Affirmaties voor Rijkdom

Deze affirmatiekaarten voor Rijkdom, door Louise L. Hay, bevatten een deck van 24 affirmatiekaarten om je te helpen bij het verkrijgen van meer rijkdom in je leven.

Louise's favoriete affirmatie is: "Ik sta open voor overvloed en al het goede in het Universum." Rijkdom kan meer dan alleen geld betekenen. Het kan oprechte vrienden betekenen, een gelukkig thuis, heerlijk eten op tafel, enzovoort.

Overvloed kan in vele vormen komen wanneer je het Universum toestaat om zijn geschenken aan je te geven. Gebruik deze affirmatiekaarten om je overtuigingen over geld los te laten, en te accepteren dat er nieuwe kanalen van rijkdom voor je opengaan.

Trek iedere ochtend een affirmatiekaart. Dit is jouw positieve 'rijkdom' boodschap voor de dag!

Alle kaarten van Affirmaties voor Rijkdom

een magneet voor geld. Iedere vorm van welvaart wordt naar mij aangetrokken.
groot en sta mijzelf toe om zelfs nog meer goeds van het leven te ontvangen.
geaccepteerd en goed betaald, waar ik ook werk.
nu werk waar ik van houd, en ik word er goed voor betaald.
is een prachtige dag. Geld komt op verwachte en onverwachte manieren naar me toe...
ongelimiteerde keuzes. Mogelijkheden zijn overal.
dat we hier zijn om elkaar te zegenen en te steunen. Ik uit dit in mijn dagelijk...
anderen in hun welvaart, en beurtelings steunt het Leven mij op prachtige manier...
dat vandaag naar mij toekomt is een genot om mee om te gaan. Ik spaar wat, en ge...
in een liefdevol, overvloedrijk, harmonieus universum, en ben daar dankbaar voor...
nu in staat om open te staan voor de oneindige welvaart die overal bestaat.
voorziet in al mijn behoeften. Ik vertrouw het Leven.
heeft betrekking op een manier van denken die mij steunt. Ik sta welvaart in mij...
van Aantrekkingskracht brengt enkel goeds in mijn leven.
armoedig denken naar denken in welvaart, en mijn financiën reflecteren deze vera...
me op de financiële veiligheid waarin mijn leven zich constant bevindt.
Hoe
dankbaarder ik ben voor de rijkdom en overvloed in mijn leven, des te meer reden...
dankbaarheid voor al het goede in mijn leven. Iedere dag brengt nieuwe prachtige...
mijn rekeningen vanuit liefde, en ik verheug me tijdens het overmaken van deze r...
succes en welvaart uit, waar ik ook ben.
moment staat enorme rijkdom en macht tot mijn beschikking. Ik kies ervoor om waa...
het beste, en accepteer nu ook het beste.
alle weerstand met betrekking tot geld los, en sta nu toe om het vreugdevol mijn...
komt van overal en iedereen.