Een Nieuwe Aarde

De huidige staat van de mensheid is erbarmelijk en zelfs gevaarlijk ongezond. Eckhart Tolle windt er geen doekjes om in 'Een nieuwe aarde'. Ego-denken is de grote boosdoener. Het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand en vijanden. Dit heeft de wereld gebracht waar hij nu is. Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we collectief de sprong durven wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan kunnen we transformeren naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. 'Een nieuwe aarde' is de blauwdruk voor een nieuwe samenleving, gebaseerd op spirituele waarden. Wat kunnen we zelf doen om de verandering teweeg te brengen? Aan welke tekenen kunnen we het nieuwe opkomende bewustzijn herkennen? Op deze en andere essentiële vragen geeft Eckhart Tolle heldere antwoorden. Het belangrijkste is misschien wel dat we al lezende de bewustzijnsverandering ervaren die in ons plaatsvindt.

Alle kaarten van Een Nieuwe Aarde

Als mensen een bepaalde mate van Aanwezigheid, van stilte en alerte aandacht i...
Er is dus niet zoiets als 'mijn leven' en ik heb geen leven. Ik ben leven. Ik...
Het essentieel onderdeel van het ontwaken is het herkennen van het niet-ontwaa...
Als je de elementaire mechanismen achter de werking van het ego niet kent, str...
Hoe 'spiritueel' je bent heeft niets te maken met wat je gelooft, maar alles...
In de kern van het nieuwe bewustzijn ligt dan ook de transcendentie van het de...
Hoe sneller je verbale of mentale etiketten aan dingen, mensen of situaties he...
Als elke gedachte je aandacht helemaal opslokt, als je zo geïdentificeerd bent...
Spirituele zelfverwezenlijking wil zeggen dat je duidelijk ziet dat wat je waa...
Het ego weet niet dat de bron van alle energie zich in je bevindt en zoekt die...
Bedenk boven alles dat het ego niet persoonlijk is. Het is niet wie jij bent....
Ongeacht hoe je lichaam er vanbuiten uitziet, afgezien van die uiterlijke vorm...
Alles wat het ego nastreeft en waaraan het zich hecht zijn surrogaten voor het...
Niet reageren op het ego in andere mensen is een van de meest effectieve maniere...
Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben. Gelijk hebben is identificatie met ee...
Wat er werkelijk toe doet is niet welke functie je in de wereld hebt, maar of...
Telkens als je met andere mensen te maken hebt, moet je niet in de eerste plaa...
Het enige wat er uiteindelijk doe doet is dit: kan ik op elk moment in de acht...
De hoofdoorzaak van ongelukkig zijn is nooit de situatie maar je gedachten ero...
Als je je helemaal op je gemak kunt voelen als je niet weet wie je bent, is wa...
Er zijn vier woorden die het geheim van de kunst van het leven, het geheim van...
Luister eens naar de verhalen van mensen en je zult zien dat ze allemaal als t...
De restanten van pijn die achterblijven bij elke sterke negatieve emotie die j...
Dit energieveld van oude maar nog zeer levendige emoties dat in bijna ieder me...
Het ongelukkige gevoel van het pijnlichaam staat duidelijk nooit in verhouding...
Het begin van de bevrijding van het pijnlichaam ligt allereerst in het besef d...
Niet alle ongelukkig-zijn komt voort uit het pijnlichaam. Een deel ervan is ni...
Aanvaarding betekent dat je toelaat dat je voelt wat je op dat moment voelt. H...
Door het aanvaarden word je wat je bent: enorm, ruim, je wordt heel. Je bent g...
Jezelf kennen gaat veel dieper dan het aanvaarden van een verzameling ideeën o...
Hoe beperkter, hoe enger egoïsch de kijk die je op jezelf hebt is, des te mee...
Je kunt niet ontvangen wat je niet geeft. De uitstroom bepaalt de instroom. Wa...
Denken isoleert een situatie of gebeurtenis en noemt die dan goed of slecht, a...
Wat je door psychoanalyse of zelfobservatie over jezelf leert gaat over jou. J...
De beslissing om vrienden te worden met het huidige moment betekent het einde...
Tijd, daar leeft het ego van. Het sterker het ego, des te meer neemt de tijd j...
Er zijn drie manieren waarop het ego het huidige moment behandelt: als een mid...
Als je tegenwoordig bent, je aandacht helemaal op het Nu gericht is, stroomt e...
Als je er tevreden mee bent niet bijzonder te zijn, niet af te steken, stem je...
Wanneer je je bewust bent van de ruimte, word je je niet echt ergens bewust va...
De meeste mensen zijn zo afgeleid door hun gedachten, zijn zo geïdentificeerd me...
Stil zijn is bewust zijn zonder denken. je bent nooit wezenlijker, dieper jeze...
Je innerlijke doel is ontwaken. Zo eenvoudig is het. Je hebt dat doel gemeen m...
Het grote komt voort uit kleine dingen die je eert en verzorgt. Ieders leven b...
Hoe groter het ego, des te sterker is het gevoel van afscheiding tussen mensen...
Hoe dichter we bij het einde van ons huidige evolutiestadium komen, des te ges...
De modaliteiten van ontwaakt handelen zijn aanvaarding, plezier, enthousiasme....
Op het moment dat je je bewust wordt van het ego in jezelf, is dat opkomende b...
De volgende stap in de evolutie van de mens is niet onontkoombaar, want voor h...
Erg onbewuste mensen ervaren hun eigen ego door zijn weerspiegeling in andere...
Ga eens goed na of je spirituele streven niet een verhulde vorm van ego is.