De Engelen geven Antwoord

De engelen geven antwoord is een hemels geschenk waarin de engelen je goede raad geven en je vragen beantwoorden. De 42 kaarten bieden je een spreuk van de dag, inspiratie voor innerlijke groei of een oplossing voor je problemen. Maak kennis met de hemelse boodschappers zelf. De engelen nemen je graag mee naar hun wereld, de wereld achter de wijze spreuken op de kaarten. Zij hopen spoedig met jou in gesprek te komen!

Alle kaarten van De Engelen geven Antwoord

Blijf niet in een crisis hangen. Ga er vlot, dapper en met geheven hoofd doorhee...
Breng orde in je leven, je relaties en al je hokjes en vakjes. Chaos staat voor...
De goddelijke liefde is oneindig, alomvattend en onvoorwaardelijk. Ze is het gro...
De meeste mensen weten niet wat ze zeggen en wie hen ertoe aanzet. Vergeef hen d...
Elke dag is een kostbaar juweel. Leef hem met trots, dankbaarheid en vreugde en...
'Er valt niets aan te doen,' zegt iemand die niets wil doen. Je kunt altijd iets...
Geluk vind je niet door je op geluk maar juist op de uitdagingen van het leven t...
Geluk is de wereld zien in een regendruppel. Het kleine draagt het grote in zich...
Gelukkig is wie de glimlach van God van God weerspiegelt. Schenk de wereld je gl...
God straft niet en hemelse machten hebben noch de toestemming noch de mogelijkhe...
Humor: een lichtstraal uit de hemel. Waar de geest is, gaat het er geestig aan t...
Heb je je ergens schuldig aan gemaakt, erken dit dan voor jezelf, betreur het en...
Het begin van alle bezinning is het naar binnen keren. Laat je begeert en je eis...
Je hoort de stem van je engel, ziet zijn wenk, voelt zijn werkzaamheid - heb ver...
Je bent niet alleen een verre gelijkenis van God, in je binnenste ben je echt he...
Jij en je lichaam: beschouw elkaar als een stel dat samen door het leven gaat en...
Je relatie wordt er niet gelukkiger op door te eisen om gelukkig gemaakt te word...
Kijk naar je verleden zoals een tuinier naar zijn tuin: liefdevol verzorgt hij a...
Kijk bewust naar al het schone in de mens, de natuur en de kunst. Schoonheid is...
Laat de tijd tot stilstand komen. Adem diep in en ga een moment op in de eeuwigh...
Loopt een relatie stuk en blijft die in het hart verdergaan? Er zal een nieuwe o...
Levendigheid betekent in relatie staan. Afzondering leidt tot doodsheid.
Met je spullen ga je voorzichtig om. Waarom niet ook met woorden en gedachten?
Menigeen denkt genoeg te weten om te kunnen oordelen. Aan wie alles weet, heeft...
Niet de weg is het doel, maar het doel is het doel. Houd dit voor ogen, welke om...
'Niet mijn maar Uw wil geschiede' (Matth. 26:39). Naar Gods wil kun je je alleen...
Ontdek in je verdriet de bron van inzicht, medeleven en liefdeskracht.
Pas op voor de stress van bezinning. Het verstandige zusje van bezinning heet ge...
Sluit vrede met je ouders, met de wereld en met jezelf. Je zult deze vrede uitst...
Troost te kunnen schenken is een kunst, maar een nog grotere kunst is het om je...
Uit het overwinnen van een crisis ontstaat een stil innerlijk geluk.
Verlang niet het kortstondige geluk van de oplaaiende vlam, maar wees blij met d...
Verbinding is iets wat je aangeboden krijgt, een mogelijkheid. Neem je dit gesch...
Vergeef je naasten als jezelf. Vergeef daarom allereerst jezelf! Het begin van e...
Verheug je over de rijkdom die jou gegeven is en om je heen is. Zolang je je bli...
Vraag jezelf af waarvoor je bereid zou zijn om te sterven. Dat is waarvoor je zu...
Vergeet niet dat de natuur erop wacht je te mogen troosten.
Veel zielen nemen lijden op zich, omdat ze in de toekomst helpers en troosters w...
Wie echt door een crisis heen is gegaan en er lichter uit is gekomen, zorgt ervo...
Zorg voor een stille plek en breng je gedachten tot rust. De hemel is hoffelijk...
Zonde van elke dag waarin je niet minstens één keer gelachen, gehuild, je verwon...
Zoek je het goede en het ware? Zoek het schone en daarin zul je het vinden.