Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Liefdevolle Woorden van Jezus

Liefdevolle Woorden van Jezus

Met deze Liefdevolle woorden van Jezus kaarten deelt Doreen Virtue haar liefde en respect voor Jezus met jou via zijn inspirerende woorden in de vier evangeliën. Op iedere kaart staat een mooi portret van Jezus, gemaakt door de bekende schilder Greg Olsen en een opbeurende tekst van Jezus uit de Bijbel. Hoe jouw relatie tot Jezus ook is, deze kaarten laten je zien hoe troostrijk en vervuld van liefde zijn boodschap is.

Een gedeelte van de opbrengst van deze kaarten schenkt Doreen Virtue aan een van haar meeste geliefde liefdadigheidsinstellingen, Compassion International, die wereldwijd kinderen helpt die in armoedige omstandigheden leven en hen voorziet van de eerste behoeften, zodat ze gelukkiger en gezonder kunnen worden.

De verschillende inspiratiekaarten van 'Liefdevolle Woorden van Jezus'

Marcus 4:11 Aan jou is het geheim van het koninkrijk van God onthuld Marcus 4:11 »
Marcus 11:24 Alles waarom je bidt en vraagt, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen Marcus 11:24 »
Matteüs 21:22 Alles waarom je in je gebeden vraagt zul je krijgen, als je maar gelooft. Matteüs 21:22 »
Lucas 21:36 Bid onophoudelijk Lucas 21:36 »
Matteüs 19:26 Bij God is alles mogelijk Matteüs 19:26 »
Matteüs 26:41 Blijf wakker en bid dat je niet in beproeving komt Matteüs 26:41 »
Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden Lucas 6:38 »
Matteüs 5:9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden Matteüs 5:9 »
Lucas 11:28 Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven Lucas 11:28 »
Lucas 10:9 Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: 'Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt' Lucas 10:9 »
Marcus 12:30 Heb de Heer, jouw God, lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand Marcus 12:30 »
Marcus 11:22 Heb vertrouwen in God Marcus 11:22 »
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen Johannes 10:11 »
Matteüs 28:20 Ik ben met je, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld Matteüs 28:20 »
John 14:18 Ik laat je niet als wees achter, ik kom bij jou terug John 14:18 »
Johannes 14:27 Ik laat je vrede na; mijn vrede geef ik je Johannes 14:27 »
Matteüs 17:20 Ik verzeker je: als je geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zul je tegen de berg zeggen: 'Verpl... Matteüs 17:20 »
Johannes 20:21 Ik wens je vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jou uit Johannes 20:21 »
Matteüs 5:14 Je bent het licht in de wereld Matteüs 5:14 »
Lucas 7:50 Je geloof heeft je gered: ga in vrede Lucas 7:50 »
Matteüs 6:32 Je hemelse Vader weet wel dat je alles nodig hebt Matteüs 6:32 »
Matteüs 7:7 Klop en er zal voor je worden opengedaan Matteüs 7:7 »
Matteüs 11:28 Kom naar mij, jij die vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, dan zal ik je rust geven. Matteüs 11:28 »
Johannes 14:26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader je namens mij zal zenden, je alles duid... Johannes 14:26 »
Matteüs 6:34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Matteüs 6:34 »
Johannes 14:27 Maak je niet ongerust en verlies de moed niet Johannes 14:27 »
Johannes 6:32 Mijn Vader geeft je het ware brood uit de hemel Johannes 6:32 »
Matteüs 17:20 Niets zal voor jou onmogelijk zijn Matteüs 17:20 »
Matteüs 7:1 Oordeel niet, opdat er niet over je geoordeeld wordt Matteüs 7:1 »
Lucas 6:37 Vergeef, dan zal je vergeven worden Lucas 6:37 »
Matteüs 25:21 Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar Matteüs 25:21 »
Matteüs 7:7 Vraag en er zal je gegeven worden Matteüs 7:7 »
Johannes 16:24 Vraag het en je zult het ontvangen, dan zal je vreugde volmaakt zijn Johannes 16:24 »
Lucas 12:32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken Lucas 12:32 »
Matteüs 12:50 Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder Matteüs 12:50 »
Johannes 16:23 Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - hij zal het je geven Johannes 16:23 »
Matteüs 9:22 Wees gerust, je geloof heeft je gered Matteüs 9:22 »
Marcus 5:36 Wees niet bang, maar blijf geloven Marcus 5:36 »
Johannes 14:12 Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader Johannes 14:12 »
Johannes 13:34 Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben Johannes 13:34 »
Matteüs 9:29 Zoals je gelooft, zo zal het ook gebeuren Matteüs 9:29 »
Matteüs 7:7 Zoek en je zult vinden Matteüs 7:7 »
Matteüs 6:33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen j... Matteüs 6:33 »
Matteüs 5:16 Zo moet jouw licht schijnen voor de mensen, opdat ze jouw goede daden zien en eer bewijzen aan je... Matteüs 5:16 »