Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Je Uiteindelijke Roeping Vraag Gods hulp

Vraag Gods hulp

Vraag Gods hulp Vraag Gods hulp

Aanbid God, in de stille, rustige gebedsmomenten wanneer je zijn hulp vraagt, niet om je te helpen anderen of een of andere manier te verslaan of voorbij te streven. In plaats daarvan kun je bijvoorbeeld zo bidden: 'Lieve God, maak mij een instrument van uw liefde. Ik wil zijn zoals U. Ik heb anderen vergeven, en ik heb mijzelf vergeven.'

Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten kopen?

Je Uiteindelijke Roeping
Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten

Dr. Wayne W. Dyer wil je met deze 50 inspiratiekaarten niet alleen laten weten, maar ook laten ervaren dat inspiratie iets is dat je kunt ontwikkelen. Het kan een voortdurende drijvende kracht zijn waar je invloed op uit kunt oefenen. Inspiratie is er voor iedereen! Het is niet voorbehouden aan de grote creatieve geesten. Het behoort tot je goddelijke geboorterecht. Deze kaarten geven je duidelijke suggesties voor het 'in spirit' leven. Dat is de weg naar de wereld van inspiratie, je uiteindelijke roeping.

Je Uiteindelijke Roeping inspiratiekaarten kopen