Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Je Uiteindelijke Roeping Heb oog voor de zegeningen in vermomming

Heb oog voor de zegeningen in vermomming

Heb oog voor de zegeningen in vermomming Heb oog voor de zegeningen in vermomming

Maak eens een lijstje van de mensen en omstandigheden, die je als negatief hebt ervaren in je verleden. Kijk dan eens of die mensen en omstandigheden misschien zegeningen zijn geweest in vermomming. In de steek gelaten zijn, misbruik, ontrouw en verraad kunnen waardevolle lessen zijn, als je kunt zien dat je die ervaringen hebt gehad met het oog op een groter goed.

Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten kopen?

Je Uiteindelijke Roeping
Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten

Dr. Wayne W. Dyer wil je met deze 50 inspiratiekaarten niet alleen laten weten, maar ook laten ervaren dat inspiratie iets is dat je kunt ontwikkelen. Het kan een voortdurende drijvende kracht zijn waar je invloed op uit kunt oefenen. Inspiratie is er voor iedereen! Het is niet voorbehouden aan de grote creatieve geesten. Het behoort tot je goddelijke geboorterecht. Deze kaarten geven je duidelijke suggesties voor het 'in spirit' leven. Dat is de weg naar de wereld van inspiratie, je uiteindelijke roeping.

Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten kopen