is geen kwestie van je bekwamen, meer van niet in de weg zitten. Creativitei...
Gewoon doen. In beweging komen. Ergens beginnen. De eerste stap zetten. Als je d...
Wakker en aandachtig zijn. Openstaan en letten op wat het leven je biedt. De won...
Het woord zegt het al. Één-voud, Geen dubbelzinnigheden, geen onderliggende lage...
Echtheid is geen kwestie van je hersens, maar van je hart. Bij iedere keuze die...
Dit is een kwestie van openstaan voor verandering. Geen weerstand bieden, maar n...
Niet hebben wat je wilt, maar willen wat je hebt, dat is geluk. Willen zijn waar...
Op zee kun je proberen het weer te beheersen zodat je veilig in je bootje blijft...
Dit heeft veel met stilte te maken. In de stilte wordt alles weer helder. Laten...
De tijd alle tijd geven om zijn helende werk te doen. Niet sneller willen dan he...
Hulp vragen is een kunst en een teken van groot zelfrespect. Vanuit zelfrespect...
Luisteren naar het gefluister van je ziel, zachtjes, vasthoudend en vol liefde e...
Je bij iedere beslissing afvragen: wat zou de liefde doen? Je niet verzetten teg...
Je bewust van iets worden dat je diep van binnen al wist. Het is dus meer een so...
Dit heeft alles te maken met vertrouwen. Kracht heb je, maar je ontdekt haar pas...
De onmetelijke kracht van liefde wordt net zo groots zichtbaar in iets kleins al...
Je angst niet onderdrukken of overschreeuwen. Bang zijn en het ondanks dat toch...
Je hoofd loslaten en helemaal opgaan in dit ene schitterende of beangstigende mo...
Er is zoveel meer voor jou weggelegd dan jij jezelf gunt. Meer liefde, inzicht,...
Ja zeggen! In je hart, je ziel, met je handen, met je ogen, vanaf de bodem van j...
Ontspannen en je angst voor de toekomst loslaten. Ontdekken dat ieder moment in...
Dit is de hoogste vorm van troost. Schoonheid heelt, stelt je gerust, inspireert...
Zacht en open zijn. Voorzichtig je liefde laten zien. Bekennen wat je dierbaar i...
Als een rups je verandering voorbereiden, vol vertrouwen in de weg die je gaat....
De illusie van afgescheiden zijn opgeven. Weten dat alles met alles verbonden is...
De hoop op een beter verleden loslaten. Wat was, was. Wat is, is. Kome wat komt....
Overwegen dat er misschien niets bestaat wat niet goed is. Weten dat er voor je...
Sprankelen, tintelen, bruisen, stralen, deinen, daveren, gedijen, bloeien, glanz...
Niet verlangen naar wat je niet hebt. Je niet verzetten tegen wat je wel hebt. H...
Een baby die gezond en wel uit een moeder tevoorschijn komt, een dier dat je de...
Alles wat je niet kunt bedenken en dat toch gebeurt. Meer dan je had durven drom...
Wat stroomt is zacht. Je hart als het opengaat, een waarachtig gesprek, een kabb...
Een bron in jezelf vinden van grote kracht, wijsheid, liefde en verbondenheid. D...