Het Feeën orakel

Wie zou het niet heerlijk vinden als 's morgens, bij het wakker worden, een goede fee aan je bed zou staan, met een prachtige heilwens voor jou?

Deze wens gaat nu in vervulling!

Op 40 kaarten hebben de betoverende feeën van Sulamith Wülfing hun goede wensen en zegenrijke woorden voor de dag voor je in gereedheid. Je hoeft alleen maar een van deze feeën te vragen, en haar wijsheid met je mee te nemen voor de dag.

Een hemels geschenk uit het feeënrijk!

Alle kaarten van Het Feeën orakel

Laat het respect dat je wordt betoond, de grondslag voor bescheidenheid zijn.
Liefde betekent de mensen die je liefhebt met de energie van behoedzaamheid te o...
Wanneer je vrij bent van begeerten, zal niemand iets van je kunnen stelen, zelfs...
Als je alle bomen hebt gekapt, alle velden hebt bebouwd, en alle rivieren hebt v...
Dankbaarheid is de waakzaamheid van de ziel over de kracht van de verwoesting.
Zolang mensen denken, dat dieren geen gevoel hebben, moeten dieren het gevoel he...
Als je sterft zul je slechts twee dingen kunnen meenemen: liefde en wijsheid.
Als het onverklaarbare verklaarbaar zou worden, zou het geheim tot iets alledaag...
Aan God behoort het Oosten, aan God behoort het Westen, de noordelijke en de zui...
Een huis dat de deur gesloten houdt voor de armen, zal opengaan voor de arts.
Degene voor wie tijd is als eeuwigheid, en eeuwigheid is als tijd, is vrij van a...
Volg je eigen licht.
Zoek het schijnsel, zoek de glans. Als je die niet totaal vindt, heb je het niet...
Kunst is de boodschapper van verhevenheid en hoop.
Degenen die plannen hebben, worden door het lot geleid, degenen die geen plannen...
Niet mijn wil, maar UW wil geschiede.
Medeleven is het hoogste van alles, omdat we in ons medeleven onszelf volledig m...
Godservaring is geen grijpbaar bezit. Het is het gaan met God, het is een consta...
Ervaring is de kam die het leven iemand schenkt, nadat hem de haren zijn uitgeva...
Alle geluk van deze wereld komt voor uit harten, die onbaatzuchtig zijn. En al h...
Je kunt alleen de hogere regionen van de geest bewandelen, als je eerst door de...
Wie zich aan een geliefde bindt maakt de vleugels van het leven onbruikbaar. Wie...
Als gij niet wordt als kinderen, zult gij het rijk der hemelen niet aanschouwen.
Verwondering is de moeder van alles wat goed en mooi is.
Arbeid is de luiheid van het Westen
Trek eerder lering over de menselijke ziel uit de bouw van de tempel van Luxor d...
Goedheid en orde maken een plek mooi en beminnelijk.
Wie angst heeft, is geen kind van God.
Als je God aan het lachen wilt maken, vertel hem dan je plannen.
Een goede relatie is een relatie, waarin de een de ander tot bewaker van zijn/ha...
Alles en iedereen op deze wereld heeft liefde, en speurt naar geliefden.
Het leven is datgene wat passeert, terwijl je op het punt staat andere plannen t...
De dwaas hecht aan eigenbelang. De wijze en empathische mens wijdt zich aan de i...
Verspil geen tijd of energie aan het bekritiseren van anderen.
Waar liefde en vergeving heerst, is bescherming. Het is haat, die de deur opent...
Geweld is de capitulatie van de geest.
Immers roepen van ginder de stemmen der geesten, de stemmen der meesters: Laat n...
Het enige dat kan verschijnen zijn engelen en boeken.
Niemand is verder van het antwoord verwijderd dan diegene, die alle antwoorden w...