Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Je Uiteindelijke Roeping Geloof in universele timing

Geloof in universele timing

Geloof in universele timing Geloof in universele timing

Je moet geloven in een universum dat geschapen is en geleid wordt door een intelligentie die groter is dan jouw ego- een universum waar geen toeval bestaat. Als de tijd gekomen is voor een idee of voor een plan, kan dat niet gestopt worden. En ook het omgekeerde is waar: een idee waar de tijd nog niet is gekomen, kan niet worden gerealiseerd.

Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten kopen?

Je Uiteindelijke Roeping
Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten

Dr. Wayne W. Dyer wil je met deze 50 inspiratiekaarten niet alleen laten weten, maar ook laten ervaren dat inspiratie iets is dat je kunt ontwikkelen. Het kan een voortdurende drijvende kracht zijn waar je invloed op uit kunt oefenen. Inspiratie is er voor iedereen! Het is niet voorbehouden aan de grote creatieve geesten. Het behoort tot je goddelijke geboorterecht. Deze kaarten geven je duidelijke suggesties voor het 'in spirit' leven. Dat is de weg naar de wereld van inspiratie, je uiteindelijke roeping.

Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten kopen