Orakels.net
Home Inspiratiekaarten Hemels Licht

Hemels Licht

Hemels licht bevat de mooiste engelen van Sulamith Wülfing en hun inspirerende boodschappen voor de wereld!

De stralende boodschappen komen van een hogere werkelijkheid. De engelen betoveren je enerzijds door hun ontroerende schoonheid. Anderzijds spreken ze de wijsheid van het hart aan. Het boekje verklaart de boodschap van de engelen. Je kunt de boodschappen als wegwijzer voor de dag of als een lichtende boodschap voor een feest gebruiken.

De engelen kunnen je leven veranderen met hun creatieve en inspirerende boodschappen. Een bijzonder geschenk voor jong en oud.

De Hemels Licht-kaarten maken iedere dag tot een feestdag!

De verschillende inspiratiekaarten van 'Hemels Licht'

Kaart 1 Niemand kan God liefhebben met voorbijzien van zijn naaste. Kaart 1 »
Kaart 2 Het grootste van alle kwaad is niet het onrecht lijden, maar onrecht doen. Kaart 2 »
Kaart 3 Wat een onzin om te zeggen dat een mens in zijn nood alleen staat. Hij staat in het grote wereldp... Kaart 3 »
Kaart 4 Van de Absolute hoeven we niet meer te weten dan: "Hij Is!" Alle beschrijvingen kunnen alleen maa... Kaart 4 »
Kaart 5 God is liefde. Je moet dus liefde ontwikkelen, laten groeien, als je Hem nader wilt komen. Hoe me... Kaart 5 »
Kaart 6 Hoed je voor de mens, die maar één enkel boek bezit! Kaart 6 »
Kaart 7 Relatieve waarheid is de manier, waarop we iets waarnemen, onze perceptie. Absolute waarheid is d... Kaart 7 »
Kaart 8 Het gevolg van hebzucht is gebrek, het gevolg van onthechting is tevredenheid. Kaart 8 »
Kaart 9 Filosofie is niet de liefde voor de wijsheid, maar de wijsheid van de liefde. Kaart 9 »
Kaart 10 Een vriend is iemand die de melodie kent van je hart, en die je daaraan herinnert als je die verg... Kaart 10 »
Kaart 11 Vraag nooit iemand die de weg kent naar de weg, want daarna zul je nooit meer kunnen 'verdwalen'. Kaart 11 »
Kaart 12 Het is de opgave van degene die weet, orde te scheppen in alle dingen. Kaart 12 »
Kaart 13 Alles willen begrijpen is een ziekte, die de schoonheid verstoort. Kaart 13 »
Kaart 14 Wie geen tijd voor zijn vrienden heeft, zal geen vrienden hebben wanneer hij tijd heeft. Kaart 14 »
Kaart 15 Liefde kun je niet nemen - alleen geven. Kaart 15 »
Kaart 16 Liefde is het vergeten van het eigen ik. Jaloezie is de meest hartstochtelijke vorm van egoïsme? Kaart 16 »
Kaart 17 De mensheid zal slechts langzaam leren, daarom gaat de geschiedenis zo slepend langzaam. Kaart 17 »
Kaart 18 Omdat je het geliefde wezen teveel op een voetstuk hebt geplaatst, overstelp je deze tenslotte me... Kaart 18 »
Kaart 19 Je mag niet lachen om degene die je niet kunt troosten? Kaart 19 »
Kaart 20 De ware nederigheid is tevredenheid. Kaart 20 »
Kaart 21 Het enige dat een mens niet met willen kan realiseren, is liefhebben. Kaart 21 »
Kaart 22 Dankbaarheid is de waakzaamheid van de ziel voor de kracht van verwoesting. Kaart 22 »
Kaart 23 Als je God wilt laten lachen, vertel Hem je plannen. Kaart 23 »
Kaart 24 Als geluk op zichzelf zou kunnen bestaan, en niet van anderen af zou hangen, dan had de liefde üb... Kaart 24 »
Kaart 25 Volg je eigen licht! Kaart 25 »
Kaart 26 Er komt een dag, waarop de duisternis volkomen door het licht getransformeerd is. Kaart 26 »
Kaart 27 Er is geen hogere religie dan de waarheid. Kaart 27 »
Kaart 28 Wie in voortdurende treurigheid of depressiviteit gevangen is, kan geen werktuig van God zijn. Kaart 28 »
Kaart 29 Waarachtig bidden betekent jezelf volledig in overeenstemming te brengen met de geest van de liefde. Kaart 29 »
Kaart 30 Wie wijs is, argumenteert niet. De wijze blijft rustig en gaat stil zijn weg, er alleen maar op b... Kaart 30 »
Kaart 31 Liefhebben betekent de goddelijke geest uitstralen, zonder ook maar één gedachte aan beloning. Kaart 31 »
Kaart 32 De wet van de geestelijke weg is simpel: zeg weinig - heb veel lief - geef alles - oordeel nieman... Kaart 32 »
Kaart 33 De waarheid is een land zonder wegen. Kaart 33 »
Kaart 34 Als je in twijfel bent, neem dan geen besluit. Kaart 34 »
Kaart 35 Alle begin is gemakkelijk, maar de laatste loodjes wegen vaak zwaar. Kaart 35 »
Kaart 36 Ieder mens kan slechts zoveel van anderen begrijpen, als hij zelf van het geheim van het leven he... Kaart 36 »
Kaart 37 Iedereen is schuldig aan alles. Als ieder mens dat wist, dan hadden we het paradijs op aarde. Kaart 37 »
Kaart 38 Roem en rust zijn twee dingen, die niet samen kunnen gaan. Kaart 38 »
Kaart 39 Wie de waarheid vertolkt op zijn viool, die slaat men nog al eens de viool op de kop. Kaart 39 »
Kaart 40 Het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden, het is een werkelijkheid die ervaren moe... Kaart 40 »
Kaart 41 Het oneindige ligt niet voorbij de grenzen van het eindige, maar IN het eindige. Het onsterfelijk... Kaart 41 »
Kaart 42 Niets in de natuur komt ooit tot stilstand, alles is altijd in oneindige verandering. Streven naa... Kaart 42 »
Kaart 43 Schoonheid is de openbaring van het Absolute in de vorm. Kaart 43 »
Kaart 44 Wat is de zin van datgene, wat niet tot onsterfelijkheid leidt? Kaart 44 »
Kaart 45 Het toeval is het "pseudoniem", waar God zich van bedient, als Hij niet herkend wil worden. Kaart 45 »
Kaart 46 Luister eenvoudig naar de geluidloze stem. Kaart 46 »
Kaart 47 Als je liefhebt, zeg dan niet "God is in mijn hart", maar zeg liever "Ik ben in Gods hart". Kaart 47 »
Kaart 48 Je gaat binnen in het Licht, en het vuur zal je niet raken. Kaart 48 »
Kaart 49 God zoeken bestaat in werkelijkheid niet, omdat er niets bestaat waar en waarin we Hem niet vinde... Kaart 49 »