Hemels Licht

Hemels licht bevat de mooiste engelen van Sulamith Wülfing en hun inspirerende boodschappen voor de wereld!

De stralende boodschappen komen van een hogere werkelijkheid. De engelen betoveren je enerzijds door hun ontroerende schoonheid. Anderzijds spreken ze de wijsheid van het hart aan. Het boekje verklaart de boodschap van de engelen. Je kunt de boodschappen als wegwijzer voor de dag of als een lichtende boodschap voor een feest gebruiken.

De engelen kunnen je leven veranderen met hun creatieve en inspirerende boodschappen. Een bijzonder geschenk voor jong en oud.

De Hemels Licht-kaarten maken iedere dag tot een feestdag!

Alle kaarten van Hemels Licht

Toen de bekende Indiase yogi Yogananda nog een jongen was, kwam er meermalen een...
De mens heeft de neiging om de oude wijsheid te vergeten: "Wat je zaait dat zul...
Er bestaat een ontroerend verhaal, dat in alle spirituele tradities bijna overal...
Het is mode geworden om lichtvaardig te zeggen, dat we "één zijn met God", of ze...
De grote dichter Manfred Kyber heeft eens geschreven: "Liefde is de oplossing -...
Twee grote wijzen uit de twintigste eeuw waren het niet eens over de vraag of he...
In het tijdperk van de relativiteitstheorie wordt graag gediscussieerd over de v...
Uw kinderen zijn niet uw kinderen", liet Kahlil Gibran zijn Profeet eens zeggen....
De ingewijde kabbalisten onderwezen hun weinige studenten in het diepste geheim,...
Men vroeg eens aan een wijze oude alchemist wat naar zijn mening het wezen van w...
Voor vele mensen is er niets onaangenamer dan de waarheid. Zolang je nog je toev...
Als een mens elk talent dat hij als geestelijk geschenk voor dit leven heeft mee...
Het mooiste landschap, het mooiste bouwwerk, het mooiste schilderij of de mooist...
Steeds vaker hoor je in het moderne zakenleven de zin: "Ik zou heel graag komen,...
In een van zijn dialogen van de ziel met de goddelijke tegenwoordigheid laat mee...
Jaloezie is een van de meest destructieve menselijke karaktertrekken. Het is vol...
Het valt de mens oneindig zwaar oude beelden en aannames op te geven en vertrouw...
Veel relaties stranden niet door gebrek aan liefde van de betrokkenen, maar door...
De mens neemt zichzelf veel te serieus. We zouden het in het leven veel gemakkel...
De centrale boodschap in de meeste sprookjes is niet dat uiteindelijk het arme m...
Als een relatie dreigt stuk te lopen verwijt de een de ander vaak: "Je houdt nie...
Wie gelooft dat de vormgeving van je leven iets is wat je zelf in je macht hebt,...
Een oude volkswijsheid leerde ons al: "De mens wikt, God beschikt." Er is in het...
Ook de Dalai Lama wijst er op, dat de behoefte aan liefde en tederheid, om die t...
Alleen degene die zijn leven leeft naar eigen innerlijke overtuiging, kan er zek...
Als het goddelijke licht eenmaal door heel veel mensen zichtbaar wordt gemaakt,...
Al eeuwenlang komt er in religies machtsmisbruik voor. De angst van een mens in...
Merkwaardig genoeg willen juist mensen, die van zichzelf zeggen, dat zij het "sp...
Een joodse rabbijn werd eens door zijn vrouw uitgefoeterd omdat hij te laat aan...
Veel mensen verspillen een grote hoeveelheid levensenergie, doordat zij voortdur...
Een oude esoterische leraar zegt, dat alleen degene die liefheeft geheel vrij va...
Een wijze yogi leerde zijn favoriete studenten: "De mensen treuren om alles - om...
Wie gelooft, dat hij alleen maar een goeroe, een meester of een geestelijk leide...
Zolang je van binnen enige twijfel hebt over de juistheid van een beslissing of...
Er zijn talloze mensen die begonnen zijn met het bestuderen van het esoterische...
Het is ieder mens wel eens overkomen, dat je een goed boek vele jaren later nog...
De moderne natuurwetenschappers beginnen geleidelijk te erkennen wat de grote zi...
Erkenning door de buitenwereld zoeken, of de roem van de media, duidt op een die...
Omdat er veel mensen zijn die er de voorkeur aan geven naar hun eigen onwaarheid...
Wie in zijn leven voortdurend heen weer slingert tussen ergernis over gemiste ka...
Jezus leerde ons al: "Het koninkrijk der hemelen is in u." Het onderscheid tusse...
Vasthouden aan het oude, je vastklampen aan overleveringen, het heilig verklaren...
Met name in de moderne kunst wordt telkens opnieuw de vraag gesteld, of die nog...
Een wijze soefilerares onderrichtte haar studenten eens over belangrijke en onbe...
Wie op latere leeftijd op zijn leven terugkijkt, zal geen moeite hebben te herke...
In een wereld waarin voor elk menselijk probleem tien boeken vol goede raad en o...
Als de ziel een diepe dialoog aangaat met God, zal zij merken hoe ze onmerkbaar...
Mensen die zichzelf "mystici" noemen, beweren vaak al te lichtvaardig, dat zij "...
Een grote wijze van de nieuwe tijd heeft eens gezegd: "Een heilige willen worden...