Orakels.net
Home Orakelkaarten Moeder Aarde Kaarten Groot mysterie

Groot mysterie - Oorspronkelijke bron

Groot mysterie

Oorspronkelijke Bron der Schepping, De Leegte van Al Wat Is, Dank je voor de levensadem, Dank je voor mijn gaven. Eeuwig Mysterie, beroer mijn hart, Laat me in schoonheid leven. Heilig Mysterie, wees mijn gids, Zodat ik eerlijk kan geven. Oneindige Bron, blijf bij mij, Zodat diep in mijn ziel De warmte van je Eeuwige Vlam Altijd branden zal.

De Groot-Mysteriekaart vertelt ons dat de Oorspronkelijke Bron de Schepper van al het leven is en dat we naar die gelijkenis zijn geschapen. We zijn medescheppers met een vrije wil, die de bron worden van alles wat we in het leven willen ervaren. De verantwoordelijkheid kan niet verder worden afgeschoven. We zijn volkomen verantwoordelijk voor al onze vreugde en al onze pijn. Deze kaart herinnert je eraan dankbaarheid te betuigen voor al je lessen; dit verandert elke pijn in gewin. Richt je op je scheppend vermogen, en je kunt veranderen wat je maar wilt. Het zou tijd kunnen zijn om welke kritiek, schaamte of berouw dan ook te laten vallen en je leven in eigen hand te nemen. De slachtofferrol past Tweevoeters niet. We zijn naar het beeld van een onbegrensde Schepper geschapen en we zijn derhalve onbegrensde medescheppers. In al deze gevallen zal Groot Mysterie wanneer we alles proberen te ontraadselen, ons steeds weer in verwarring brengen en verbijsteren. Laat het gebabbel in je geest ophouden, en luister naar de Bron. Oorspronkelijke Bron toont ons dat het Mysterie in ons leeft en alle antwoorden bevat die we langs Het Heilig Pad moeten vinden. Het Heilig Pad van Schoonheid bestaat eruit het mysterie van het leven te ervaren zonder dat we vanaf onze commandopost met beperkt uitzicht toezicht op het resultaat hoeven uit te oefenen. Laat je met de stroom meedrijven en bezie de glorie van onbegrensde medeschepping. Groot Mysterie is tenslotte het Goddelijk plan, en alles ligt op schema.

Moeder Aarde Kaarten kopen?

Moeder Aarde Kaarten
Moeder Aarde Kaarten

Vierenveertig schitterend geïllustreerde orakelkaarten, door Jamie Sams en Linda Childers, elk met hun eigen symbool en betekenis, kunnen dagelijks worden gelegd om er een les uit te distilleren.

De specifieke figuren die ontstaan en die in het boek worden beschreven, maken de weg vrij voor het uitbreiden van innerlijke kennis. In combinatie met de tekst, die verschillende manieren van interpreteren en voorspellen uitlegt, vormen de kaarten een belangrijk hulpmiddel bij het versterken van het zelfbewustzijn en voor innerlijke groei.

Moeder Aarde Kaarten kopen