Orakels.net
Home Tarot Engelentarot (drie kaarten)

Engelentarot - Verleden, heden, toekomst

De engelentarot driekaartenlegging is heel geschikt om raad te vragen bij een concreet probleem. De 3 kaarten vertegenwoordigen het verleden, heden en de toekomst.

De eerste kaart

De 1e kaart zegt je hoe je in het verleden met betrekking tot je vraag gehandeld hebt. De kaart laat ook zien wat tot het probleem heeft geleid.

De tweede kaart

De 2e kaart vertelt je meer over de huidige situatie. De kaart laat zien op welke wijze je nu in de kwestie staat waarop je graag een antwoord wilt hebben.

De derde kaart

De 3e kaart geeft je inzicht in de toekomst. De kaart vertelt je meer over de manier waarop de zaken in de toekomst zouden kunnen lopen.